PL EN DE

Sortuj: Kolejność | Popularność | Najnowsze | Cena
Pokaż: Wszystkie
Zakres cen: 1 - (Zmień)

NEXT - Aukcje Sztuki

Ewa GRAJNERT-HAŁUPKA, Libertas III, 2019 r. Ewa GRAJNERT-HAŁUPKA, Libertas III, 2019 r.Cena wywoławcza
1 000 PLN
Cena sprzedaży
brak ofert
Ewa GRAJNERT-HAŁUPKA (ur. 1967 r., Świecie)

Libertas III, 2019 r.
akryl na płótnie, 90 x 90 cm
sygnowany i opisany na odwrociu: ‘LIBERTAS III | Ewa Grajnert-Hałupka 2019’

Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dyplom uzyskany z wyróżnieniem w 2011r. w Pracowni Rysunku prof. Joanny Imielskiej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 r. Zajmuje się rysunkiem, fotografią, grafiką projektową i malarstwem. Efemeryczność materii oraz świadomość niepowtarzalności zdarzeń, wzbudzają w artystce potrzebę zatrzymania obrazu i  rodzących się doznań. Nieuchwytne i nietrwałe stany, rzeczy spotykane, mijane, czasem burzące porządek dnia przekładają się na próbę zapisu tego, co ulotne. W procesie twórczym utrwala refleksje, zdziwienia i dookreśla emocje własnym językiem dialogu z poznanym i zastanym. Ważniejsze wystawy: 2017r. OT CIENIE KRESKI, wystawa indywidualna, Galeria 3.1, Bydgoszcz; 2016r. - OT CIĘCIE, wystawa indywidualna , Towarzyska Kafe, Bydgoszcz;  -SYNTEZA SZTUK 2016, Galeria BWA, Bydgoszcz; 2015r. - MAKRO I MIKRO SKALA MIEJSCA, Galeria Zum Pass, Herzbergam Harz, Niemcy; - WOKÓŁ NATURY, Galeria Zum Pass, Herzbergam Harz, Niemcy; 2014r. - UCZUCIE BRAKU JEST JAK BÓL FANTOMOWY, Mercator, Poznań; -PUNKT, LINIA A PŁASZCZYZNA, Galeria Wieży Ciśnień, Bydgoszcz; -DRAW & GO, Muzeum Sztuki Najnowszej MONA, Poznań; 2011r. - RYSUNEK TO, Galeria MBWA, Galeria w Ratuszu, Leszno; - 31 EDYCJA KONKURSU IM MARII DOKOWICZ, Galeria Miejska Arsenał, Poznań;
2010r. - GOLDEN BEE 9, Moscow International Biennale of Graphic Design, Central House of Artist, Moskwa, Rosja;  - GESTY z cyklu preMedytacje, BWA, Bielsko-Biała; - CZASEM BYWAM, BYWAM CZASEM, wystawa indywidualna Galeria Na Polskiej, Poznań;  2009r. - MIĘDZY 30 a 35, Stara Drukarnia, Poznań;  - RYSOWAĆ BEZ GRANIC, II Ogólnopolska Wystawa Rysunku, Galeria Wozownia, Toruń; - W HOŁDZIE HENRYKOWI TOMASZEWSKIEMU, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa.
Wybrane wystawy:
2015 rok - “Botanica”, wystawa indywidualna, Galerie L’Entrepot, Monako; “Polonia”, wystawa indywidualna, Mia Art Gallery, Wrocław; “Pomiędzy potylicą a oczodołami”, wystawa indywidualna, Ckis, Kalisz.
2014 rok - Finał konkursu na Najlepszy Dyplom ASP Polski, Wielka Zbrojownia, Gdańsk.
2013 rok - “5”, wystawa zbiorowa, Mia Art Gallery, Wrocław.2012 rok - "Schron atomowy", wystawa zbiorowa, Galeria Bezdomna, Kalisz; "Młode Umysły Sztuki", Art Hotel, Wrocław oraz 2011 rok - "New International Group Exhibition", Camden Art Gallery, Londyn; Europejski kongres kultury "House of Change", Wrocław; Wystawa indywidualna "Rzeczywistość Poruszona", Galeria Accademia Nova.


