Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
8

Małgorzata Dajewska (ur.1958 r.), "Morska toń", 2022

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 4 053 - 5 333 EUR

Rzeźba szklana, wykonana metodą zgrzewu wielobarwnych szkieł w piecu elektrycznym w temperaturze 870 st. C oraz obróbki szlifierskiej oraz obróbki widiowym młotkiem. Waga: 20 kg

Wymiary: wys. 39,5 cm, szer. 30 cm, gł. 8 cm

Praca kolekcjonerska wykonana specjalnie na 3. Aukcję Rzeźby WorldartB Gallery.


"Od pewnego, długiego już czasu zafascynowana jestem tym jakie możliwości daje mi opowiadanie o swoich doznaniach czy wzruszeniach poprzez szkło. Ten wspaniały materiał daje niezwykłe możliwości balansowania na granicy malarstwa i rzeźby, i próżno tu stosować jakieś jednoznaczne klasyfikacje.

Myślę, że zaklęte w szkle intencje są owiane tajemnicą i urzekają niezwykłą urodą materiału . Pociąga też swoista niejednoznaczność przekazu wynikająca z migotliwej, uwodzicielskiej natury szkła i jego flirtu ze światłem, co pozwala odbiorcy na bardzo osobiste interpretacje wrażeń wizualnych i symboliki obiektów.

Moje „szkła” to opowieść intymna , a zarazem wyraz hołdu dla immanentnych cech szklanej materii."

Małgorzata Dajewska

Aukcja
3 Aukcja Rzeźby WorldartB Gallery dla Kolekcjonerów
gavel
Data
02 kwietnia 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
3 627 EUR
Estymacje
4 053 - 5 333 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 81 | Ulubione: 0
Aukcja

WorldartB Gallery

3 Aukcja Rzeźby WorldartB Gallery dla Kolekcjonerów
Data
02 kwietnia 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
I
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów, bezpośrednio od artystów lub stanowiące własność WorldartB Anna Katarzyna Borowczak, zwaną dalej "Organizatorem Aukcji " lub  "WorldartB Gallery". "Organizator aukcji" " WorldartB Gallery" ( www.worldartBGallery.com) jest pośrednikiem handlowym pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcji a kupującymi. Zgodnie z oświadczeniami komitentów obiekty stanowią ich własność lub dysponują oni pełnią praw w zakresie rozporządzania nimi i nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym czy skarbowym.
 2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.
 3. Wystawy obiektów aukcyjnych dostępne są na telefon po uprzednim  umówieniu na spotkanie ( + 48 607 781 420 ), a po pandemii, będzie możliwość oglądania obiektów w ściśle wyznaczonym miejscu i i czasie lub każdorazowo podane będzie miejsce  aukcji i miejsce wystawy prac. W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z marszandem, e-mailowo: [email protected] lub [email protected]  lub telefonicznie +48 607 781 420, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i ustali spotkanie. 
II 
 1. 1. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość  złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy "Organizatora Aukcji" (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).
 2. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia u "Organizatora Aukcji" -"WorldartB Gallery"  na numer telefonu + 48 607 781 420, maksymalnie  przeddzień dnia aukcji,( jedna doba przed aukcją ), aby reprezentować go podczas aukcji. Niezbędne jest przesłanie e-mailowo: [email protected], [email protected] -   fotokopii swojego dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych i zlecenia na konkretną pozycję.
 3. 1. Obsługa zleceń z opcją „z limitem ceny”.
  Podczas aukcji nasz pracownik w Państwa imieniu licytuje obiekt, na który zostało złożone zlecenie maksymalnie do podanego w zleceniu limitu ceny. W przypadku wygranej licytacji klient na adres e-mail otrzymuje informację z potwierdzeniem wygranej i rozliczenie zakupu
  2. Obsługa zleceń z opcją ”proszę dzwonić”.
  Istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. W tym celu łączymy się telefonicznie z klientem podczas trwania aukcji przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału  licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem telefonu. "Organizator Aukcji" i rekomenduje wskazanie maksymalnego limitu ceny, do której można licytować w Państwa imieniu.
  Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej.
 4. Licytacja w imieniu klienta.
  Aby uczestniczyć w licytacji wystarczy złożyć swoje zlecenie „chęci kupna” elektronicznie, telefonicznie lub wypełnić formularz w miejscu aukcji. galerii . Obowiązuje wyżej opisana formuła Rejestracji i składania zleceń.
  Zawarte w zleceniu kwoty powinny dotyczyć maksymalnej kwoty wylicytowanej i nie uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych. Powinny być wyrażone w PLN oraz zgodne z  obowiązującą Tabelą postąpień. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisane usługi licytacji w imieniu klienta są bezpłatne i poufne.
 5. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.
III 
 1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - Aukcjonera.
 2. Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.
 3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.
 4. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.
 5. O postąpieniu w licytacji decyduje Aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.
 6. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.
 7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.
 8. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 5 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.
 9. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT.
IV
 1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty.
 2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty ( gotówką lub przelewem do "Organizatora Aukcji"  - " WorldartB Gallery " , prowadzący działalność gospodarczą, pod nazwą "WorldartB Anna Katarzyna Borowczak", NIP 897 108 36 65, nr konta bankowego   21 1090 1753 0000 0001 4028 3249 ).
 3. Odbiór.
  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy wyłącznie po dokonaniu pełnej zapłaty. Wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zakupione obiekty mogą zostać wydane tylko nabywcy lub osobie posiadającej pisemne jego upoważnienie.
  Na życzenie Organizator może zapakować i wysłać zakupione prace pocztą kurierską na koszt odbiorcy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zwłokę w realizacji dostawy lub uszkodzenia obiektu podczas transportu.
  Zakupione na aukcji obiekty powinny być odebrane w ciągu 7 dni od dnia aukcji. W przeciwnym razie klient może być obciążony kosztami magazynowania.
  Na terenie Warszawy  i okolic lub Wrocławia praca może zostać dostarczona osobiście na adres, po uprzednich ustaleniach telefonicznych lub emailowych z nabywcą.
V
 1. Organizator Aukcji daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu i wystawia certyfikat autentyczności.

