PL EN DE

Sortuj: Kolejność | Popularność | Najnowsze | Cena
Pokaż: Wszystkie
Zakres cen: 1 - (Zmień)
Hrabia Stanisław Kazimierz KOSSAKOWSKI (1837--1905), Atelier: WOJTKUSZKI, Kolekcja 60 fotografii, 1894-1905Hrabia Stanisław Kazimierz KOSSAKOWSKI (1837--1905), Atelier: WOJTKUSZKI, Kolekcja 60 fotografii, 1894-1905
Hrabia Stanisław Kazimierz KOSSAKOWSKI (1837--1905), Atelier: WOJTKUSZKI, Kolekcja 60 fotografii, 1894-1905
Hrabia Stanisław Kazimierz KOSSAKOWSKI (1837--1905), Atelier: WOJTKUSZKI, Kolekcja 60 fotografii, 1894-1905
Hrabia Stanisław Kazimierz KOSSAKOWSKI (1837--1905), Atelier: WOJTKUSZKI, Kolekcja 60 fotografii, 1894-1905Cena wywoławcza
60 000 PLN
Estymacje
70 000 - 90 000 PLN


Pozycja nie została sprzedana i może być wciąż dostępna. Jeśli chcesz ją kupić, wyślij zapytanie o możliwość sprzedaży i aktualną cenę.
Estymacje: 70 000 - 90 000 PLN

3 fotografie portretowe autora (fotografie rodzinne również z innych atelier), 12 zdjęć z Warszawy, duży format - 7 fotografii w tym zdjęcie wnętrza wielokrotnie
reprodukowane, 34 zdjęcia - portrety oraz sceny pałacowe z Wojtkuszki - Litwa; 4 fotografie - varia, w tym kolaże, fotomontaże; wśród fotografii 9 pozycji,
które uzyskały medale i nagrody w konkursach;
mokry kolodion, papier albuminowy lub solny naklejony na firmową tekturkę, wymiary różne; niektóre z fotografii z zaplamieniami lub uszkodzeniami.
ZBIÓR UNIKALNY.

Literatura:
- Grafu Kosakovskiu albumas, Nacionalinis M. K. Čiurlionio Dailes Muziejus Kaunas, Kowno, 2004
- Vaitkuškis, Grafas Stanislovas Kazimieras Kosakovskis (1837-1905), Lietuvos Kulturos Tyrimu Institutas Vilnius, Nacionalinis M. K. Čiurlionio Dailes Muziejus Kaunas,
Wilno, Kowno, 2015
- Stanisław Kazimierz Kossakowski Kocham Fotografię, Dom Spotkań z Historią, Warszawa, 2019
- Zofia Kossakowska-Szanajca, Zapiski dla wnuków, Warszawa, 2009

Atelier fotograficzne Wojtkuszki hr. Stanisława Kazimierza Kossakowskiego (1837-1905) funkcjonowało pomiędzy 1894 a 1905 rokiem w siedzibie rodowej Kossakowskich na Litwie kowieńskiej pod Wiłkomierzem (obecnie Ukmerge). Technika mokrego kolodionu bazowała na szklanym negatywie, z którego w łatwy sposób można było powielać odbitki. Jednakże każda fotografia poddawana była indywidualnej obróbce, co dawało w efekcie wyjątkową plastykę obrazu. W XIX w.
fotografie wojtkuskie znane były na Litwie, w Królestwie Polskim i w Europie Zachodniej. Atelier „Wojtkuszki" prezentowane ówcześnie na wielu krajowych i międzynarodowych wystawach otrzymywało liczne nagrody w postaci brązowych, srebrnych, a nierzadko złotych medali. Były one szczegółowo ewidencjonowane w tematycznym inwentarzu, który w znacznej części przetrwał do naszych czasów. Dziś jest to nieocenione narzędzie pracy badawczej m.in. jako źródło do badań ikonograficznych nad historią Litwy i Polski, historią rodu Kossakowskich, ich krewnych i przyjaciół, typografią społeczną i kulturową, architekturą miejską, wiejską, historią mody, a nawet wieloma szczegółowymi zagadnieniami, jak choćby historia luster w XIX-wiecznych dworach ziemiańskich.
Ogromna większość, aż 6000 fotografii przechowywana jest w Narodowym Muzeum im. Ciurlionisa w Kownie.
Oferowana kolekcja stanowi jedyny zachowany w Polsce zbiór rodziny.
Atelier Wojtkuszki poświęcono trzy monograficzne albumy - dwa opracowane przez Muzeum Narodowe w Kownie, tegoroczny zaś wydany nakładem Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Twoja notatka
brak
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Przebieg licytacji

Licytowane będą tylko wybrane pozycje, które zostały wcześniej zgłoszone. Aby zgłosić pozycje należy kliknąć przy wybranej pozycji na przycisk ZGŁOŚ DO LICYTACJI

Opłata aukcyjna
18.00%
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI SZTUKA DOSTĘPNA


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klienta.
2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.
3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.
4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%.


II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł (zadatku).
2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną). W przypadku gdy oferowany limit cenowy w momencie zgłoszenia jest już przekroczony przez dwóch innych oferentów, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić przyjęcia takiego zlecenia.
3. W dniu aukcji zlecenia  z podanym limitem ceny przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148) oraz za pośrednictwem rempex.onebid.pl.
4. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia telefonicznego z klientem w czasie aukcji.


III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.
2. Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) ustala aukcjoner.
3. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.
4. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.
5. Cena zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest ceną wywoławczą i jest zarazem ceną minimalną. Obiekty licytowane są tylko w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. W szczególnych przypadkach Aukcjoner może zmienić cenę wywoławczą i rozpocząć licytację od innej kwoty niż wymieniona w katalogu.


IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji.
2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę.
2. Na prośbę nabywcy Dom Aukcyjny może wystawić certyfikat autentyczności.
3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz.
Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.
Rempex

ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa
22 826 44 08
poniedziałek - piątek: 12.00 - 18.00
sobota: 12.00 - 14.00
niedziela: nieczynne

Przyjmowanie obiektów na aukcje

Z Biurem Przyjęć skontaktować się można:
  • osobiście w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Karowej 31; od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 14.00
  • listownie: Biuro Przyjęć, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa poprzez e-mail [email protected]
  • telefonicznie: tel/fax +48 22 826-44-08, 801-120-342 wew. 102 lub 103
W przypadku dużej ilości przedmiotów lub o znacznych rozmiarach (meble, duże obrazy) istnieje możliwość umówienia się z przedstawicielami Domu Aukcyjnego w celu obejrzenia obiektów na miejscu. W oparciu o dodatkowe zlecenie właścicieli obiekty przed wystawieniem ich na aukcji mogą być poddane konserwacji oraz oprawie po preferencyjnych cenach. Należność za powyższe usługi rozliczana jest po sprzedaży obiektu lub w momencie jego odbioru.

Obiekty przyjmowane są również w naszym Domu Aukcyjnym w Krakowie, którym kieruje p. Agata Turecka. Przedstawicielstwo mieści się przy ul. Łobzowskie 3 (31-139 Kraków), czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 15.00. Z przedstawicielstwem można kontaktować się również telefonicznie: +48 605 591 317 oraz poprzez e-mail: [email protected]
Wyświetleń: 123 | Ulubione: 2