Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki
Sesja 1 | 14 września | 09:00
Monety polskie (490)
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
MONETY POLSKIE 483
Literatura 5
Średniowiecze 1
Polska królewska 1506-1795 181
Polska pod zaborami 1772-1864 44
Monety austriackie dla wojsk w Galicji 1
Wolne Miasto Gdańsk 1801-1812 5
Księstwo Warszawskie 1807-1815 6
Oblężenie Zamościa 1
Powstanie Listopadowe 1830-1831 7
Wolne Miasto Kraków 1835 1
Królestwo Polskie 1815-1832 (35) 8
Monety rosyjsko-polskie 1832-1841 11
Mennica Warszawa 1842-1864 4
Polska 1916-1945 204
Monety od roku 1945 44
Monety historycznie związane z Polską 4
MEDALE 7
Sesja 2 | 14 września | 14:00
Banknoty polskie (702)
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
BANKNOTY POLSKIE 702
Sesja 3 | 15 września | 10:00
Antyk, monety i banknoty zagraniczne (196)
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
Sesja 4 | 15 września | 12:00
Banknoty zastępcze i Papiery Wartościowe (227)
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Noty monet, medali i banknotów

Stan zachowania

Grading

keyboard_arrow_up
add