VI
 1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
VII

Uczestnik aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez "Organizatora Aukcji" - "WorldartB Gallery". Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora Aukcji i podmiotów powiązanych, które mogą je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji.

Galeria i Dom Aukcyjny "WorldartB Gallery" przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.
O aukcji

26 marca 2022 roku, w sobotę o g. 19.00, na Starym Mieście w Warszawie, w studio 3one33, ul. Brzozowa 31/33 odbędzie się wernisaż 3-ciej Aukcji Rzeźby WorldartB Gallery (www.worldartBGallery.com) - cyklicznego wydarzenia galerii dla kilkadziesięciu rzeźb, różnorodnych technik rzeźbiarskich, kilkunastu polskich Artystów-Rzeźbiarzy.


Po raz pierwszy pokażemy Państwu kilku nowych rzeźbiarzy, dotąd nie pokazywanych na Aukcjach Sztuki i ich wyselekcjonowane prace, m.in. niezwykle ciekawe prace Mistrzów i ich Uczniów, jak:

-  interesujące, nawiązujące do kultury Orientu dzieła z drewna autorstwa Rzeźbiarza Miłosza Płonki (z pracowni prof. Adama Myjaka;  na jego twórczość duży wpływ wywarły prace wybitnych rzeźbiarzy jak Antoniego Rząsy Władysława Hasiora i Jędrzeja Wowry);  a także

- niespodziankę rzeźbiarską prof. Adama Myjaka;

- ciekawe techniki prac (symbolicznych głów; od ceramiki po drewno) Rzeźbiarza Krzysztofa Śliwki;

- niespodzianka rzeźbiarska ( 140 cm w brązie ), po niemal roku stworzona praca, od pomysłu, aż do realizacji – inauguracja wystawienia tej niezwykłej rzeźby, wybitnej, światowej sławy Medalierki - Rzeźbiarki Anny Beaty Wątróbskiej - Wdowiarskiej;

- nowa, pełna marzeń, wzruszeń i opowieści „intymnych”  rzeźba ze szkła prof. Małgorzaty Dajewskiej – dla wyjątkowego kolekcjonera i Jej uczennicy

- Patrycji Dubiel, która w szkle zamyka swoje obrazy (rysunki), bawi się formą, kolorem i stylem w jednej rzeźbie. Styl prac Artystki staje się coraz bardziej rozpoznawalny ( uczennica Mistrza Stanisława Borowskiego).

- nowe prace z brązu,  wybitnego Rzeźbiarza Józefa Polewki – jak zawsze zabawne i symboliczne w formie i precyzyjne  w wykonaniu

- marmurowe formy realistycznych postaci ( pełne emocji i zmuszające do dotyku ) niezwykłego Artysty Rzeźbiarza Ryszarda Piotrowskiego

a także

- zachwycające formy rzeźbiarskie geometryczno-figuratywne (formy kobiece) Romualda Wiśniewskiego (uczeń Gustawa Zemły, Tadeusza Łodziana, Janusza Pastwy i Jana Kucza )oraz

- Stanisława Wysockiego (wybitnego Artysty Rzeźbiarza, Jego ponad 50 letnim dorobkiem rzeźbiarskim i przestrzennymi rzeźbami kobiet)  i Jego syna, młodego, ambitnego Artystę, który zaskakuje odbiorców wyróżnieniem się i niepowtarzalnością prac rzeźbiarskich Michała Wysockiego.

