356

Medal na pamiątkę śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 1834 - ex. Potocki

2+/1-
add Twoja notatka 
Medal na pamiątkę śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 1834 - ex. PotockiMedal na pamiątkę śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 1834 - ex. Potocki
Medal na pamiątkę śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 1834 - ex. PotockiMedal na pamiątkę śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 1834 - ex. Potocki
Medal na pamiątkę śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 1834 - ex. Potocki

Opis pozycji
Stan zachowania: 2+/1-
Estymacje: 5 800 - 8 121 EUR | 25 000 - 35 000 PLN
Literatura: Raczyński 485 (var.), Hutten-Czapski 3404 (R5)

Bardzo rzadki medal wybity na pamiątkę śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Rysy w tle, typowe dla dużych medali z tego okresu. 

Tak pisał o nim A. Więcek w książce "Jan Filip Holzhaueser":

Dziełem Holzhaeussera jest jedynie strona- główna medalu. Z niewiadomych dotąd przyczyn medal nie został dokończony i za życia artysty nie był bity.

Pod koniec 1833 roku Franciszek Potocki (1788-1853), znany warszawski kolekcjoner monet i medali otrrymał od carskiego namiestnilu zgodę na dokonanie w Mennicy Warszawskiej przeglądu pozostałych starych stempli do bicia medali i sporządzenia z niektórych po dwa egzemplarze odbitek do własnej kolekcji. Dokonując przeglądu natrafił Potocki na nieznany dotąd stempel do awersu omawianego medalu. Wraz ze Stanisławem Grabowskim zaprojektowali obaj stronę odwrotną medalu z łacińskim tekstem upamiętniającym ostatniego króla i odbili w mennicy z początkiem 1834 roku kilką dwustronnych już medali (I Edycja). Wówczas dostrzeżono w tekście kilka błędów, m.in. zamiast WOŁCZYNI było WELEZYNII (Czapski 7910). Szybko przerobiono stempel dokonując drobnych poprawek w tekście łacińskim, umieszczono prawidłową nazwę WOŁCZYNI oraz dodano u góry wieniec z siedmiu gwiazdek w celu łatwiejszego odróżnienia prawidłowego rewersu od pierwszej wersji błędnej. Również i ta - II edycja wykonana została w minimalnej ilości bodajże kilkunastu egzemplarzy.

Strona główna medalu z popiersiem jest niedatowana. Odnośnie czasu jej powstania istniały wśród badaczy znaczne rozbieżności. Niektórzy(Raczyński, Kołaczkowski, Jaworski) uważają, że jest to wczesna praca Holzhaeussera (z lat sześćdziesiątych), pozostali przypuszczają, że artysta przygotował w 1791 r. medal dla uczczenia Konstytucji 3 Maja a śmierć nie pozwoliła mu dokończyć rozpoczętego dzieła. Przy obecnym stanie badań i braku źródeł nie sposób jest ostatecznie sprawy wyjaśnić. Wprawdzie portret królewski bliższy jest wcześniejszej epoce (barokowi), ale, pamiętajmy jednocześnie, że Holzhaeusser posługiwał się przez cały czas w równym stopniu tak schematami barokowymi, jak i neoklasycznymi. Najprawdopodobniej jednak medal stanowić miał zakończenie "Pocztu Królów polskich" . Rewersem miał być przypuszczalnie niezrealizowany projekt z alegorią Konstytucji 3 Maja.

W dopisku u Czapskiego jest wskazanie, iż medal ten został wybity w 1834 roku dzięki Franciszkowi Potockiemu, który odnalazł stempel awersu i kazał dorobić do niego rewers. Zorientował się jednak w pomyłce legendy WELEZYNII zamiast WOŁCZYNII i kazał poprawić stempel oraz dorobić nad napisem koronę z gwiazdek. Taki właśnie egzemplarz (bez błędu i z gwiazdkami) był znany Raczyńskiemu.

Dodatkowej estymy przy tym medalu dodaje proweniencja w postaci puncy herbowej z herbem Pilawa Potockich po lewej stronie popiersia.

Awers: Popiersie króla w prawo, w otoku legenda:
STANISLAUS AUGUST[us] D[ei] G[ratia] REX POLON[iae] M[agnus] D[ux] LITU[aniae]

to jest: Stanisław August z bożej łaski król polski, wielki xiążę litewski.

Pod ramieniem cyfra mincarza. I. P. H[olzhausser] F[ecit], to jest: J. P. Holzhausser zrobił.

