PL EN DE

Sortuj: Kolejność | Popularność | Najnowsze | Cena
Pokaż: Wszystkie
Zakres cen: 1 - (Zmień)
Teodor AXENTOWICZ (1859-1938), Dziewczyna z dzbanemTeodor AXENTOWICZ (1859-1938), Dziewczyna z dzbanem
Teodor AXENTOWICZ (1859-1938), Dziewczyna z dzbanemCena wywoławcza
80 000 PLN
Estymacje
90 000 - 120 000 PLN
Cena sprzedaży
94 400 PLN
Sprzedaż warunkowa
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
80 000 PLN
Przebicie
118%
Ceny wraz z opłatą aukcyjną (Zmień)Estymacje: 90 000 - 120 000 PLN

pastel, papier naklejony na tekturę; 99 x 71 cm;
sygn. p. d.: T. Axentowicz;
na odwrocie nalepka wystawowa z TPSP w Krakowie, z wystawy pośmiertnej Teodora Axentowicza z 1939 roku, z tytułem: Dziewczyna z dzbanem i nr 65;
oraz nr 343.; a także owalny stempel Magazynu Przyborów Malarskich R. Aleksandrowicz;
Por.: Katalog wystawy pośmiertnej Teodora Axentowicza, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 30 grudnia 1938 - 2 lutego 1939, poz. kat. 65.

Teodor Axentowicz, po zdobyciu wykształcenia w Akademii Monachijskiej, kontynuował naukę w Paryżu w latach 1882-1985 w słynnej pracowni Carolusa-Durana, w latach 1890-1899
odbył wiele podróży do Londynu i Rzymu. Właśnie w trakcie podróży angielskich Axentowicz spotkał się z malarstwem prerafaelitów i ich kontynuatorów, co w połączeniu z nauką
w pracowni paryskiej znalazło odbicie w jego twórczości. Barwa, swobodna kompozycja, „rozbiegana” kreska, stały się rozpoznawalne w dziele Teodora Axentowicza i stanowiły znaczącą
odmianę w porównaniu z wcześniej dominującym stylem monachijskim panującym w 2. połowie XIX wieku.
W 1895 roku Teodor Axentowicz wrócił do Krakowa, gdzie na prośbę Juliana Fałata, objął stanowisko profesora w Akademii Sztuk Pięknych. Zajmował je do 1934 roku. W 1897 roku,
z inicjatywy Teodora Axentowicza, powstała szkoła malarstwa dla kobiet, w której wykładali m.in. Leon Wyczółkowski i Jan Stanisławski.
Ze względu na różnorodne doświadczenia artystyczne, twórczość Teodora Axentowicza można podzielić na dwa główne nurty. Pierwszym z nich jest tematyka ludowa,
rodzajowa, do której nawiązywali również Stanisław Wyspiański, Włodzimierz Tetmajer czy Jan Stanisławski. Drugą inspiracją znakomitego pastelisty były portrety, przede
wszystkim wizerunki kobiece. Jak pisze Marian Dienstl-Dąbrowa we wstępie do katalogu wystawy pośmiertnej artysty: Axentowicz zdobył wcześnie tajemnicę powodzenia
portrecisty przez wykwint kompozycji układu modela, wyczucie najwłaściwszego gestu i spojrzenia. Dla kobiecego portretu stworzył własną pastelową technikę i subtelnie przyciszone
zestawienia kolorystyczne gam. Jako tła używa często szarego papieru, z którego wyłania się leciuchno rysunek. Tony barwne zestawia z wielkim umiarem i dyscypliną w sposób
wykwintny i lekki. Rzucane niby od niechcenia kreski pastelowe tworzą rytmiczne akcenty tak charakterystyczne dla pastelowych dzieł Axentowicza.
Właśnie tymi cechami charakteryzuje się oferowane efektowne dzieło „Dziewczyna z dzbanem”, ujęte w katalogu wystawy z 1939 roku pod pozycją 65, oznaczone jako
własność Tadeusza Bielesa. Modelką do wielokrotnie powtarzanego motywu dziewczyny z dzbanem była słynna w czasach Młodej Polski, krakowska piękność Ama (Anna)
Zakrzewska. Wśród oferowanych dotychczas na aukcjach prac można znaleźć trzy analogiczne kompozycje uwzględniające nieznaczne różnice w układzie tkaniny, którą okryta
jest kobieta lub drugim planie obrazu, zawierającym nieznaczne zmiany w pejzażu. W wypadku oferowanego dzieła Teodora Axentowicza w tle można odszukać fragment
charakterystycznej dla Krakowa architektury Wawelu. Wspomniana wcześniej powtarzalność tematu ujawnia się w wielu technikach wykorzystywanych przez malarza,
wykonywał bowiem analogiczne kompozycje używając zarówno pastelu, ołówka jak i suchej igły czy glinorytu. Ostatnia z wymienionych metod posłużyła do wykonania, chyba
najpopularniejszego, wizerunku dziewczyny z dzbanem. Grafika weszła w skład Teki Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików, wydanej w liczbie 120 egzemplarzy, w 1903
roku, w Krakowie, dzięki Feliksowi Jasieńskiemu.
Teodor Axentowicz, dał się poznać jako wyjątkowo czujny obserwator uwrażliwiony na kobiece piękno i wdzięk, które umiał doskonale podkreślić lekko idealizując wizerunek
modelki. Warto zatem zgodzić się z twierdzeniem Marian Dienstl-Dąbrowa, że: W Polsce w ciągu pół wieku pracy stworzył Axentowicz olbrzymią galerię piękności kobiecych swej
epoki.
Motyw dziewczyny trzymającej przed sobą dzban Teodor Axentowicz podejmował kilkakrotnie. Efektowne, okazałych rozmiarów kompozycje ujmujące modelkę en pied
z widokiem na znajdujące się w oddali Wzgórze Wawelskie - jak oferowana praca - są rzadziej spotykane.
Por. Teodor Axentowicz. 1859-1938. Katalog wystawy [monograficznej], Kraków - Muzeum Narodowe - 1998, poz. kat. III. 36 (pastel, 122,5 x 72,5 cm).

