Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
9

Adam Wsiołkowski, GRAFIKA

add Twoja notatka 
Opis pozycji
75x62 cm
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna
gavel
Data
02 stycznia 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
45 EUR
Cena sprzedaży
90 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
90 EUR
Przebicie
200%
Wyświetleń: 135 | Ulubione: 0
Aukcja

Rotary Kraków Wyspiański

Aukcja charytatywna
Data
02 stycznia 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 20
 
Regulamin

Zastrzeżenie prawne: przystąpienie do Aukcji, jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści niniejszego dokumentu.

§ 1 AUKCJA

1. Organizatorem aukcji charytatywnej jest Rotary Club Kraków Wyspiański, Stowarzyszenie na prawach OPP, KRS 0000166962, ul. Łokietka 123, 31-263 Kraków
2. Aukcji kierowana jest do wszystkich chętnych wziąć w niej udział.
3. Przedmiotem aukcji są obrazy i zdjęcia przeznaczone na licytację przez ich autorów oraz przez ich właścicieli.
4. Dochód uzyskany z aukcji zostanie przekazany na rzecz Dom Dziecka CAPS 32-200 Miechów, ul. Marii Konopnickiej 15.
5. Aukcja trwa w podanym przez portal ONEBID czasie.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas trwania licytacji.
3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie niniejszej aukcji. W przypadku stwierdzenia przez prowadzącego aukcję wyżej wymienionych działań, ma on prawo wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji.
4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest:
1) zarejestrowanie się na portalu ONEBID
2) zgłoszenie udziału poprzez podanie swojej oferty cenowej - przebicia aukcji.
3) akceptacja niniejszego Regulaminu

§ 3 PRZEBIEG AUKCJI

1. Aukcja zostanie przeprowadzona na stronie internetowej https://onebid.pl/pl
2. Dla każdego obiektu cena minimalna (wywoławcza) wynosi 200,- zł.
3. Uczestnicy zgłaszają swoje oferty cenową – przebicia poprzez wpisanie proponowanej kwoty w specjalnie przygotowanym miejscy przy danym przedmiocie.
4. Cena przebicia oferowana przez uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji.
5. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o min. 20,- zł.
6. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
7. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą.
8. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę.
9. W trosce uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
10. Zamknięcie aukcji następuje zgodnie z informacją podaną na stronie OneBid.
11. Administrator aukcji może anulować ofertę złożoną przez uczestnika z tylko następujących powodów:
– brak kontaktu z uczestnikiem, na przykład z powodu podania fałszywych danych,
– utraty wiarygodności przez uczestnika aukcji.
12. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty.
13. Wpłaty należy dokonać bezpośrednio po zakończeniu licytacji na konto:
Rotary Club Kraków Wyspiański, Stowarzyszenie na prawach OPP, KRS 0000166962, ul. Łokietka 123, 31-263 Kraków na rachunek o numerze:
BOŚ BANK
89 15401115 2111 6011 8255 0001
SWIFT: EBOSPLPW PL 89 15401115 2111 6011 8255 0001
Zawierając w tytule przelewu sformułowanie:
„aukcja Rotary Wyspiański 2020 obiekt numer… ” (należy wpisać numer wylicytowanego obiektu oraz autora i tytuł obiektu)”.
14. Wydanie przedmiotu licytacji zwycięzcy aukcji nastąpi bezpośrednio po wpłaceniu kwoty licytacji (wpłaty należy dokonać w ciągu dwóch tygodni od wygrania aukcji).
15. Organizator prześle wylicytowany obiekt przesyłką kurierską – koszt przesyłki 20 zł.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji aukcji z przyczyn technicznych.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Rotary Kraków Wyspiański
Kontakt
Rotary Club Kraków Wyspiański
room
ul. Łokietka 123
31-263 Kraków
phone
+48 604 607 960
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up