Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
50

Szkło krakowskie czerwony czajniczek mały smok

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 170 EUR

Szklany Czajniczek "Mały smok". Krakowski Instytut Szkła. Projekt Jerzy Słuczan Orkusz.

Wysokość 18 cm, szerokość 25 cm.

Stan bardzo dobry.

Wysyłka na koszt Galerii Via.

Do wylicytowanego przedmiotu załączamy certyfikat.

Aukcja
2. Aukcja Designu - Wzornictwo
gavel
Data
07 grudnia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
64 EUR
Estymacje
170 EUR
Cena sprzedaży
102 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
85 EUR
Przebicie
160%
Wyświetleń: 42 | Ulubione: 4
Aukcja

Galeria VIA

2. Aukcja Designu - Wzornictwo
Data
07 grudnia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI 

1.       Przedmiotem aukcji są antyki, starocie i inne obiekty o podobnym charakterze stanowiące własność Galerii Via w Krakowie.

2.       Aukcja jest aukcją publiczną ale jest równocześnie prowadzona internetowo, odbywa się na portalu Onebid.pl, zgodnie z Regulaminem Galerii Via oraz regulacjami portalu Onebid.pl. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

3.       Do udziału w aukcji w sposób stacjonarny w siedzibie Galerii Via, w Krakowie, jest wymagane wpłacenie wadium w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych) na konto Galerii Via. Udział w aukcji przez internet za pośrednictwem portalu OneBid nie wymaga wpłaty kaucji. Zachęcamy zatem do brania udziału w aukcji przez internet.

4.       Opłata organizacyjna jest doliczana do wylicytowanej ceny w wysokości 20%, a w przypadku obiektów oznaczonych [*]  doliczana jest również opłata droit de suite w wysokości 5%. Wyżej wymienione opłaty obowiązują również w internetowej sprzedaży poaukcyjnej i są kwotami brutto.

5.       Wysokość postąpień:

-przy kwotach do 1 000 zł postąpienie wynosi 50 zł

-przy kwotach od 1 000 zł postąpienie wynosi 100 zł

-przy kwotach od 2 000 zł postąpienie wynosi 200 zł

-przy kwotach od 5 000 zł postąpienie wynosi 500 zł

-przy kwotach powyżej 10 000 zł postąpienie wynosi 1 000 zł

6.       Galeria Via  zastrzega sobie prawo do  wycofania Obiektu ze sprzedaży oraz odwołania Aukcji przed jej rozpoczęciem bez wskazania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

7.       Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać na stronie internetowej OneBid.pl

8.       Nabywca zobowiązany jest do wykupu wylicytowanego obiektu w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, Galeria Via  naliczy opłatę w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki. Galeria Via może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.

9.   Po wykupieniu wylicytowanego obiektu, Galeria VIA wysyła wylicytowany przedmiot w przeciągu 7 dni. Wysyłka odbywa się na koszt Sprzedającego (Galerii Via) i jest ona jedyną formą dostarczenia przedmiotu. Koszty przesyłki przedmiotów o dużych gabarytach ponosi Kupujący. Galeria VIA nie umożliwia odbioru osobistego. 

10.   Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

11.   Zapłata za wykupiony obiekt odbywa się za pomocą przelewu bankowego na konto Galeria Via PKO BP 79 1020 2892 0000 5802 0835 8683

12.   Galeria Via nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

13.   W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Transakcje odbywają się w polskich złotych.

14.   Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria Via  przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

15.   Galeria Via przetwarza dane osobowe Nabywcy, podane dobrowolnie przez Nabywcę w ramach uczestnictwa w Aukcji, wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży Przedmiotu Aukcji lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Nabywcy.

16.   Galeria Via nie udostępnia danych osobowych Nabywcy innym podmiotom, z wyjątkiem, gdy obowiązek udostępnienia danych osobowych będzie wynikał z przepisów prawa.

17.   Nabywca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz do uzasadnionego ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu. Galeria Via przetwarza dane osobowe Nabywcy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - RODO i stosownymi przepisami prawa polskiego.

 

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Galeria VIA
Kontakt
Galeria VIA
room
ul.Grochowska 6b
31-521 Kraków
phone
+48600117746
keyboard_arrow_up