WCN
STAROŻYTNOŚĆ 19
ŚREDNIOWIECZE 77
POLSKA 179
MONETY ZASTĘPCZE 2
MONETY PAŃSTW ZWIĄZANYCH HISTORYCZNIE Z POLSKĄ 16
LITERATURA NUMIZMATYCZNA 40
BANKNOTY 54
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
POLSKA 46
Insurekcja Kościuszkowska (1794) 3
Powstanie Listopadowe (1830–1831) 2
Zabór rosyjski (1831–1864) 1
Ostbank für Handel und Gewerbe, Darlehnskasse Ost, Posen 2
Darlehnskasse Ost, Kowno 2
Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918) 4
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) 21
Wolne Miasto Gdańsk (1920–1939) 1
Bank Polski na emigracji (1939–1952) 3
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Pieniądze II wojny światowej (1939–1945) 7
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) 8
PAPIERY WARTOŚCIOWE 3
MEDALE 19
ODZNACZENIA I ODZNAKI 12
MONETY ZAGRANICZNE 80

Noty monet, medali i banknotów

Stan zachowania

keyboard_arrow_up
+