2

Zofia BŁAŻKO, "Kasia"

add Twoja notatka 
Zofia BŁAŻKO, KasiaZofia BŁAŻKO, Kasia
Zofia BŁAŻKO, Kasia
Zofia BŁAŻKO, Kasia
Zofia BŁAŻKO, Kasia
Zofia BŁAŻKO, Kasia
Zofia BŁAŻKO, Kasia
Zofia BŁAŻKO, Kasia

Opis pozycji
Estymacje: 1 526 EUR | 6 500 PLN

Zofia BŁAŻKO, "Kasia" 2017, olej płótno, 60x50cm

Aukcja
Aukcja galerii
gavel
Data
05 sierpnia 2019
date_range
Cena wywoławcza
822 EUR
Estymacje
1 526 EUR
6 500 PLN
Pozycja wycofana
sprzedany
Cena sprzedaży
wycofana
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 93 | Ulubione: 0
Aukcja
TADEO-ART

TADEO-ART

Aukcja galerii
Data
05 sierpnia 2019
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
 
Regulamin

1. Organizatorem aukcji jest Galeria TADEO-ART (PHU TADEO Tadeusz Urbaniec), ul. Żywiecka 333, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-024-71-66. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie, będące własnością Galerii.

2. Licytacja odbywa się przez internet za pośrednictwem systemu licytacji internetowej w czasie rzeczywistym „OneBid”. Zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin sytemu OneBid.

3. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami polskiego prawa przez osobę upoważnioną przez Galerię, zwaną dalej Aukcjonerem.

4. Galeria oraz Aukcjoner do momentu rozpoczęcia aukcji mają prawo wycofać obiekt z aukcji bez podawania przyczyn.

5. Wysokości postąpień są ustalane przez Galerię.

6. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie zakończenia ustalonego czasu trwania aukcji.

7. Zakończenie licytacji jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Galerią a Licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę.

8. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

9. Podana w katalogu estymacja obiektu jest wartością szacunkową, nie jest gwarancją ani prognozą faktycznej ceny sprzedaży.

10. Galeria zastrzega sobie prawo do ustalenia ceny minimalnej sprzedawanych obiektów, poniżej których ich nabycie jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela.

11. Licytujący, który wygrał licytację jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni roboczych od dnia aukcji.

12. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy:

-nr IBAN: PL 95 1050 1070 1000 0001 0013 6837

- Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

13. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie uiszczenia zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty.

14. W przypadku nieuiszczenia należności Galeria zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

15. W przypadku nieuiszczenia należności i po upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, Galeria zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z nabywcą.

16. Wylicytowane obiekty można odebrać po dokonaniu pełnej zapłaty wylicytowanej kwoty.

17. Odbiór wylicytowanych obiektów powinien nastąpić w terminie do 7 dni po dokonaniu pełnej zapłaty i maksymalnie 14 dni od daty aukcji. Po przekroczeniu tego terminu Galeria zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za przechowywanie obiektów.

18. Dostarczenia wylicytowanych obiektów odbywa się na koszt klienta, w sposób i terminie ustalonym z Galerią.

19. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

20. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu 1 miesiąca od wydania obiektu.

O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
TADEO-ART
Kontakt
account_balance ul. Żywiecka 333, 43-300 Bielsko-Biała
phone +48 602 647 837
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
keyboard_arrow_up
add