PL EN DE

Sortuj: Kolejność | Popularność | Najnowsze | Cena
Pokaż: Wszystkie
Zakres cen: 1 - (Zmień)

Antykwariat Wu-eL

KRZEWIN. Widok na pałac Jabłonowskich; piórko, pędzel; wymiary: 195x315 mm. Po ...KRZEWIN. Widok na pałac Jabłonowskich; piórko, pędzel; wymiary: 195x315 mm. Po ...Cena wywoławcza
10 900 PLN
Cena sprzedaży
brak ofert
KRZEWIN. Widok na pałac Jabłonowskich; piórko, pędzel; wymiary: 195x315 mm. Po lewej na dole sygnatura artysty: C.G. Hammer del Dresden. Praca naklejona na papier z epoki, poniżej napisy w języku francuskim: Krzywin Maison de Campagne du Prince Maximilien Jablonowski oraz dessiné par Hammer à Dresde (pol. rysował Hammer w Dreźnie).
Tablica nr 3. Widok Krzewina (szkic. L. Fuhrmann, ryt. Berger w Wiedniu) zawarta w Dzienniku podróży do Turcyi odbytey w roku MDCCCXIV E. Raczyńskiego posiada bardzo nieznaczne różnice (np. w sztafażu roślinnym). Z Ostroga przybyłem do Krzewina, wsi dziedziczney gościnnych Xięstwa Maxymilianów Jabłonowskich. Okolica ta iest piaszczysta i nie tyle mi się obfitą być zdała, iak kray między Włodzimierzem i Ostrogiem od prawego brzegu Bugu do lewego brzegu Horynia. Pałac w Krzewinie okrąża kanał przez niewolników tureckich kopany za Hetmana Jabłonowskiego ku końcowi siedemnastego wieku (Dziennik..., s. 5).
Anna Potocka (1779 Warszawa – 1867 Paryż). Polska malarka i pamiętnikarka, uczennica I. Duviviera; rysowała przeważnie widoki miejskie, projekty architektoniczne oraz pejzaże i ilustracje książkowe, autorka m.in. ilustracji do poczytnej wtenczas powieści Ann Radcliffe Tajemnice zamku Udolfo czy akwafort Widok fontanny w Łazienkach i Widok placu Zygmunta w Warszawie oraz Ruiny kościoła w Grodnie, które znalazły się w dedykowanym jej przez I. Duviviera albumie Vues de Pologne. Źródło: H. Widacka, Twórczość plastyczna Anetki Potockiej.

Twoja notatka
brak
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami szacunkowymi i jednocześnie cenami wywołania.
 2. Do ceny wylicytowanej dolicza się 10% opłaty aukcyjnej.
 3. W sprzedaży poaukcyjnej do ceny wywołania doliczamy 15%!
 4. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny, on też ustala tzw. postąpienie w licytacji.
 5. Postąpienie wynosi:
  • od 50 zł o 10 zł
  • od 200 zł o 20 zł
  • od 500 zł o 50 zł
  • od 2 000 zł o 100 zł
  • od 5 000 zł o 500 zł
  • od 10 000 zł o 1 000 zł
  • od 50 000 zł o 5 000 zł
  • od 100 000 zł o 10 000 zł
 6. Przystępujący do licytacji osobiście zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 50 zł; po zakończeniu aukcji wadium zostanie zwrócone lub zaliczone w poczet należności za wylicytowane obiekty.
 7. Antykwariat Wu-eL nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne przedmiotów wystawionych na aukcji, jak również za ukryte wady fizyczne.
 8. Oferty pisemne należy składać listownie, telefonicznie lub faxem najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji; korespondencja ma charakter poufny. W ofercie prosimy o podanie numeru pozycji, ewentualnie autora, części tytułu (lub nazwy przedmiotu) oraz limitu, tj. górnej granicy oferowanej ceny. Oferty można przesyłać również drogą mailową (także w trakcie aukcji) na adres: [email protected] (w tym wypadku prosimy o podanie tel. kontaktowego, w celu ewentualnego potwierdzenia zamówienia). W przypadku kilku identycznych limitów decyduje kolejność zgłoszeń. Po wcześniejszym uzgodnieniu prowadzimy również licytację telefoniczną.
 9. Osoby odbierające wylicytowane pozycje osobiście zobowiązane są uczynić to w ciągu 7 dni od dnia licytacji ‒ po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki. Zakupione pozycje wysyłamy również pocztą:
  1. dla osób fizycznych za zaliczeniem pocztowym (przy uwzględnieniu wartości przesyłki; koszt według aktualnej taryfy pocztowej ponosi nabywca)
  2. dla instytucji – kredytowo,
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności.
 11. W przypadku, gdy stan faktyczny zakupionego obiektu w sposób ewidentny odbiega od opisu katalogowego, nabywcy przysługuje 7 dni na złożenie reklamacji.
 12. Przystąpienie do aukcji oznacza zaakceptowanie regulaminu aukcji.
 13. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: (91) 488 86 97, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 ‒ 17.00.
 14. W niektórych przypadkach na wywóz obiektów wytworzonych przed 1945 r. konieczne jest uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 15. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 16. Korespondencję prosimy kierować na adres: Antykwariat Wu-eL, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin z dopiskiem „Aukcja” bądź na adres mailowy: [email protected]Antykwariat Wu-eL

ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin
Wyświetleń: 44 | Ulubione: 0