Hrabia Stanisław Kazimierz KOSSAKOWSKI (1837--1905), Atelier: WOJTKUSZKI, Kolekcja 60 fotografii, 1894-1905

1
Hrabia Stanisław Kazimierz KOSSAKOWSKI (1837--1905), Atelier: WOJTKUSZKI, Kolekcja 60 fotografii, 1894-1905Hrabia Stanisław Kazimierz KOSSAKOWSKI (1837--1905), Atelier: WOJTKUSZKI, Kolekcja 60 fotografii, 1894-1905
Hrabia Stanisław Kazimierz KOSSAKOWSKI (1837--1905), Atelier: WOJTKUSZKI, Kolekcja 60 fotografii, 1894-1905
Hrabia Stanisław Kazimierz KOSSAKOWSKI (1837--1905), Atelier: WOJTKUSZKI, Kolekcja 60 fotografii, 1894-1905
Hrabia Stanisław Kazimierz KOSSAKOWSKI (1837--1905), Atelier: WOJTKUSZKI, Kolekcja 60 fotografii, 1894-1905

Opis pozycji
Estymacje: 70 000 - 90 000 PLN
3 fotografie portretowe autora (fotografie rodzinne również z innych atelier), 12 zdjęć z Warszawy, duży format - 7 fotografii w tym zdjęcie wnętrza wielokrotnie
reprodukowane, 34 zdjęcia - portrety oraz sceny pałacowe z Wojtkuszki - Litwa; 4 fotografie - varia, w tym kolaże, fotomontaże; wśród fotografii 9 pozycji,
które uzyskały medale i nagrody w konkursach;
mokry kolodion, papier albuminowy lub solny naklejony na firmową tekturkę, wymiary różne; niektóre z fotografii z zaplamieniami lub uszkodzeniami.
ZBIÓR UNIKALNY.

Literatura:
- Grafu Kosakovskiu albumas, Nacionalinis M. K. Čiurlionio Dailes Muziejus Kaunas, Kowno, 2004
- Vaitkuškis, Grafas Stanislovas Kazimieras Kosakovskis (1837-1905), Lietuvos Kulturos Tyrimu Institutas Vilnius, Nacionalinis M. K. Čiurlionio Dailes Muziejus Kaunas,
Wilno, Kowno, 2015
- Stanisław Kazimierz Kossakowski Kocham Fotografię, Dom Spotkań z Historią, Warszawa, 2019
- Zofia Kossakowska-Szanajca, Zapiski dla wnuków, Warszawa, 2009

Atelier fotograficzne Wojtkuszki hr. Stanisława Kazimierza Kossakowskiego (1837-1905) funkcjonowało pomiędzy 1894 a 1905 rokiem w siedzibie rodowej Kossakowskich na Litwie kowieńskiej pod Wiłkomierzem (obecnie Ukmerge). Technika mokrego kolodionu bazowała na szklanym negatywie, z którego w łatwy sposób można było powielać odbitki. Jednakże każda fotografia poddawana była indywidualnej obróbce, co dawało w efekcie wyjątkową plastykę obrazu. W XIX w.
fotografie wojtkuskie znane były na Litwie, w Królestwie Polskim i w Europie Zachodniej. Atelier „Wojtkuszki" prezentowane ówcześnie na wielu krajowych i międzynarodowych wystawach otrzymywało liczne nagrody w postaci brązowych, srebrnych, a nierzadko złotych medali. Były one szczegółowo ewidencjonowane w tematycznym inwentarzu, który w znacznej części przetrwał do naszych czasów. Dziś jest to nieocenione narzędzie pracy badawczej m.in. jako źródło do badań ikonograficznych nad historią Litwy i Polski, historią rodu Kossakowskich, ich krewnych i przyjaciół, typografią społeczną i kulturową, architekturą miejską, wiejską, historią mody, a nawet wieloma szczegółowymi zagadnieniami, jak choćby historia luster w XIX-wiecznych dworach ziemiańskich.
Ogromna większość, aż 6000 fotografii przechowywana jest w Narodowym Muzeum im. Ciurlionisa w Kownie.
Oferowana kolekcja stanowi jedyny zachowany w Polsce zbiór rodziny.
Atelier Wojtkuszki poświęcono trzy monograficzne albumy - dwa opracowane przez Muzeum Narodowe w Kownie, tegoroczny zaś wydany nakładem Domu Spotkań z Historią w Warszawie.
Aukcja
266 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków
gavel
Data
11 września 2019
date_range
Cena wywoławcza
60 000 PLN
Estymacje
70 000 - 90 000 PLN
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 155 | Ulubione: 2
Aukcja
266 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków
Data
11 września 2019
Przebieg licytacji

Licytowane będą tylko wybrane pozycje, które zostały wcześniej zgłoszone. Aby zgłosić pozycje należy kliknąć przy wybranej pozycji na przycisk ZGŁOŚ DO LICYTACJI

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI SZTUKA DOSTĘPNA


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klienta.
2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.
3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.
4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%.


II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł (zadatku).
2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną). W przypadku gdy oferowany limit cenowy w momencie zgłoszenia jest już przekroczony przez dwóch innych oferentów, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić przyjęcia takiego zlecenia.
3. W dniu aukcji zlecenia  z podanym limitem ceny przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148) oraz za pośrednictwem rempex.onebid.pl.
4. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia telefonicznego z klientem w czasie aukcji.


III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.
2. Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) ustala aukcjoner.
3. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.
4. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.
5. Cena zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest ceną wywoławczą i jest zarazem ceną minimalną. Obiekty licytowane są tylko w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. W szczególnych przypadkach Aukcjoner może zmienić cenę wywoławczą i rozpocząć licytację od innej kwoty niż wymieniona w katalogu.


IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji.
2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę.
2. Na prośbę nabywcy Dom Aukcyjny może wystawić certyfikat autentyczności.
3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz.
Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Rempex
Kontakt
account_balance ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa
phone 22 826 44 08
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 12.00 - 18.00
sobota: 12.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Przyjmowanie obiektów na aukcje
Z Biurem Przyjęć skontaktować się można:
  • osobiście w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Karowej 31; od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 14.00
  • listownie: Biuro Przyjęć, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa poprzez e-mail [email protected]
  • telefonicznie: tel/fax +48 22 826-44-08, 801-120-342 wew. 102 lub 103
W przypadku dużej ilości przedmiotów lub o znacznych rozmiarach (meble, duże obrazy) istnieje możliwość umówienia się z przedstawicielami Domu Aukcyjnego w celu obejrzenia obiektów na miejscu. W oparciu o dodatkowe zlecenie właścicieli obiekty przed wystawieniem ich na aukcji mogą być poddane konserwacji oraz oprawie po preferencyjnych cenach. Należność za powyższe usługi rozliczana jest po sprzedaży obiektu lub w momencie jego odbioru.

Obiekty przyjmowane są również w naszym Domu Aukcyjnym w Krakowie, którym kieruje p. Agata Turecka. Przedstawicielstwo mieści się przy ul. Łobzowskie 3 (31-139 Kraków), czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 15.00. Z przedstawicielstwem można kontaktować się również telefonicznie: +48 605 591 317 oraz poprzez e-mail: [email protected]
keyboard_arrow_up
Czekaj...
add