Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
1001

GDYNIA, GDAŃSK - Yacht Klub Polski. Zestaw dokumentów z przedostatnich regat II Rzeczypospolitej z 11 czerwca 1939 r.: 1) Zgłoszenie udziału w regatach należącego do Akademickiego Związku Morskiego w Gdańsku jachtu Panna Wodna (pismo odręczne); 2) Zgłosze

add Twoja notatka 
Opis pozycji

GDYNIA, GDAŃSK – Yacht Klub Polski. Zestaw dokumentów z przedostatnich regat II Rzeczypospolitej z 11 czerwca 1939 r.: 1) Zgłoszenie udziału w regatach należącego do Akademickiego Związku Morskiego w Gdańsku jachtu Panna Wodna (pismo odręczne); 2) Zgłoszenie udziału w regatach należącego do Akademickiego Związku Morskiego w Gdańsku jachtu Panna Wodna (maszynopis, opatrzony pieczątką Akademickiego Związku Morskiego w Gdańsku i podpisami członków zarządu: Cz. Unikowskiego i A. Ramczyńskiego); 3) maszynopis z tabela odnośnie przebiegu startów w trakcie regat; 4) Protokół z regat, które odbyły się w dniu 11 czerwca 1939 r., podpisany przez członków komisji regatowej (m.in. przez Z. S. Fr. Szumowskiego); 5) odręczne notatki odnośnie udziału poszczególnych jachtów w regatach; 6) protest skierowany do Komisji Regatowej YKP i OYK z 11 czerwca 1939 przez kapitana jachtu Olga W. Wallasa przeciwko jachtowi Powiew, który miał go uszkodzić; 7) kolejny protest przeciwko jachtowi Olga; 8) szkic sytuacyjny załączony do protestu; 9) pismo z 16 czerwca 1939 stanowiące odpowiedź Komisji Regatowej Y.K.P. na protest Yachtu Powiew z dnia 11. Czerwca w związku z jego dyskwalifikacją; 10) pismo z 16 czerwca 1939 stanowiące odpowiedź Komisji Regatowej Y.K.P. na protest jachtu Olga w związku z jego dyskwalifikacją; 11) pismo Tadeusza Bramińskiego napisane Gdyni, dnia 21, lipca 1939 r., odnośnie zderzenia jachtów Witeź i Promień, które miało miejsce w trakcie regat; łącznie 11 dokumentów, różne formaty, część w rękopisie; st. bdb. i db. Unikaty.

Aukcja
XXXII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
11 grudnia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
149 EUR
Cena sprzedaży
408 EUR
Przebicie
275%
Wyświetleń: 30 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXII Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
11 grudnia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1 / U3
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up