Rewers: napis: 
STANISLAUS AUGUSTUS A[nno] MDCCXXXII D[ie] XVII IANUARII WOŁCZYNII NATUS STANISLAI PONIATOWSKI OLIM CAROLI XII SOCII, PRIMI REGNI POL[oniae] SENATORIS AC CONST[antiae] PRIN[cipissae] CZARTORYSCIAE FILIUS PENULTIMUS REIPUBLICAE AD AULAM PETROPOLITANAM LEGATUS IN REGEM D[ie] VII SEP[tembris] MDCCLXIV ELEC[tus] D[ie] XXV NOV[embris] E[jusdem] A[nni] VARS[oviae] CORONATUS, AFFABILIS, GENEROSUS, ERUDITIONE AC ELOQUENTIA EXCELLENS LITERARUM ARTIUMQUAE [sic] LIBERALIUM IN REGNO FAUTOR, REBUS PUBLICIS DEDITUS. NON OMNIA TAMEN BONA QUAE VELLET EXEQUI POTENS, PER XXXI AN[nos] PERICLITANTIS FORTUNAE VARIETATEM EXPERTUS, ULTIMUS TOTIUS POLONIAE REX D[ie] XXV NOV[embris] MDCCVC SOLEMNITER REGIUM DIADEMA DEPOSUIT, A PAULO IMO ROSSIARUM IMPERATORE ARCESSITUS OBIIT PETROPOLI D[ie] XII FEB[ruarii] MDCCIIC AETATIS LXVII AN[no] IBIDEM IN ECCLESIA CATHOLICA SEPULTUS.

To jest: 
Stanisław August roku 1732 dnia 17go Stycznia w Wołczynie urodzony, syn przedostatni Stanisława Poniatowskiego, dawniej Karola XII towarzysza, i pierwszego senatora królestwa polskiego, i Konstancyi xiężny Czartoryskiej. Poseł rzeczypospolitej do dworu petersburskiego, obrany królem dnia 7go Września 1764, dnia 25go Listopada tegoż roku w Warszawie koronowany. Uprzejmy, hojny, nauką i wymową znamienity, nauk i sztuk wyzwolonych w kraju opiekun, sprawom publicznym oddany, nie mogący jednak wykonać wszystko dobre, którego pragnął, doznawszy przez 31 lat zmiany chylącego się szcześcia, ostatni całej Polski król, dnia 25go Listopada roku 1795go uroczyście królewską koronę złożył, od Pawła I cesarza rossyjskiego przyjęty, umarł w Petersburgu dnia 12go Lutego roku 1798 w 67mym roku wieku swego, i tamże w kościele katolickim pochowany został. U dołu związane są na krzyż gałązki oliwna i dębowa.

Opis i tłumaczenie za "Edward hr. Raczyński Gabinet Medalów Polskich".

Srebro, średnica 80 mm, waga 173,95 g.

Aukcja
Aukcja 4
gavel
Data
23 marca 2019
date_range
Cena wywoławcza
3 480 EUR
Estymacje
5 800 - 8 121 EUR
25 000 - 35 000 PLN
Stan zachowania
2+/1-
Cena sprzedaży
10 394 EUR
Przebicie
299%
Wyświetleń: 662 | Ulubione: 5
Aukcja
Antykwariat Dawid Janas

Antykwariat Dawid Janas

Aukcja 4
Data
23 marca 2019
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
12.00%
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

 Regulamin aukcji

(warunki aukcji)

 

 1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Dawid Janas (dalej: Organizator), ul. Nowy Świat 5/5, 00-496 Warszawa (dalej: siedziba Organizatora), nr REGON: 147466836, nr NIP: 5291569189; adres e-mail: [email protected]
 2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli sprzedawanych przedmiotów (dalej: Sprzedający), co nie wyklucza możliwości, aby Organizator był jednocześnie Sprzedającym. Przekazanie przedmiotów do sprzedaży aukcyjnej i rozliczenie ze Sprzedającymi, będącymi osobami trzecimi, stanowi przedmiot odrębnych umów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest uprzednia rejestracja, która oznacza zaakceptowanie niniejszych warunków aukcji.
 4. W ramach rejestracji oferent (dalej: Uczestnik aukcji) uzyskuje podstawowy limit wydatków w wysokości 50000 złotych, powyżej którego nie może on licytować. Organizator może przyznać uczestnikowi aukcji wyższy limit wydatków na jego wniosek złożony na piśmie lub przesłany za pośrednictwem poczty e-mail w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. Zwiększenie limitu może być uzależnione od wpłaty wadium, wynoszącego 20% limitu wydatków.
 5. W przypadku rejestracji osób nieznanych Organizatorowi lub w wypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do danych identyfikujących Uczestnika aukcji możliwe jest uzależnienie udziału w aukcji od okazania Organizatorowi dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub dokument paszportowy) bądź wpłaty wadium w wysokości 20% limitu wydatków.
 6. Przedmiotem aukcji są monety, medale, antyki oraz inne przedmioty kolekcjonerskie, których bezterminową oryginalność gwarantuje Organizator, chyba że w ich opisie zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Sprzedający.
 7. Katalog przedmiotów licytacji dostępny jest na stronie internetowej: www.antykwariatdj.onebid.pl
 8. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia co do ich charakterystyki należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail przed dniem rozpoczęcia licytacji. W przypadku uwzględnienia uwag lub zastrzeżeń zostaną one upublicznione uczestnikom aukcji bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji przedmiotu, którego dotyczą.
 9. Uczestnicy aukcji mają możliwość obejrzenia przedmiotów w siedzibie Organizatora w dni robocze, w godz. 10.00-18.00, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia aukcji.
 10. Uczestnicy aukcji będą traktowani tak, jakby bezpośrednio (na żywo) oglądali i analizowali cechy fizyczne przedmiotów licytacji.
 11. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej, ustalonej przez Organizatora, podanej w katalogu. Organizator ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny wywoławczej w sytuacji, o której mowa w pkt 9 zd. II.
 12. Organizator aukcji przeprowadza licytację według następujących stopni przebicia:
 

