Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
32

Alicja Habisiak-Matczak, Pasaże Buenos, 2020

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 88 - 133 EUR
akwaforta, akwatinta, papier, 10 x 7,5 cm ed. 5/15 sygnowany, datowany i opisany u dołu: Pazaże Buenos 5/15 Habisiak Matczak2020/akwatin ta z akwafortą

Alicja Habisiak-Matczak urodziła się w 1978 roku w Piotrkowie Trybunalskim.
W latach 1997-2002 studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2002 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka Od 2004 roku zatrudniona na macierzystej uczelni, od 2016 jako Kierownik Pracowni Technik Wklęsłodrukowych na stanowisku profesora uczelni. W 2003 roku uzyskała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rządu Włoskiego i odbyła półroczny staż graficzny w Akademii Sztuk Pięknych w Urbino oraz w Międzynarodowym Centrum Grafiki KAUS w Urbino. Od 2013 roku wraz z Giuliano Santinim jest inicjatorką i koordynatorką Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Artystycznej PATA w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, których siedem edycji cieszyło się dużym powodzeniem wśród artystów z całego świata.

W 2009 roku obroniła swoją pracę doktorską: „Perspektywy – cykl grafik i rysunków na temat przestrzeni miejskiej” i uchwałą Rady Wydziału Grafiki i Malarstwa macierzystej uczelni uzyskała stopień doktora sztuk pięknych. We wrześniu 2015 roku uchwałą tejże Rady Wydziału uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Prowadzi innowacyjne badania nad eksperymentalnymi technikami wklęsłodrukowymi w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, takimi jak akwatinta solna, ferrotinta czy nietoksyczne techniki trawione. Obecnie prowadzi badania nad trawieniem elektrolitycznym oraz zastosowaniem monotypii w druku wklęsłym.

W 2007 roku została laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” dla wyróżniających się polskich artystów młodego pokolenia, w 2013 roku została stypendystką Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie organizując wystawy w Rzymie, Urbino i Fano.

Wybrane wystawy indywidulane:
2021
Grain in experimental intaglio techniques – a collection of prints inspired with urban architecture , IMPACT’11, Hong Kong
2019
Probable Spaces, Poliglota Gallery, Proyecto Ace Fundation, Buenos Aires, Argentyna
Parlando con Jacopo e Lorenzo , Oratorio San Giovanni Battista in Urbino, Włochy
Alicja Habisiak-Matczak. Grained Images – experimental intaglio , Department of Arts & Design, University of Alberta, Edmonton, Kanada
2018
Polish Interlacing - Alicja Habisiak-Matczak , Headbones Gallery, Vernon, Kanada
2017
Alicja Habisiak-Matczak. Pejzaże prawdo-podobne , Filharmonia Łódzka
2014
Il furore del segno in Alicja Habisiak – Matczak , Studio 10 City Gallery, Vercelli, Włochy
Alicja Habisiak Matczak – Graphic art – Gallery Odnowa, The Strzemiński Academy
of F ine Arts Łódź
2013
Flash Graphic Tour – Urbino – Il Furore del segno in Alicja Habisiak-Matczak
Sala Mostre Collegio Raffaello, Urbino, Włochy
Flash Graphic Tour – Roma – Il Furore del segno in Alicja Habisiak-Matcza k,
G alle ria Arte e Pensieri, Rome, Włochy
Flash Graphic Tour - Fano – Il Fu rore del segno in Alicja Habisi ak-Matczak,
2009
Perspektywy - kolekcja grafik i rysunków na temat przestrz eni miejskiej, Galeria Biała Ściana, Akademia Sztuk Pieknych w Łodzi (część przewodu doktorskiego)
2007
Alic ja Habisiak-Matczak – Grafika, Amcor Rentsch Gallery, Łódź
2006
Alic ja Habisiak-Matczak – Grafika, Galeria IN BLANCO, Łódź
Alicja Habisiak-Matczak and Tomasz Mat czak, Markoviec Art. Galery, Wageningen, Hol andia
2005
Alicja Habisiak – grafiki i rysunki, Conte mporary Art Gallery KLER, Warsaw, Poland
2004
145 mq e oltre, disegni e incisioni, (In 145 sq m and Beyond – drawings and prints) International Centre for Artistic Printmaking, Urbino, Włochy
Se luce ed ombra, diseg n i e incisi oni di Alicja Habisiak, Casa Raffaello, Urbino, Włochy
Travels with Spirit, Prints and Drawings, The Gallery of the Art Society of Lodz, Łódź
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
gavel
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
22 EUR
Estymacje
88 - 133 EUR
Cena sprzedaży
110 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
110 EUR
Przebicie
500%
Wyświetleń: 77 | Ulubione: 1
Aukcja

Piękna Gallery

Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji

WARUNKI OGÓLNE

a. Organizatorem aukcji jest Fundacja HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich, Piękna Gallery oraz Communication Unlimited

b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na aukcję na rzecz Fundacji HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich. 
NIP: 7382160403. 

Gladyszow  105/1, 38-315 Uscie Gorlickie. Woj.malopolskie;

REGON: 386219430

e-mail: [email protected]

tel. +48 661 331 800

Konta firmowe w PKO BP, 

Konto PLN IBAN: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

SWIFT: BPKOPLPW

KRS 0000844394


SYSTEM LICYTACJI

a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.

b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.

c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.

d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.

b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.

UDZIAŁ W AUKCJI

a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.

b. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl

PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej kwoty NIE jest doliczana żadna dodatkowa opłata.

d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji na konto bankowe Fundacji HUMANOSH: PKO BP: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.

OBIEKTY

a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.

b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.

d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty.

f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

PRZYPOMINAMY

a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.


O aukcji

Fundacja Humanosh wraz z Piękna Gallery oraz Communiction Unlimited już po raz drugi organizują charytatywną aukcję dzieł sztuki wybitnych twórców z Białorusi i Polski.
9 lutego 2022 r. będzie można wylicytować nie tylko wartościowe prace, ale również pomóc Białorusinom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny.

Do wylicytowanych cen nie będą doliczane opłaty dodatkowe.

FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Fundacja HUMANOSH
room
ul. Kuracyjna 11
02-210 Warszawa
phone
+48 22 400 16 88
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up