- pełne wrażliwości, delikatności prace z brązu wybitnej Rzeźbiarki Moniki Osieckiej, po

- dzieła, które po prostu nie tylko trzeba dotknąć ale też zagłębić się w symbolikę abstrakcji rzeźbiarskich  światowej sławy, nietuzinkowego Rzeźbiarza Majida Jammoula.

- lotność i duchowość a także zapewnienie, że w życiu nigdy nie jesteśmy sami i nie możemy nigdy tracić nadziei -  odnajdziemy w rzeźbach młodej i niezwykle uzdolnionej Rzeźbiarki Magdaleny Karłowicz.

- oraz unikatowe, przypominające postacie z wykopalisk niezwykle interesujące i rozpoznawalne stylem rzeźby ze stali Rzeźbiarza Wita Bogusławskiego.

 

3-ia Aukcja Rzeźby to zbiór przemyślany, specjalnie dobranych, wybitnych polskich rzeźbiarzy, którzy kochają swoją pracą i w większości pochłonięci są zamówieniami lub tworzeniem zleceń zewnętrznych  (pomniki; prace ogrodowe), zaś średnie lub mniejsze prace, prezentowane m.in. na ww. wystawie i aukcji i są przeznaczone dla szerszego widza i kolekcjonera, aby stanowić inwestycję w sztuce ( ceny surowców „idą” mocno w górę, zatem pozornie wysoka cena może okazać się ochroną swoich finansów przed coraz wyższą inflacją ).


Małgorzata Dajewska tak pisze o swojej twórczości:     „ Od pewnego, długiego już czasu zafascynowana jestem tym jakie możliwości daje mi opowiadanie o swoich doznaniach czy wzruszeniach poprzez szkło. Ten wspaniały materiał daje niezwykłe możliwości balansowania na granicy malarstwa i rzeźby, i próżno tu stosować jakieś jednoznaczne klasyfikacje. Myślę, że zaklęte w szkle intencje są owiane tajemnicą i urzekają niezwykłą urodą materiału . Pociąga też swoista niejednoznaczność przekazu wynikająca z migotliwej, uwodzicielskiej natury szkła i jego flirtu ze światłem, co pozwala odbiorcy na bardzo osobiste interpretacje wrażeń wizualnych i symboliki obiektów. Moje „szkła” to opowieść intymna , a zarazem wyraz hołdu dla immanentnych cech szklanej materii.”

Krzysztof Śliwka tak pisze o sobie: „ Rzeźba w drewnie (traktowana jako sposób na życie) to niełatwe zajęcie, wymagające dużej dyscypliny, siły fizycznej, twardego stąpania po ziemi i bujania w obłokach zarazem.  Opanowanie warsztatu to lata pracy. Nauka kosztuje wiele wylanego potu a czasem krwi (bez ostrych narzędzi ani rusz).  To wszystko jednak rekompensują kontakty  z ciekawymi, często wspierającymi mnie ludźmi. Oprócz Opatrzności to im właśnie zawdzięczam, że pojawiają się nowe pomysły a przy moim domu wciąż suszą się kłody lipowego drewna.  „ 

Jednym słowem zobaczą Państwo prace rzeźbiarskich pasjonatów i gorąco namawiam do wrażeń na żywo. A dla mnie, jako dla marszanda i kuratora będzie to niezwykła przyjemność i radość spotkania się z Państwem, mimo wszelkich przeciwności losu, bo tylko Sztuka może odmienić świat na lepszy, czego życzę wszystkim naszym gościom i odwiedzającym galerię.

 

                                                                                                          Anna Katarzyna Borowczak

 

 

Wystawa rzeźby polskich rzeźbiarzy będzie trwała od 27 marca  do 2 kwietnia  2022, w studio 3one33 (ul. Brzozowa 31/33 w Warszawie ), od godziny 14.00 do godziny 19.00 i zakończy się Aukcją WorldartB  Gallery, w dniu 2 kwietnia 2022 ( na miejscu i za pośrednictwem portali internetowych sztuki ) o godzinie 19.30.

 

Wernisaż: 26 marca ( sobota ) g. 19.00 ( studio 3one33 ) – Warszawa.  Serdecznie zapraszamy.

RSPV na email: [email protected]; lub SMS na telefon(+ 48 607 781 420).FAQ
O sprzedawcy
WorldartB Gallery
Kontakt
WorldartB Gallery
room
ul. Saska
03-914 Warszawa
phone
+48607781420
Godziny otwarcia
Poniedziałek
12.00 - 19.00
Wtorek
12.00 - 19.00
Środa
12.00 - 19.00
Czwartek
12.00 - 20.00
Piątek
12.00 - 21.00
Sobota
16.00 - 21.00
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up