Cena minimalna

Cena maksymalna

Stopnie przebicia

-

500,00 zł

10,00 zł

500,00 zł

1 000,00 zł

50,00 zł

1 000,00 zł

2 000,00 zł

100,00 zł

2 000,00 zł

5 000,00 zł

200,00 zł

5 000,00 zł

10 000,00 zł

500,00 zł

 

10 000,00 zł

20 000,00 zł

1000,00 zł

20 000,00 zł

50 000,00 zł

2000,00 zł

50 000,00 zł

-

5000,00 zł

 
13. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny, stanowiącej najwyższą złożoną ofertę i udzieleniu przybicia. W przypadku wątpliwości co do przebiegu licytacji danego przedmiotu Organizator ma prawo powtórzyć licytację. 
14. Do specjalnie oznaczonych w katalogu obiektów Organizator dolicza opłatę wynikającą z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:   

1)    5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50.000 euro, oraz  
2)   3 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50.000,01 euro do równowartości 200.000 euro, oraz   
3)   1 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200.000,01 euro do równowartości 350.000 euro, oraz   
4)   0,5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro, oraz   
5)   0,25 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500.000 euro - jednak nie wyższego niż równowartość 12.500 euro.
W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ze późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.
15. Uczestnik aukcji zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty, powiększonej o opłatę aukcyjną, wynoszącą 12% ceny (dalej rozliczenie) w ciągu 14 dni. Opłata zawiera podatek VAT. Organizator może przedłużyć termin na dokonanie rozliczenia w wyniku porozumienia z Uczestnikiem aukcji, zawartego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty aukcyjnej względem niektórych Uczestników aukcji. Obniżenie opłaty względem danego Uczestnika aukcji jest przedmiotem decyzji indywidualnej.
16. Rozliczenie następuje w walucie: złoty polski (PLN), w formie gotówkowej, w siedzibie Organizatora albo poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora nr:  86 1140 2004 0000 3602 7537 7447
17. Po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany, możliwe jest dokonanie rozliczenia w walutach obcych w formie gotówkowej lub poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora nr:
IBAN PL 32 1140 2004 0000 3912 0382 8225 (EUR)
     
 1.  W przypadku niedokonania rozliczenia w terminie Organizator ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży przedmiotów wylicytowanych przez Uczestnika aukcji lub naliczać odsetki ustawowe za zwłokę.
 2. Wydanie wylicytowanych przedmiotów następuje za pokwitowaniem odbioru w siedzibie organizatora, począwszy od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu aukcji, w godz. 10.00-18.00. W przypadku wyboru doręczenia przedmiotów drogą pocztową, Uczestnik aukcji, przy dokonywaniu rozliczenia, obowiązany jest uiścić także koszty wybranej formy przesyłki, określonej w załączniku do niniejszych warunków aukcji.
 3. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd cywilny, właściwy dla siedziby Organizatora Aukcji.
 4. Zmiana lub odwołanie warunków aukcji może być dokonane przez Organizatora w wyjątkowych przypadkach do dnia rozpoczęcia aukcji.
 5. Niniejsze warunki aukcji stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 83).

 

O aukcji

Aukcja 23 marca od godziny 10:00


Ciekawa kolekcja brakteatów, rzadkie medale.

Dużo ciekawych pozycji z Polski królewskiej.

Zapraszamy!

FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Antykwariat Dawid Janas
Kontakt
account_balance Nowy Świat 5/5, 00-496 Warszawa
keyboard_arrow_up
add