10

Elżbieta Baran, Katalog monet polskich w zbiorach Zakładu narodowego imienia Ossolińskich. Tom 1 i Tom 2

bardzo dobry
add Twoja notatka 
Elżbieta Baran, Katalog monet polskich w zbiorach Zakładu narodowego imienia Ossolińskich. Tom 1 i Tom 2Elżbieta Baran, Katalog monet polskich w zbiorach Zakładu narodowego imienia Ossolińskich. Tom 1 i Tom 2
Opis pozycji
Stan zachowania: bardzo dobry
Estymacje: 23 - 35 EUR | 100 - 150 PLN

Elżbieta Baran, Katalog monet polskich w zbiorach Zakładu narodowego im. Ossolińskich. Tom 1, Średniowieczne monety polskie, śląskie i pomorskie

Tom 1obejmuje monety polskie, począwszy od Mieszka II do Władysława Jagiełły, monety śląskie Bolesława I i Henryków śląskich oraz XV-wieczne brakteaty i halerze, a także monetę pomorską. 

Stan zachowania: bardzo dobry

Oprawa: miękka, lakierowana

Ilość stron: 120

Elżbieta Baran, Katalog monet polskich w zbiorach Zakładu narodowego im. Ossolińskich. Tom 2, Monety Jagiellońskie 1434 - 1501

Tom 2 obejmuje monety polskie, Władysława III Warneńczyka (1434-1444), Kazimierza IV Jagiellończyka (1447-1492) oraz Jan I Olbrachta

Stan zachowania: bardzo dobry

Oprawa: twarda

Ilość stron: 224

Polecamy.

Aukcja
Aukcja 2
gavel
Data
12 października 2019
date_range
Cena wywoławcza
14 EUR
Estymacje
23 - 35 EUR
100 - 150 PLN
Stan zachowania
bardzo dobry
Cena sprzedaży
26 EUR
Przebicie
187%
Wyświetleń: 67 | Ulubione: 2
Aukcja
Stary Sklep

Stary Sklep

Aukcja 2
Data
12 października 2019
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
12.00%
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Stary-Sklep Sylwester Kopyciński, Trzebuń 15, 09-412 Proboszczewice, NIP:774-322-19-08, tel.: +48 513 508 430.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 12% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 31 dni od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków.
 9. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 10. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.
 11. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na wskazany poniżej numer rachunku.
  Wpłaty złotówkowe:
  Alior Bank: PL 36 2490 0005 0000 4530 7665 2229  SWIFT: ALBPPLPW                                                                                                            
                          Wpłaty w euro:                                                                                                                                                                                                                                         Alior Bank: PL 25 2490 0005 0000 4600 2418 0039  SWIFT: ALBPPLPW
                                                                                                                                               
 12. Alternatywnym rozwiązaniem jest zapłata za zakupione przedmioty gotówkowo.

    13. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:

  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej wynosi 18 zł i jest realizowany przez firmę kurierską DPD.
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  

     14. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
          Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

     15. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze. 

     16. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, ma moc prawną.

     17. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Płock.

O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Stary Sklep
Kontakt
account_balance Trzebuń 15, 09-412 Proboszczewice
phone +48 513 508 430
keyboard_arrow_up
add