152

Królestwo Kongresowe, Aleksander I, 25 złotych 1817 IB

2
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: 2
Estymacje: 2 331 - 2 797 EUR | 10 000 - 12 000 PLN

Moneta z pierwszego rocznika bicia złotych monet w Królestwie Kongresowym. Miła dla oka, w bardzo dobrym stanie zachowania z lekkim śladem obiegu, co w przypadku monet z tego typu metalu niekoniecznie powinno dziwić - złoto jest bardzo kowalne, co z jednej strony jest pozytywne, bo ułatwia i umożliwia przeniesienie wyobrażenia wizerunku w sposób najbardziej zbliżony do zamysłu mincerza, a z drugiej zaś niestety nawet sporadyczny epizod obiegowy powoduje utratę walorów estetycznych w zastraszającym tempie.

Warto nadmienić, że początek Królestwa Kongresowego to kilkuletnia wymiana pieniądza, który występował we wszelakiej formie - od monet Stanisława Poniatowskiego i Księstwa Warszawskiego, przez rosyjskie ruble, po niderlandzkie dukaty, które od połowy XVIII wieku były w zasadzie takim międzynarodowym pieniądzem całej Europy Środkowej. Te ostatnie dostały przymusową wartość 16 i 1/2 złotego i po takiej wartości były wykupywane w kasach państwowych, przy czym urzędowe tablice ewaluacyjne z cenami były w krótkich odstępach czasu systematycznie zmieniane. Tak więc w 1817 roku na nasze tereny trafiła złota moneta próby 22 karatów, wybijana na stopę menniczą Cesarstwa, tzw. pojedynczy złoty królewski - czyli właśnie piękna 25-cio złotówka z naszej aukcji.

Waga: 4.9 g

Plage 11, Kopicki 2723 (R2)

Aukcja
I Aukcja - numizmatyka
gavel
Data
24 listopada 2018
date_range
Cena wywoławcza
1 166 EUR
Estymacje
2 331 - 2 797 EUR
10 000 - 12 000 PLN
Stan zachowania
2
Cena sprzedaży
2 413 EUR
Przebicie
207%
Wyświetleń: 175 | Ulubione: 5
Aukcja
Rzeszowski Dom Aukcyjny

Rzeszowski Dom Aukcyjny

I Aukcja - numizmatyka
Data
24 listopada 2018
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Nie mniej niż 0 EUR za tę pozycję
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

Regulamin Aukcji

 • Organizatorem aukcji jest Rzeszowski Dom Aukcyjny sp. z O.O. Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów. , NIP; 8133779334
  Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 • Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera już w sobie podatek VAT.
 • Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji.
  Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować nieopłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 • Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 • Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 • Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 • Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora lub innym wskazanym przez organizatora miejscu po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 • Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 • Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 • Podbicia:
od kwoty
podbicie
1
10
200
20
500
50
1000
100
2000
200
5000
500
10000
1000
20000
2000
50000

5000 • Walutą aukcji jest Polski Złoty i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty w walutach EURO i USD według tabeli średnich kursów walu Narodowego Banku Polskiego z dnia przeprowadzenia aukcji.
 • Należność za kupione przedmioty należy przelać na konta :
  Wpłaty złotówkowe:
  Pekao SA: 26 1240 4751 1111 0010 8257 5903
 • Wpłaty walutowe: 
 • 90 1240 4751 1978 0010 8392 8104[EURO]
  36 1240 4751 1787 0010 8392 8247 [USD]

 

 • Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych o wartości do 1.000 zł wynoszą 15 zł i pokrywa je nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.
 • Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione na stałe poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje "Ustawa z dnia 23.07.2003 O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” wraz z późniejszymi poprawkami.
 • Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 • Za wady prawne przedmiotu odpowiedzialność ponosi wstawiający przedmiot na aukcję .
 • Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 • Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszowa.
O aukcji

I Aukcja - numizmatyka.


Zapraszamy do udziału i współpracy.

Przedmioty na kolejną aukcję, która odbędzie się 13 kwietnia 2019 roku przyjmujemy do 31 stycznia. Pozycje można do nas wysłać pocztą, przekazać przy okazji zbliżających się giełd/targów, lub w siedzibie naszej firmy na Placu Kilińskiego 2 w Rzeszowie.

Z chęcią doradzimy w optymalizacji procesu sprzedaży, zapraszamy do kontaktu:

Rzeszowski Dom Aukcyjny sp. z O.O.

Pl. Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

NIP: 8133779334


Z kolekcjonerskimi pozdrowieniami,

zespół RDA.

FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Kontakt
room
Pl. Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
keyboard_arrow_up
add