Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane

Harcerstwo II RP - Harcerstwo PRL do roku 1970 - Literatura kolekcjonerska

dashboard
Ilość pozycji
279
event
Data
05/07/2024, 18:00 CEST/Warsaw
gavel
Lista wynikowa
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Płatność
Przelew bankowy

P. W. Bartoszko Bartosz Wyziński

PLN 92 1140 2017 0000 4102 0740 9164 (BREXPLPWMBK)
USD 88 1140 2004 0000 3112 0590 9132 (BREXPLPWMBK)
EUR 77 1140 2004 0000 3812 1297 6892 (BREXPLPWMBK)
PayPal
[email protected]
Prowizja: 4%
Koszt dostawy
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
                                                                                                                                                    REGULAMIN AUKCJI:


§ 1:

Organizatorem aukcji jest P.W. Bartoszko Bartosz Wyziński, os. Jana III Sobieskiego 6 / 60, 60-688 Poznań, NIP: 9720811731.

§ 2:

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

§ 3:

Podane w katalogu ceny są cenami wywołania (w PLN). Do ceny wylicytowanej doliczona będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%.

Wszystkie obiekty oferowane do sprzedaży można obejrzeć w antykwariacie, mieszczącym się w Poznaniu na osiedlu Oświecenia 49 w godzinach pracy antykwariatu tj. poniedziałek - piątek 10-17 lub - po wcześniejszym uzgodnieniu - w innym dogodnym terminie.

W zamówieniach korespondencyjnych proszę o podanie : numeru pozycji, tytułu oraz kwoty limitu [bez opłaty aukcyjnej] , drogą e-mailową na adres: [email protected], najpóźniej w dniu aukcji, nie później jednak niż 2 godziny przed godzina wyznaczoną jako czas rozpoczęcia aukcji.


§ 4:

Walutą aukcji jest złoty polski (PLN) i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.

Preferowana formą rozliczenia należności za wylicytowane przez Uczestnika pozycje jest przelew bankowy na rachunek P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński:

PL (mBank):          92 1140 2017 0000 4102 0740 9164

USD (mBank):      PL 88 1140 2004 0000 3112 0590 9132

EURO (mBank):   PL 77 1140 2004 0000 3812 1297 6892

Inne, akceptowane formy płatności to:

- GOTÓWKA do kwoty 7.999,00zł (słownie : siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), w siedzibie antykwariatu: os. Oświecenia 49, Poznań, poniedziałek – piątek 10 – 17

- wpłata przez PayPal dla użytkownika : [email protected], przy powiększeniu należnej kwoty o 4% tytułem opłaty transakcyjnej PayPal.

- wpłata BLIK na telefon: 784 043 834

§ 5:

Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności za wszystkie zakupione pozycje w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie powoduje, że Organizator ma prawo rozpocząć procedurę windykacyjną, naliczanie odsetek za zwłokę oraz naliczanie opłaty magazynowej w wysokości 100 złotych brutto za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki.

W przypadku uporczywego unikania zapłaty (powyżej 30 dni od daty zakończenia aukcji) za wylicytowane przedmioty Organizator może podjąć decyzję o anulowaniu zakupu i skierować wylicytowane przedmioty do ponownej sprzedaży.

W przypadku braku wpłaty w terminie, na nabywcę przechodzi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia nieopłaconego przedmiotu.

Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

§ 6:

Wysyłka wylicytowanych przedmiotów następuję bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu przez kupującego opłaty za wylicytowane przedmioty wraz z opłatą za wybraną formę dostawy. Preferowana jest wysyłka do paczkomatów INPOST (najbliższych lokalizacją adresowi kupującego podanemu podczas rejestracji).

Inna forma wysyłki możliwa jest po uprzednim poinformowaniu Organizatora o wybraniu innego sposobu dostawy.

Odbiór osobisty w siedzibie antykwariatu : os. Oświecenia 49, Poznań jest możliwy – po wcześniejszym uzgodnieniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 10 -17

§ 7:

Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe i inne muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych, powiększonych o opłatę organizacyjną jeśli wyrażą taki zamiar i przekażą stosowną informację drogą e-mailową na adres: [email protected], wraz z określeniem kwoty do jakiej zobowiązują się wykupić obiekt, najpóźniej w dniu aukcji, nie później jednak niż do godziny wyznaczonej jako czas rozpoczęcia aukcji.

§ 8:

Organizator aukcji może wycofać pozycję przed rozpoczęciem aukcji, bez podania przyczyny.

§ 9:

Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne licytowanych pozycji.

§ 10:

Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku gdy opis katalogowy w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu prze niego wiarygodnej ekspertyzy w tym terminie.

Wszelkie ewentualne spory rozwiązywane są w pierwszej kolejności na  drodze postępowania polubownego, a w przypadku braku uzyskania satysfakcjonującego obie strony rozwiązania, na drodze sądowej, zgodnie z miejscem siedziby Organizatora P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński.

§ 11:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie.

§ 12:

Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną informacji handlowej i marketingowej od Organizatora P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński i podmiotów współpracujących.

Zobacz więcej expand_more

keyboard_arrow_up