39

Paweł SKURSKI (ur. 1978), Postawa

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 4 167 - 5 787 EUR | 18 000 - 25 000 PLN
olej, płótno; 110 x 100 cm;
sygn., opisany na odwrocie: Paweł Skurski / "Attitude".

Paweł Skurski, używający również pseudonimu Paul Phidias, jest malarzem, rzeźbiarzem i architektem. Zdobywca tytułu Mistrza Polski w dwóch dyscyplinach sportowych. Kształcił się w Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej w Łodzi na Wydziale Reżyserii. Równocześnie otrzymał dyplom z Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2003). W tym samym roku miał wystawę w Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie zaprezentował projekt "Zadbane pożądania". Od tego czasu jego prace były prezentowane na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych. Jego prace można było obejrzeć m.in. w The Fine Art Institute w Nowym Jorku (2008), Centre de Beaux-Arts w Paryżu (2015) czy The Museum of Classical Art w Hong Kongu (2016). Niezaprzeczalnym sukcesem był pokaz cyklu "Chwila w klatce", w Pawilonie Polskim podczas Wystawy światowej w Szanghaju - Expo 2010. Od początku twórczości Paweł Skurski zyskał sobie opinie? charyzmatycznego indywidualisty, kroczącego własna? ścieżką, poza artystycznym mainstreamem. Na pierwszym roku studiów opublikował Manifest, w którym sformułował swoje artystyczne cele: poszukiwanie harmonii i kultywowanie piękna, zwracając się ku odwiecznym europejskim wartościom. Tematem obrazów Skurskiego jest Człowiek rozumiany jako całość, w której duch i ciało stanowią absolutna? jedność.
Wybrane wystawy indywidualne: "Unity" James McGregor House, Palo Alto, United States, Nov. 2-Dec. 15, 2017; "Soul" The Museum of Classical Art, Hong Kong, China, Sept. 6-Oct. 4, 2016; Sense. Morgan Foundation, New York, United States, June 22-July 31, 2016; "Beauty" Centre des Beaux-Arts, Paris, France, Oct. 23-Nov. 27, 2015; "Meaning" Sir Raleigh House, London, England, Jan. 30-Feb. 27, 2015; "Substance" Royal Pavilion, Monte Carlo, Monaco, May 6-June 10, 2014; "Belief" Classical Art Society / Villa Farnese, Venice, Italy, Oct. 17-Nov. 22, 2013; "Shape" Omphalos / Palazzo Cavalieri, Florence, Italy, June 7-July 27, 2013; "Attitude" Pinacoteca di Tornabuoni, Rome, Italy, April 12-May 18, 2013; "Willing" The Fine Art Institute, New York, United States, Oct. 20-Nov. 25, 2012; "Initiation" Bergamot Station, Los Angeles, United States, Feb. 23-March 18, 2012; "Silence" The Great Albert Hall, London, England, Oct. 29-Dec. 3, 2011; "Growth" Pinacoteca di Tornabuoni, Rome, Italy, Jan. 21-March 5, 2011; "A moment in the cage" Shanghai Expo, China, May 1-Oct. 31, 2010.
"Człowiek odważny"
Jeśli miałbym go tylko jednym słowem określi, powiedziałbym - t w ó r c a - w najprawdziwszym, najgłębszym tego słowa znaczeniu. Oddany bez reszty harmonii, tej uniwersalnej zasadzie wszystkiego, co uznajemy za szlachetne. Odważny. Wobec norm dzisiejszej sztuki - o r y g i n a l n y.
Roy Isaacson
Aukcja
6 Aukcja Teraz Nowoczesne
gavel
Data
20 listopada 2018
date_range
Cena wywoławcza
3 472 EUR
Estymacje
4 167 - 5 787 EUR
18 000 - 25 000 PLN
Cena sprzedaży
-
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 61 | Ulubione: 0
Aukcja
Rempex

Rempex

6 Aukcja Teraz Nowoczesne
Data
20 listopada 2018
Przebieg licytacji

Licytowane będą tylko wybrane pozycje, które zostały wcześniej zgłoszone. Aby zgłosić pozycje należy kliknąć przy wybranej pozycji na przycisk ZGŁOŚ DO LICYTACJI

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 2 000
  200 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Rempex
Kontakt
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 12.00 - 18.00
sobota: 12.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Przyjmowanie obiektów na aukcje
Z Biurem Przyjęć skontaktować się można:
  • osobiście w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Karowej 31; od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 14.00
  • listownie: Biuro Przyjęć, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa poprzez e-mail [email protected]
  • telefonicznie: tel/fax +48 22 826-44-08, 801-120-342 wew. 102 lub 103
W przypadku dużej ilości przedmiotów lub o znacznych rozmiarach (meble, duże obrazy) istnieje możliwość umówienia się z przedstawicielami Domu Aukcyjnego w celu obejrzenia obiektów na miejscu. W oparciu o dodatkowe zlecenie właścicieli obiekty przed wystawieniem ich na aukcji mogą być poddane konserwacji oraz oprawie po preferencyjnych cenach. Należność za powyższe usługi rozliczana jest po sprzedaży obiektu lub w momencie jego odbioru.

Obiekty przyjmowane są również w naszym Domu Aukcyjnym w Krakowie, którym kieruje p. Agata Turecka. Przedstawicielstwo mieści się przy ul. Łobzowskie 3 (31-139 Kraków), czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 15.00. Z przedstawicielstwem można kontaktować się również telefonicznie: +48 605 591 317 oraz poprzez e-mail: [email protected]
keyboard_arrow_up
add