Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
29

Daniel CHODOWIECKI, 12 ILUSTRACJI DO HENRYKA IV WILLIAMA SZEKSPIRA, 1785

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Wydanie zamieszczone w Goeningen Taschen Calender vom Jahre 1786. Akwaforta, papier żeberkowy ze znakiem wodnym HBL. Wym. 8,4 x 4,8 cm każda, arkusz rozpołowiony wzdłuż, szerokość płyty 40,3 cm. Sygn. p.d. pod pierwszą: D. Chodowiecki inv. et sc. 1. Falstaff zmaga się z trudami pieszej wędrówki. 2. Falstaff i jego kompan uciekają w popłochu. 3. Lady Percy usiłuje wybadać swego małżonka. 4. Gruby Falstaff bawi wszystkich swoimi kłamstwami. 5. Falstaff odgrywa rolę Henryka IV. 6. Książę Henryk przedstawia Falstaffa jako nic niewartego nicponia. 7. Rachunek w kieszeni Falstaffa dowodem jego obżarstwa. 8. Falstaff oskarża gospodynię o kradzież. 9. Trwa kłótnia Falstaffa z gospodynią. 10. Falstaff dostarcza królowi mięsa armatniego. 11. Falstaff chciałby przespać bitwę. 12. Falstaff udaje martwego. Engelmann 1857, poz. 539; Łomnicka 2010, s. 231-233, poz. 299.1-12. Prezentowany zbiór miedziorytów Chodowieckiego stanowi reprezentatywny wybór jego twórczości graficznej. Obok wczesnych druków książkowych takich jak ryciny z traktatu fizjonomicznego Lavatera (poz. 23) i portret teologa Tellera z przekrojowego kwartalnika literackiego (poz. 24) oraz ilustracji do dzieł historycznych, gros kolekcji stanowią motywy zaczerpnięte ze znanych powieści, dramatów i eposów publikowane w kalendarzach kieszonkowych. Chodowiecki ilustrował Szekspira (Henryk IV, poz. 28 i 29, Burza, poz. 37, Wesołe kumoszki z Windsoru, poz. 34), Schillera Intrygę i miłość (poz. 31), Lesange'a Idziego Blasa (poz. 28), Beaumarchais'go Wesele Figara (poz. 33), satyryczne uwspółcześnienie Eneidy Blumenauera (poz. 41, 42 i 43), bajki niemieckich autorów (poz. 44), popularne powieści tamtych czasów: Klaryssę Richardsona (poz. 32), Camillę i Cecylię Fanny Burneyd' Arblay (poz. 35 i 36) oraz Das Mädchenaus der Waldhüne Carla Langa (poz. 46), a także niezidentyfikowane francuskie teksty z Atalią Racine'a (poz. 25). Seria Cnót (poz. 39) oraz zbiorek rycin na różne tematy (poz. 26) są typowe dla produkcji kalendarzowej. Ilustracjami do dzieł historycznych są natomiast: poz. 27 ze sceną fatalnej dla Przemysła Otokara i rozstrzygającej dla habsburskiej przynależności Austrii bitwy na morawskim Polu z pracy A. Kleina prezentującej sylwetki wielkich Niemców, poz. 40 z epizodami z historii miast prusko-brandenburskich oraz poz. 45 ze scenami z historii powszechnej. Gratką dla kolekcjonerów i miłośników Chodowieckiego są umieszczone na marginesach niektórych rycin niewielkie rysuneczki niepowiązane treściowo z główną kompozycją i pełniące funkcję remarków, którymi artysta oznaczał odrębne stany płyt (poz.: 27, 44, 45, 46). Do szczególnie rzadkich i poszukiwanych sztychów należą pozycje 27 (rzadki wariant stanu I z figuralnymi remarkami Śmierci Ottokara), 37 (Burza) oraz 38 (szaleństwa mody, czyli wybór niedawnych przykładów szarlatanerii, demagogii i ciemnoty).

