Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Sesja 1 - 09 lutego 09:00

MONETY POLSKIE DO 1864
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 1075
Monarchia pierwszych Piastów 28
GDAŃSK 205
ELBLĄG 11
TORUŃ 37
POZNAŃ 29
RYGA 81
Polska królewska 1306-1795 467
Polska pod zaborami 1772-1864 48
MONETY TRZECH AUGUSTÓW 169

Sesja 2 - 10 lutego 09:00

MONETY POLSKIE OD 1916, WMG, MEDALE, ZAGRANICA
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 1093
Literatura i akcesoria 33
Monety związane z Polską 63
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Zakon krzyżacki 17
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Prusy książęce 1525-1657 10
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Śląsk 16
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Księstwo brzesko-legnicko-wołowskie 4
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Księstwo krośnieńskie 1
Księstwo lubińskie 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Księstwo oleśnickie i oleśnicko-bierutowsko-radziejowskie 5
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Świdnica 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Wrocław 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Śląsk pod panowaniem habsburskim 1
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Śląsk pod panowaniem pruskim 2
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Kurlandia 1562-1780 18
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Monety saskie i inne synów Augusta III 2
MEDALE POLSKIE 80
Monety zastępcze 9
Wolne Miasto Gdańsk 26
MONETY PRÓBNE IIRP 14
Polska 1916-1945 137
Polska od 1949 266
Monety i medale zagraniczne 343
MONETY ANTYCZNE 122

Sesja 3 - 11 lutego 17:00

HISTORYCZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 547

Sesja 4 - 12 lutego 17:00

BANKNOTY POLSKIE
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 504
Banknoty z Polską związane 24
KOLEKCJA FAŁSZERSTW 37
BANKNOTY POLSKIE 1794-2018 443

Sesja 5 - 13 lutego 17:00

BANKNOTY ZAGRANICZNE, NOTGELDY, FALERYSTYKA
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up 601
Banknoty zagraniczne 133
Kartki zaopatrzeniowe 1
BIAŁYSTOK | zaawansowana kolekcja 28
POLSKIE BANKNOTY ZASTĘPCZE 279
Bilety komunikacyjne 2
FALERYSTYKA 169

Noty monet, medali i banknotów

Stan zachowania

Grading

keyboard_arrow_up
add