Teodor AXENTOWICZ (1859-1938), Dziewczyna z dzbanem


Cena wywoławcza
80 000 PLN
Estymacje
90 000 - 120 000 PLN
Rozpoczęcie aukcji na żywo
Jeśli chcesz licytować tę pozycję zgłoś ją do licytacjiZapisz się do aukcji Przejdź do licytacji na żywo

Złóż limit

PLN .00

Po ustawieniu limitu w czasie licytacji pozycja będzie automatycznie licytowana w Twoim imieniu do wysokości ustalonego limitu. Limit jest ukrytą ofertą, jego wartość nie jest znana innym użytkownikom i uaktywnia sę dopiero w trakcie licytacji na żywo na zasadzie podobnej do snajperów aukcji Allegro lub eBay. Ustawione limity można modyfikować do momentu rozpoczęcia licytacji danej pozycji.
Estymacje: 90 000 - 120 000 PLN

pastel, papier naklejony na tekturę; 99 x 71 cm;
sygn. p. d.: T. Axentowicz;
na odwrocie nalepka wystawowa z TPSP w Krakowie, z wystawy pośmiertnej Teodora Axentowicza z 1939 roku, z tytułem: Dziewczyna z dzbanem i nr 65;
oraz nr 343.; a także owalny stempel Magazynu Przyborów Malarskich R. Aleksandrowicz;
Por.: Katalog wystawy pośmiertnej Teodora Axentowicza, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 30 grudnia 1938 - 2 lutego 1939, poz. kat. 65.

Teodor Axentowicz, po zdobyciu wykształcenia w Akademii Monachijskiej, kontynuował naukę w Paryżu w latach 1882-1985 w słynnej pracowni Carolusa-Durana, w latach 1890-1899
odbył wiele podróży do Londynu i Rzymu. Właśnie w trakcie podróży angielskich Axentowicz spotkał się z malarstwem prerafaelitów i ich kontynuatorów, co w połączeniu z nauką
w pracowni paryskiej znalazło odbicie w jego twórczości. Barwa, swobodna kompozycja, „rozbiegana” kreska, stały się rozpoznawalne w dziele Teodora Axentowicza i stanowiły znaczącą
odmianę w porównaniu z wcześniej dominującym stylem monachijskim panującym w 2. połowie XIX wieku.
W 1895 roku Teodor Axentowicz wrócił do Krakowa, gdzie na prośbę Juliana Fałata, objął stanowisko profesora w Akademii Sztuk Pięknych. Zajmował je do 1934 roku. W 1897 roku,
z inicjatywy Teodora Axentowicza, powstała szkoła malarstwa dla kobiet, w której wykładali m.in. Leon Wyczółkowski i Jan Stanisławski.
Ze względu na różnorodne doświadczenia artystyczne, twórczość Teodora Axentowicza można podzielić na dwa główne nurty. Pierwszym z nich jest tematyka ludowa,
rodzajowa, do której nawiązywali również Stanisław Wyspiański, Włodzimierz Tetmajer czy Jan Stanisławski. Drugą inspiracją znakomitego pastelisty były portrety, przede
wszystkim wizerunki kobiece. Jak pisze Marian Dienstl-Dąbrowa we wstępie do katalogu wystawy pośmiertnej artysty: Axentowicz zdobył wcześnie tajemnicę powodzenia
portrecisty przez wykwint kompozycji układu modela, wyczucie najwłaściwszego gestu i spojrzenia. Dla kobiecego portretu stworzył własną pastelową technikę i subtelnie przyciszone
zestawienia kolorystyczne gam. Jako tła używa często szarego papieru, z którego wyłania się leciuchno rysunek. Tony barwne zestawia z wielkim umiarem i dyscypliną w sposób
wykwintny i lekki. Rzucane niby od niechcenia kreski pastelowe tworzą rytmiczne akcenty tak charakterystyczne dla pastelowych dzieł Axentowicza.
Właśnie tymi cechami charakteryzuje się oferowane efektowne dzieło „Dziewczyna z dzbanem”, ujęte w katalogu wystawy z 1939 roku pod pozycją 65, oznaczone jako
własność Tadeusza Bielesa. Modelką do wielokrotnie powtarzanego motywu dziewczyny z dzbanem była słynna w czasach Młodej Polski, krakowska piękność Ama (Anna)
Zakrzewska. Wśród oferowanych dotychczas na aukcjach prac można znaleźć trzy analogiczne kompozycje uwzględniające nieznaczne różnice w układzie tkaniny, którą okryta
jest kobieta lub drugim planie obrazu, zawierającym nieznaczne zmiany w pejzażu. W wypadku oferowanego dzieła Teodora Axentowicza w tle można odszukać fragment
charakterystycznej dla Krakowa architektury Wawelu. Wspomniana wcześniej powtarzalność tematu ujawnia się w wielu technikach wykorzystywanych przez malarza,
wykonywał bowiem analogiczne kompozycje używając zarówno pastelu, ołówka jak i suchej igły czy glinorytu. Ostatnia z wymienionych metod posłużyła do wykonania, chyba
najpopularniejszego, wizerunku dziewczyny z dzbanem. Grafika weszła w skład Teki Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików, wydanej w liczbie 120 egzemplarzy, w 1903
roku, w Krakowie, dzięki Feliksowi Jasieńskiemu.
Teodor Axentowicz, dał się poznać jako wyjątkowo czujny obserwator uwrażliwiony na kobiece piękno i wdzięk, które umiał doskonale podkreślić lekko idealizując wizerunek
modelki. Warto zatem zgodzić się z twierdzeniem Marian Dienstl-Dąbrowa, że: W Polsce w ciągu pół wieku pracy stworzył Axentowicz olbrzymią galerię piękności kobiecych swej
epoki.
Motyw dziewczyny trzymającej przed sobą dzban Teodor Axentowicz podejmował kilkakrotnie. Efektowne, okazałych rozmiarów kompozycje ujmujące modelkę en pied
z widokiem na znajdujące się w oddali Wzgórze Wawelskie - jak oferowana praca - są rzadziej spotykane.
Por. Teodor Axentowicz. 1859-1938. Katalog wystawy [monograficznej], Kraków - Muzeum Narodowe - 1998, poz. kat. III. 36 (pastel, 122,5 x 72,5 cm).