Pochodził z osiadłej w Gdańsku wielkopolskiej, protestanckiej rodziny szlacheckiej czerpiącej zyski z handlu korzennego i zbożowego, która amatorsko poświęcała czas sztuce. Rysunku uczył go początkowo niezbyt wprawny w nim ojciec, później malująca emalią siostra matki. Jako ośmiolatek narysował portret Stanisława Leszczyńskiego. Kształcił się na własną rękę, kopiując sztychy Watteau i Lancreta, malując miniatury na pergaminie na sprzedaż i szkicując scenki z natury. Po śmierci ojca przeniósł się na stałe do Berlina, gdzie pracował w sklepie wuja i za jego namową malował miniatury na medalionach i tabakierach dla zysku. Z czasem zdobył renomę jako miniaturzysta, zapisał się też do prywatnej akademii Rodego i cały czas dużo szkicował z natury. Pierwsze próby rytownicze datują się na koniec lat 50. XVIII w. Został nauczycielem malarstwa miniaturowego w berlińskiej akademii. Rozgłos zdobył Pożegnaniem Calasa z rodziną, najpierw odmalowanym olejno z uznanego za nieudany oryginału francuskiego, potem oryginalnie transponowanym w kwasoryt. Ilustracje do podręcznika Bezedowa ugruntowały jego sławę i dały początek strumieniowi zamówień na ilustracje książkowe, a zwłaszcza do szczególnie popularnych w tym czasie kalendarzy kieszonkowych. W roku 1773 odbył udokumentowaną dziennikiem i licznymi rysunkami podróż do Gdańska, gdzie był rozrywany i hołubiony. Zwiedził Drezno, Hamburg i Frankfurt n. Odrą. Po śmierci Rodego został rektorem berlińskiej Akademie der Kunste und Mechanischen Wissenschaften, w 1790 r. jej wicedyrektorem, a siedem lat później dyrektorem. Pozostawił po sobie imponujące oeuvre liczące ok. 4000 rysunków, 2000 rycin i 30 obrazów. Uważny obserwator realiów współczesnego mu życia, mimo trudności kompozycyjnych wynikłych z praktyki kopiowania małych wzorów, rozwinął u siebie umiejętność oddawania stanów psychicznych i cech osobowości. Propagował ideały oświeceniowe i cnoty mieszczańskie.
Aukcja
Grafika i rysunek ze zbiorów Kolekcjonera
gavel
Data
18 grudnia 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
327 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 24 | Ulubione: 0
Aukcja

DESA Kraków

Grafika i rysunek ze zbiorów Kolekcjonera
Data
18 grudnia 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  25 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin
Ogólne warunki aukcji

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są alkohole wysokogatunkowe i kolekcjonerskie, powierzone przez klientów. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących – zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego – wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, sporządzone przez firmę MUNDIVIE S.A. oraz zatrudnionych przez nią konsultantów.
5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata 18% obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

I.
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Aukcjonerem”, która działa w imieniu i na rachunek firmy MUNDIVIE S.A.
2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, do wartości 1000 zł o 50 zł, powyżej o 100 zł.
3. Aukcjoner ma prawo do wycofania się z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.
4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

II.
1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 700 zł (na konto firmy Mundivie s.a. 07 1050 1070 1000 0022 1970 6567) oraz dołączyły przez e-mail lub osobiście oświadczenie o pełnoletniości (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium:
– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną),
– telefonicznego udziału w licytacji,
– licytacji przez platformę internetową One Bid oraz Art Info.

III.
1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 14 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt.
2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Odbiór możliwy jest w siedzibie firmy Mundivie s.a. na ul. Kaletek 9 w Krakowie, w godzinach 11.00-16.00. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego wylicytowanych przedmiotów firma Mundivie S.a. dostarczy je do klienta po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.
5. Wpłaty za zakupione przedmioty należy dokonywać na konto firmy Mundivie s.a., 07 1050 1070 1000 0022 1970 6567.

IV.
1. Firma MUNDIVIE S.A. daje gwarancję co do kwalifikacji jakościowej obiektów opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt do MUNDIVIE
S.A. w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musibyć udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
DESA Kraków
Kontakt
DESA Dom Aukukcyjny Sp.z o.o
room
ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
phone
+48 12 422 27 06
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up