7

Jakub Julian ZIÓŁKOWSKI (ur. 1980), Bez tytułu, 2006

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 3 009 - 3 472 EUR | 13 000 - 15 000 PLN
gwasz, tusz, papier Fabriano; 44,5 x 33,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: JJZ*06* (pisane na maszynie).

„W jego obrazach nie ma komentarza do aktualnych wydarzeń, wyrzuca na płótna emocje, nastroje i przeczucia. Kiedyś malował surr alistyczne kształty i postaci, dziś to niemal kompletne abstrakcje. Jakub Julian Ziółkowski jest obok Wilhelma Sasnala najbardziej dziś wpływowym polskim malarzem. Obaj mieszkają w Krakowie, nieco starszy Sasnal jest światową gwiazdą, Ziółkowski wciąż nie wierzy w swój sukces.”
(Aleksander Hudzik, Artysta, kt.ry nic nie musi, Newsweek, Nr 20/2018.)
Artysta ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie w 2005 roku obronił dyplom u prof. Leszka Misiaka. Związany jest z wa szawską Fundacją Galerii Foksal oraz Hauser & Wirth.
Wybrane wystawy indywidualne: 2010 Timothy Galoty & The Dead Brains, Hauser & Wirth, Nowy Jork; Zrób to sam, Galeria Design BWA, Wrocław; 2009 Centre d’Art Contemporain Geneve; 2008 Hauser & Wirth, Zurych; 2007 Demi Volte, F.A.I.T., Kraków; 2006 Ha ser & Wirth, Londyn; 2005 wypchane kolano utykający kolor, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa; 2004 Galeria Pod Schodami, Akademia Sztuk Pięknych, Kraków.
Wybrane wystawy grupowe: 2010 10 000 Lives, 8. Gwangju Biennale 2010, Kwangdzu; Przekleństwa wyobraźni, Bunkier Sztuki, Kraków; 14-oji Vilniaus tapybos trienale: Klaidingas atpažinimas, Šiuolaikinio meno centras, Wilno; The Library of Babel, 176 Zabludowicz Collection, Londyn; 2009 Niebieski prawie biały, Galeria LETO, Fundacja Sztuki Polskiej ING, Warszawa; Head-Wig, Camden Arts Centre, Londyn; Heaven, 2nd Athens Biennale, Ateny; Younger Than Jesus, New Museum, Nowy Jork; 2008 I Won’t Grow Up, Cheim & Read, Nowy Jork; psych: Ned Vena, Jonas Wood, Jakub Julian Ziółkowski, Galerie Denis Kimmerich, Du¨sseldorf; 2007 Old School, Hauser & Wirth, Colnaghi, Londyn; Zwirner & Wirth, Nowy Jork; 2006 Malarstwo polskie XXI wieku, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; Sztuka w służbie lewaków, Kronika, Bytom; 2005 6. Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych, 7.Konkurs im. Eugeniusza Gepperta, Galeria Awangarda BWA, Wrocław; 2004 Domowa atmosfera, Dom Olimpii, Kraków.

„Prace Ziółkowskiego wydają się potwierdzać to przekonanie - świat nadal jest domem rzeczy niespodziewanych i ciekawych. Nieprzwidywalność natury i jej wielkiego sprzymierzeńca, przypadku, rozbija naiwny obraz posthistorii, gdzie nic nie ma się już prawa wydarzyć poza konsumpcją i machinacjami wielkich korporacji. Sytuowane na pierwszym planie, groteskowe zagubienie człowieka, przeradza się w wieczne poszukiwanie, samo szukanie staje się tu sensem, motorem ludzkiego życia. Być może, nie są tutaj tak istotne jakieś konkretne cele, ważna jest właściwie owa wyprawa w nieznane, eksploracja sama dla siebie. Eksploracja proponowana przez Jakuba Juliana Ziółkowskiego wiąże się z ryzykiem, inicjatywą, wyobraźnią, swobodą, prawem do eksperymentu, z ukochaniem zmiany. Wszystko to można znaleźć zarówno u podłoża najlepszych tradycji kultury europejskiej, jak i w twórczości Ziółkowskiego, w sztuce ruchliwej, nastawionej na szczegół, który odkrywa przed widzem rąbek tajemnicy swojego własnego mikrokosmosu.”
(Adam Andrzej Fuss, DEMI VOLTE, Art Paper, 1 grudnia 23 (95) / 2007.)
Aukcja
6 Aukcja Teraz Nowoczesne
gavel
Data
20 listopada 2018
date_range
Cena wywoławcza
2 546 EUR
Estymacje
3 009 - 3 472 EUR
13 000 - 15 000 PLN
Cena sprzedaży
Sprzedaż warunkowa
3 005 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
2 546 EUR
Przebicie
118%
Wyświetleń: 89 | Ulubione: 0
Aukcja
Rempex

Rempex

6 Aukcja Teraz Nowoczesne
Data
20 listopada 2018
Przebieg licytacji

Licytowane będą tylko wybrane pozycje, które zostały wcześniej zgłoszone. Aby zgłosić pozycje należy kliknąć przy wybranej pozycji na przycisk ZGŁOŚ DO LICYTACJI

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 2 000
  200 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Rempex
Kontakt
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 12.00 - 18.00
sobota: 12.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Przyjmowanie obiektów na aukcje
Z Biurem Przyjęć skontaktować się można:
  • osobiście w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Karowej 31; od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 14.00
  • listownie: Biuro Przyjęć, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa poprzez e-mail [email protected]
  • telefonicznie: tel/fax +48 22 826-44-08, 801-120-342 wew. 102 lub 103
W przypadku dużej ilości przedmiotów lub o znacznych rozmiarach (meble, duże obrazy) istnieje możliwość umówienia się z przedstawicielami Domu Aukcyjnego w celu obejrzenia obiektów na miejscu. W oparciu o dodatkowe zlecenie właścicieli obiekty przed wystawieniem ich na aukcji mogą być poddane konserwacji oraz oprawie po preferencyjnych cenach. Należność za powyższe usługi rozliczana jest po sprzedaży obiektu lub w momencie jego odbioru.

Obiekty przyjmowane są również w naszym Domu Aukcyjnym w Krakowie, którym kieruje p. Agata Turecka. Przedstawicielstwo mieści się przy ul. Łobzowskie 3 (31-139 Kraków), czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 15.00. Z przedstawicielstwem można kontaktować się również telefonicznie: +48 605 591 317 oraz poprzez e-mail: [email protected]
Jakub Julian Ziółkowski
keyboard_arrow_up
add