Numedux Krzysztof Łukasik

I Aukcja NumEduX

10/11/2018, 17:00
Ilość pozycji: 259
Ceny wywoławcze: 50 - 35 000 PLN
Estymacje: 237 130 - 354 650 PLN

1
St. 2
Zygmunt I Stary, grosz 1534, Toruń
Zygmunt I Stary, grosz 1534, Toruń

Zygmunt I Stary, grosz 1534, Toruń

Cena końcowa
230 PLN
3
St. 2
Zygmunt I Stary, półgrosz 1509, Kraków
Zygmunt I Stary, półgrosz 1509, Kraków
4
St. 3
Zygmunt I Stary, szeląg 1529, Toruń
Zygmunt I Stary, szeląg 1529, Toruń
6
St. 1-
Zygmunt II August, półgrosz 1548, Wilno
Zygmunt II August, półgrosz 1548, Wilno
7
St. 1-
Zygmunt II August, półgrosz 1549, Wilno
Zygmunt II August, półgrosz 1549, Wilno
8
St. 1-
Zygmunt II August, półgrosz 1550, Wilno
Zygmunt II August, półgrosz 1550, Wilno
9
St. 2/2+
Stefan Batory, trojak 1583, Ryga
Stefan Batory, trojak 1583, Ryga

Stefan Batory, trojak 1583, Ryga

Cena końcowa
310 PLN
10
St. 1/1-
Stefan Batory, trojak 1586, Ryga, duża głowa
Stefan Batory, trojak 1586, Ryga, duża głowa
11
St. 1/1-
Stefan Batory, trojak 1586, Ryga, mała głowa
Stefan Batory, trojak 1586, Ryga, mała głowa
12
St. 3+
Stefan Batory, grosz 1578, Gdańsk, (R2)
Stefan Batory, grosz 1578, Gdańsk, (R2)