Wyślij wiadomość do organizatora aukcji

Twoja notatka
brak
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Przebieg licytacji

Licytowane będą tylko wybrane pozycje, które zostały wcześniej zgłoszone. Aby zgłosić pozycje należy kliknąć przy wybranej pozycji na przycisk ZGŁOŚ DO LICYTACJI

Opłata aukcyjna
18.00%
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.

Rempex

ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa
22 826 44 08
poniedziałek - piątek: 12.00 - 18.00
sobota: 12.00 - 14.00
niedziela: nieczynne


Przyjmowanie obiektów na aukcje

Z Biurem Przyjęć skontaktować się można:
  • osobiście w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Karowej 31; od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 14.00
  • listownie: Biuro Przyjęć, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa poprzez e-mail [email protected]
  • telefonicznie: tel/fax +48 22 826-44-08, 801-120-342 wew. 102 lub 103
W przypadku dużej ilości przedmiotów lub o znacznych rozmiarach (meble, duże obrazy) istnieje możliwość umówienia się z przedstawicielami Domu Aukcyjnego w celu obejrzenia obiektów na miejscu. W oparciu o dodatkowe zlecenie właścicieli obiekty przed wystawieniem ich na aukcji mogą być poddane konserwacji oraz oprawie po preferencyjnych cenach. Należność za powyższe usługi rozliczana jest po sprzedaży obiektu lub w momencie jego odbioru.

Obiekty przyjmowane są również w naszym Domu Aukcyjnym w Krakowie, którym kieruje p. Agata Turecka. Przedstawicielstwo mieści się przy ul. Łobzowskie 3 (31-139 Kraków), czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 15.00. Z przedstawicielstwem można kontaktować się również telefonicznie: +48 605 591 317 oraz poprzez e-mail: [email protected]
Wyświetleń: 63 | Ulubione: 0