334

II Rzeczpospolita, 5 złotych 1928 Nike NAJRZADSZY WARIANT ZZM

1-
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: 1-
Literatura: Fischer OB 013, Parchimowicz 114 a, Chałupski 2.22.1c (R2)

Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem.

Nienaganny relief, nieliczne mikroskaleczenia w tle, lekkie skaleczenie rantu, przyjemny w odbiorze wizualnym.

Najrzadszy wariant ze znakiem mennicy położonym w pośredniej odległości od stopy.

Egzemplarz zdecydowanie ponadprzeciętny.

Jedna z najciekawszych typologicznie i historycznie monet II RP, która z uwagi na szybką dewaluację pieniądza została wycofana z obiegu już w 1934 roku.

Awers: orzeł państwowy wzoru z 1927 roku, niżej napis 5 ZŁOTYCH 5 i rok. 

Rewers: postać Nike w prawo, nad nią napis RZECZPOSPOLITA POLSKA, pod fałdą tuniki herb Kościesza - znak Mennicy Państwowej w Warszawie, na pod boginią inicjały projektanta - E.W. (Edward Wittyg).

Obrzeże: napis SALUS-REIPUBLICAE-SUPREMA-LEX ułożony w kierunku awersu;

Moneta bita w srebrze .750 o średnicy 33 i wadze przepisowej 18 g;

Nominał wprowadzony reformą z 11 stycznia 1924 roku niewprowadzony do obiegu aż do 1928.  Zgodnie z ustawą z 20 stycznia 1924 roku monetami srebrnymi można było spłacać zobowiązania do kwoty maksymalnie 100 złotych. Rewers według projektu znanego rzeźbiarza Edwarda Wittyga autora m.in. pomnika Lotnika w Warszawie. Moneta obiegała do 1934 roku, kiedy została wycofana na mocy rozporządzenia Prezydenta RP. Aukcja
VI Aukcja RDA (22 listopada 2020)
gavel
Data
22 listopada 2020
date_range
Cena wywoławcza
218 EUR
Stan zachowania
1-
Cena sprzedaży
703 EUR
Przebicie
322%
Wyświetleń: 438 | Ulubione: 29
Aukcja
Rzeszowski Dom Aukcyjny

Rzeszowski Dom Aukcyjny

VI Aukcja RDA (22 listopada 2020)
Data
22 listopada 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Koszt dostawy

Opłata aukcyjna
15.00%
Podbicia
  1
  > 10
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
 
Regulamin

Regulamin Aukcji


 • Organizatorem aukcji jest Rzeszowski Dom Aukcyjny sp. z O.O. Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów. , NIP; 8133779334
  Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 • Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera już w sobie podatek VAT.
 • Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji.
  Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować nieopłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 • Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 • Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 • Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 • Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora lub innym wskazanym przez organizatora miejscu po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 • Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 • Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 • Podbicia:


od kwoty
podbicie
1
10
50050
1000
100
5000
500
10000
1000
50000
2000


 • Walutą aukcji jest Polski Złoty i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty w walutach EURO i USD według tabeli średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego z dnia przeprowadzenia aukcji.
 • Należność za kupione przedmioty należy przelać na konta :
  Wpłaty złotówkowe:
  Pekao SA: 26 1240 4751 1111 0010 8257 5903
 • Wpłaty walutowe: 
 • 90 1240 4751 1978 0010 8392 8104[EURO]
  36 1240 4751 1787 0010 8392 8247 [USD]


 • Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszt wysyłki krajowej w wysokości 20 złotych pokrywa nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską, lub na życzenie pocztą.
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.
  5. Wysyłka przedmiotów następuje w ciągu 7 dni od daty zaksięgowanie przelewu.
 • Przedmioty o wartości powyżej 16.000 złotych mogą być wywiezione na stałe poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z powyższym organizator nie wysyła przedmiotów o wartości powyżej 16.000 złotych poza granice kraju.
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje "Ustawa z dnia 23.07.2003 O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” wraz z późniejszymi poprawkami.
 • Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 • Za wady prawne przedmiotu odpowiedzialność ponosi wstawiający przedmiot na aukcję .
 • Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 • Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszowa.


O aukcji

Aukcja odbędzie się już 22 listopada.


Początek licytacji o godz. 10:00


Wśród licytowanych pozycji pojawią się rzadkie medale polskie i rosyjskie, zbiór wzorów banknotów słowackich, piękne i rzadkie monety polskie (w tym złote), fragment wyśmienitej kolekcji monet Probusa, polskie i zagraniczne militaria i wiele innych!


Zapraszamy!

FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Kontakt
room
Pl. Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
phone
+48 530 972 262
keyboard_arrow_up
add