Twoja notatka
brak
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  10 000
  > 500
  30 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
 
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%

Informacje o aukcji

Wystawa poprzedzająca aukcję od 5 lipca 2019 r.
Dom Aukcyjny NEXT - Aukcje Sztuki  ul. Poznańska 31 Bydgoszcz

www.galerianext.pl

Regulamin

 1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny NEXT Aukcje Sztuki, Galeria Sztuki NEXT, prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą: PROJEKT 31 s.c. Andrzej Malingowski,  Sławomira Malingowska  ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz, NIP:953-263-67-89
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami komitentów obiekty stanowią ich własność lub dysponują oni pełnią praw w zakresie rozporządzania nimi i nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym czy skarbowym.
 3. W katalogu aukcyjnym informacyjnie przedstawione są wszystkie wystawione do licytacji obiekty. Każdy obiekt posiada swój numer, opis i zdjęcie. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione, lub zmienione przez Aukcjonera, albo osobę przez niego upoważnioną przed rozpoczęciem licytacji.
 4. Co najmniej na tydzień  przed terminem aukcji  wszystkie prace prezentowane są na wystawie w siedzibie Galerii Sztuki NEXT. 
 5. Aukcja prowadzona jest zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem, który ma prawo do swobodnego zarządzania obiektami, rozdzielania lub łączenia, wycofania z licytacji bez konieczności podania przyczyny.
 6. Obiekty wystawione na aukcji licytowane są w kolejności podanej w katalogu. Licytacja odbywa się w górę według poniżej podanej tabeli postąpień. 
 7. Rejestracja umożliwiająca  uczestnictwo w licytacji w siedzibie galerii odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego i odbiór tabliczki z numerem aukcyjnym. Pracownik dokonujący rejestracji ma prawo prosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Rejestracja możliwa jest przed rozpoczęciem aukcji.
 8. Organizator może również zarejestrować uczestnika  licytacji i reprezentować go na podstawie złożonego wcześniej zlecenia licytacji telefonicznej. Formularz zgłoszenia chęci kupna znajduje się na stronie internetowej  www.galerianext.pl pod każdą pozycją w katalogu aukcyjnym. Przyjmujemy zlecenia z limitem ceny i bez limitu - proszę dzwonić. Telefonując bezpośrednio do galerii pod numer 509 351 515 pracownik także zarejestruje telefoniczne zgłoszenie udziału w aukcji. Obsługujemy zlecenia telefoniczne przy zgłoszeniu powyżej 1000 zł. W serwisie OneBid istnieje możliwość udziału w aukcji on line w czasie rzeczywistym. Rejestracja i przyjmowanie zleceń na portalu www.next.onebid.pl
 9. Każdy rejestrujący swój udział w licytacji oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Aukcji i zobowiązuje się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w wyznaczonym terminie.
 10. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner.  Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera - jest to równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Organizatorem a Licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu,  Aukcjoner jest odpowiedzialny za rozstrzygnięcie ewentualnego konfliktu. Może też ponownie rozpocząć  licytację obiektu.
 11. TABELA POSTĄPIEŃ dla poszczególnych przedziałów cenowych: 
  • 500 zł - 2.000 zł - postąpienie co 100 zł
  • 2.000 zł - 10.000 zł - postąpienie co 200 zł
  • 10.000 zł - 30.000 zł - postąpienie co 500 zł
  • 30.000 zł - 50.000 zł - postąpienie co 1.000 zł
  • powyżej   50.000 zł - postąpienie co 2.000 zł
 12. Do wylicytowanej kwoty Organizator dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Organizator wystawia faktury VAT marża i Certyfikaty Autentyczności.
 13. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty najpóźniej w terminie 7 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są  w polskich złotych.
 14. Przyjmujemy płatność gotówką, kartami płatniczymi i kredytowymi oraz przelewem na rachunek bankowy: PROJEKT 31 s.c., numer rach. 13 81420007 0045 4034 2000 0001
 15. W przypadku opóźnienia w zapłacie, organizator  uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych lub może odstąpić od umowy.
 16. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłaty aukcyjne. Odbiór  wylicytowanych obiektów jest możliwy wyłącznie po dokonaniu pełnej zapłaty.
 17. Na życzenie Organizator może wysłać zakupione prace pocztą kurierską na koszt odbiorcy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zwłokę w realizacji dostawy lub uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 18. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez NEXT Aukcje Sztuki swoich danych osobowych. 

Organizator oświadcza, że posłużą one do celów marketingowych związanych tylko z prowadzeniem swojej działalności i nie będą udostępnione osobom trzecim.
NEXT - Aukcje Sztuki

ul. Poznańska 31, 85-129 Bydgoszcz
509 35 15 15
poniedziałek - piątek: 10:00 - 17:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne
w dniu aukcji lub wernisażu: 10:00 - 21:00

Przyjmowanie obiektów na aukcje

ul. Poznańska 31
85-129 Bydgoszcz
Wyświetleń: 21 | Ulubione: 0

Pozostałe aukcje