Twoja notatka
brak
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Przebieg licytacji

Licytowane będą tylko wybrane pozycje, które zostały wcześniej zgłoszone. Aby zgłosić pozycje należy kliknąć przy wybranej pozycji na przycisk ZGŁOŚ DO LICYTACJI

Opłata aukcyjna
18.00%
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.

Rempex

ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa
22 826 44 08
poniedziałek - piątek: 12.00 - 18.00
sobota: 12.00 - 14.00
niedziela: nieczynne

Przyjmowanie obiektów na aukcje

Z Biurem Przyjęć skontaktować się można:
  • osobiście w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Karowej 31; od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 14.00
  • listownie: Biuro Przyjęć, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa poprzez e-mail [email protected]
  • telefonicznie: tel/fax +48 22 826-44-08, 801-120-342 wew. 102 lub 103
W przypadku dużej ilości przedmiotów lub o znacznych rozmiarach (meble, duże obrazy) istnieje możliwość umówienia się z przedstawicielami Domu Aukcyjnego w celu obejrzenia obiektów na miejscu. W oparciu o dodatkowe zlecenie właścicieli obiekty przed wystawieniem ich na aukcji mogą być poddane konserwacji oraz oprawie po preferencyjnych cenach. Należność za powyższe usługi rozliczana jest po sprzedaży obiektu lub w momencie jego odbioru.

Obiekty przyjmowane są również w naszym Domu Aukcyjnym w Krakowie, którym kieruje p. Agata Turecka. Przedstawicielstwo mieści się przy ul. Łobzowskie 3 (31-139 Kraków), czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 15.00. Z przedstawicielstwem można kontaktować się również telefonicznie: +48 605 591 317 oraz poprzez e-mail: [email protected]
Wyświetleń: 119 | Ulubione: 0

Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także