18

Paweł Franciszek JASKUŁA (ur. 1993), Supreme II, 2018

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 1 389 - 1 620 EUR | 6 000 - 7 000 PLN
akryl, olej, płótno; 150 x 150 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: „Supreme” / 2018 / Paweł Jaskuła, poniżej, po lewej dwie pieczątki.

Absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na wydziale malarstwa i rysunku. W 2012 roku rozpoczął studia licencjackie na kierunku malarstwo na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Ukończył je z oceną bardzo dobrą. W czasie studiów w latach 2015-2017 pełnił również funkcję asystenta w pracowniach prof. Józefa Walczaka oraz dr hab. Wojciecha Gorączniaka. Ponadto czterokrotny laureat stypendium rektora UAP dla najwybitniejszych studentów. Nominowany do nagrody Market Art. organizowanej przez Stary Browar w roku 2013. Czterokrotnie nominowany do nagrody artystycznej Nowy Obraz / Nowe spojrzenie. Nominowany do nagrody fundacji Trzy Mosty w Warszawie w 2015 roku, oraz zdobywca głównej nagrody w 2016 roku w tymże konkursie. Uczestnik rezydencji artystycznej organizowanej przez fundację Marka Marii Pieńkowskiego w 2016. W 2017 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu z oceną celującą za pracę dyplomową pod tytułem ETHER zrealizowaną pod opieką prof. Andrzeja Zdanowicza, oraz, pod opieką prof. Marty Smolińskiej, za pracę teoretyczną „Światło jako architekt świata. Diaphanum jako mediator między fizyką a metafizyką”, za którą to został nominowany do najlepszej pracy teoretycznej na UAP w roku 2016/2017. W swej twórczości zajmuje się pojęciem diaphanum oraz autorskim zagadnieniem atmosferyki, które określa, jako równoległa historyczno-emocjonalna przestrzeń; metafizyczne uderzenie nasiąkniętej przeszłością codzienności. Zajmuje się również fotografią analogową, z której czerpie, zasilając inne pola swej aktywności artystycznej.
Wystawy: 2018 - Wystawa indywidualna /alef zero/ w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej UAM, Poznań; 2018 - Wystawa w ramach akcji AK30, MONA Spaces, AK30; 2017 - Wystawa indywidualna ETER, galeria R20, Poznań; 2017 - Jedno - s drugim // One - Another, galeria Izložbeni Salon Izidor Kršnjavi, Zagrzeb, Chorwacja; 2017, 2016, 2015, 2014 - Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie, galeria Arsenał, Poznań; 2017, 2016, 2015, 2014 - Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie, galeria BWA, Gorzów; 2016 - Wystawa w ramach akcji AK30, trzydzieści wystaw w trzydzieści dni, organizowanej przez UAP, Poznań; 2016 - Wystawa w ramach Międzynarodowej rezydencji artystycznej organizowanej przez Fundację Marka Marii Pieńkowskiego w Pieńkowie; 2016 - Wystawa z grupą Stowarzyszenie Artystyczne Drzewce 2002 w Alte Dampfbackerei, Seelow, Niemcy; 2016 - Wystawa w ramach międzynarodowego konkursu Fundacji Trzy Mosty w Galerii przy Kozach Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów, Warszawa; 2015 - Wystawa w ramach akcji AK30, trzydzieści wystaw w trzydzieści dni, organizowanej przez UAP, Poznań; 2015 - Wystawa w ramach konkursu organizowanego przez fundację Trzy Mosty w Pałacu Sobańskich, Warszawa; 2015 - Out of Order, wystawa zamykająca pierwszy sezon funkcjonowania galerii MONA Inner Spaces, Poznań; 2015 - Paradoxes of View, w ramach międzynarodowej konferencji Paradox, UAP, Poznań; 2015 - Promocje 2015, galeria Ring oraz galeria Sztuki w Legnicy; 2015 - Wystawa w ramach Grand Prix fundacji im. Franciszki Eibisch w galerii Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2015 - Dwie Sztuki, wystawa organizowana przez studentów Uniwersytetu Artystycznego oraz Akademii Muzycznej, Klub Oczy, Poznań; 2014 - Wystawa w cyklu wystaw In Glass w ramach akcji Mediations Biennale, Poznań; 2013 - Wystawa Market Art, Galeria Słodownia, Stary Browar, Poznań.

„Supreme II, drugi obraz z cyklu #000000. Formalnie minimalistyczny, paradoksalnie zawiera w sobie każdy element odbijanego świata, nawiązując w ten sposób do klasycznego malarstwa, przesyconego treścią. Tytuł Supreme odnosi się do suprematystycznych figur Kazimierza Malewicza a zarazem znanej marki odzieżowej, nazwą podkreślającą swą bezpardonową wyjątkowość. Tak i też Supreme II zdaje się sam siebie konstytuować jako obraz ponad obrazy, zawierający nieskończoność zamkniętą przez artystę w klasyczne drewniane ramy.”
Aukcja
6 Aukcja Teraz Nowoczesne
gavel
Data
20 listopada 2018
date_range
Cena wywoławcza
1 157 EUR
Estymacje
1 389 - 1 620 EUR
6 000 - 7 000 PLN
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 61 | Ulubione: 0
Aukcja
Rempex

Rempex

6 Aukcja Teraz Nowoczesne
Data
20 listopada 2018
Przebieg licytacji

Licytowane będą tylko wybrane pozycje, które zostały wcześniej zgłoszone. Aby zgłosić pozycje należy kliknąć przy wybranej pozycji na przycisk ZGŁOŚ DO LICYTACJI

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 2 000
  200 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Rempex
Kontakt
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 12.00 - 18.00
sobota: 12.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Przyjmowanie obiektów na aukcje
Z Biurem Przyjęć skontaktować się można:
  • osobiście w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Karowej 31; od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 14.00
  • listownie: Biuro Przyjęć, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa poprzez e-mail [email protected]
  • telefonicznie: tel/fax +48 22 826-44-08, 801-120-342 wew. 102 lub 103
W przypadku dużej ilości przedmiotów lub o znacznych rozmiarach (meble, duże obrazy) istnieje możliwość umówienia się z przedstawicielami Domu Aukcyjnego w celu obejrzenia obiektów na miejscu. W oparciu o dodatkowe zlecenie właścicieli obiekty przed wystawieniem ich na aukcji mogą być poddane konserwacji oraz oprawie po preferencyjnych cenach. Należność za powyższe usługi rozliczana jest po sprzedaży obiektu lub w momencie jego odbioru.

Obiekty przyjmowane są również w naszym Domu Aukcyjnym w Krakowie, którym kieruje p. Agata Turecka. Przedstawicielstwo mieści się przy ul. Łobzowskie 3 (31-139 Kraków), czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 15.00. Z przedstawicielstwem można kontaktować się również telefonicznie: +48 605 591 317 oraz poprzez e-mail: [email protected]
Paweł Franciszek Jaskuła
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
add