1

GALICJA - KASIMIR Luigi. Galizien 1915. Ein Künstlertagebuch, wyd. Hugo Heller & Cie., Wiedeń 1915; teka z limitowanej (500 egz.), ręcznie numerowanej edycji (egz. nr 71).

add Twoja notatka 

Opis pozycji

GALICJA – KASIMIR Luigi. Galizien 1915. Ein Künstlertagebuch, wyd. Hugo Heller & Cie., Wiedeń 1915; teka z limitowanej (500 egz.), ręcznie numerowanej edycji (egz. nr 71); na karcie tyt. m.in. herb Galicji i odręczna sygnatura autora; na następnej str. wykaz grafik. W skład teki wchodzi 45 tablic, na których zamieszczono 48 cz.-b. i tonowanych lit. (18 z nich częściowo kolor.), wyróżniających się wysokimi walorami artystycznymi, dokumentujących podróż, jaką artysta odbył we wrześniu i październiku 1915 r. Kasimir podróżował wówczas po Galicji, zniszczonej w czasie ciężkich walk, toczonych między wojskami ros., a niem. i austro-węgierskimi. Większość grafik opatrzona datą dzienną, co pozwala z dużą dokładnością prześledzić trasę artysty. Wszystkie grafiki wykonane metodą litografii, każda odciśnięta na bibule japońskiej i opraw. w passe-partout, st. bdb., oprawa twarda, wiązana sznurkami, półskórek, za złoceniami; format: 4o, wymiary grafik wahają się od ok. 80x100 do 200x260 mm; UNIKALNE ŹRÓDŁO IKONOGRAFICZNE DO DZIEJÓW MIEJSCOWOŚCI Z TERENU MAŁOPOLSKI PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ! 

Teka zawiera: 1) wnętrze zniszczonej cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Radymnie, 1 IX 1915 – Radymno, Kircheninneres; 2) Jarosław, koszary w klasztorze, 2 IX 1915 – Jaroslau, Klosterkaserne; 3) targ w Jarosławiu, IX 1915 – Jaroslau, Basar; 4) Jarosław, kamienica Orsettich, IX 1915 – Jaroslau, Das alte Stadthaus; 5) i 6) na wspólnym arkuszu: zburzony dwór w Pawłosiowie k. Jarosławia, IX 1915 – Pawłosiowski dwór bei Jaroslau; zburzony kościół w Wietlinie, IX 1915 – Wietlin bei Jaroslau; 7) zburzony kościół w Wietlinie, 5 IX 1915 – Aus Wietlin; 8) Pałac Czartoryskich w Wysocku, IX 1915 – Schloß Wysocko bei Jaroslau (odręczna sygn. autora); 9) zamkowy most kolejowy w Przemyślu, 12 IX 1915 – Przemyśl, Eisenbahnbrücke; 10) zniszczony kościół benedyktyński w Sieniawie, 14 IX 1915 – Benediktinerkirche in Sieniawa; 11) targ w Sieniawie, IX 1915 – Sieniawa, Basar (odręczna sygn. autora); 12) zburzona synagoga w Sieniawie, IX 1915 – Synagoge in Sieniawa; 13) rynek w Sieniawie, IX 1915 – Marktplatz in Sieniawa (odręczna sygn. autora); 14) kobiety przed koszarami dla rezerwistów w Sieniawie, IX 1915 – Aus Sieniawa (odręczna sygn. autora); 15) rynek w Jarosławiu, IX 1915 – Jaroslau, Am Ringplatz (odręczna sygn. autora); 16) zburzone koszary w Jarosławiu, 16 IX 1915 – Die verbrannte Klosterkaserne in Jaroslau; 17) zburzony kościół benedyktyński w Jarosławiu, 16 IX 1915 – Jaroslau, Alte Benediktinerkirche; 18) ruiny kościoła w Wiązownicy, 19 IX 1915 – Kirche in Wiązownica; 19) zburzony zamek w Wiązownicy, IX 1915 – Schloß bei Wiązownica (odręczna sygn. autora); 20) drewniany kościół w Nielepkowicach, IX 1915 – Kirche von Nielepkowice am San (odręczna sygn. autora); 21) ruiny kościoła w Otfinowie, IX 1915 – Kirche von Otfinów am Dunajec (odręczna sygn. autora); 22) rynek w Tarnowie, 18 IX 1915 – Tarnów, Am Ringplatz (odręczna sygn. autora); 23) zburzony kościół w Zbylitowskiej Górze, 19 IX 1915 – Kirche auf Zbylitowska Góra am Dunajec; 24) i 25) na wspólnym arkuszu: klasztor w Zbylitowskiej Górze, 19 IX 1915 – Kloster vom hl. Herzen Jesu bei Tarnów; fasada zniszczonej cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Radymnie, 1 IX 1915 – Kirche in Radymno; 26) kościół św. Barbary w Krakowie od strony Małego Rynku (w tle widoczna wieża kościoła Mariackiego), 9 X 1915 – Krakau, Türme der Marienkirche; 27) kościół Mariacki w Krakowie widziany od str. kościoła św. Barbary, 9 X 1915 – Krakau, Marienkirche; 28) kościół dominikanów w Krakowie, 10 X 1915 – Krakau, Dominikanerkirche; 29) rynek w Krakowie – Krakau, Ringplatz (odręczna sygn. autora); 30) Kaplica Ogrójcowa przy kościele św. Barbary w Krakowie, X 1915 – Krakau, St. Barbara=Kapelle (odręczna sygn. autora); 31) Brama Floriańska w Krakowie, widziana od str. Barbakanu, 10 X 1915 – Krakau, Florianitor (sygn. autora na płycie); 32) Kraków, Brama Wazów na Wawelu, wdziana z dziedzińca, 11 X 1915 – Krakau, Eingang zum Wawel; 33) las przed bastionem w Przemyślu, X 1915 – Przemyśl, Wald bei Werk Nr. 10 (odręczna sygn. autora); 34) Przemyśl, bastion 9., 13 X 1915 – Przemyśl, Werk Nr. 9; 35) Przemyśl, bastion 10., 13 X 1915 – Przemyśl, Werk Nr. 10; 36) zburzony kościół w Gorlicach, 16 X 1915 – Kirche in Gorlice; 37) kirkut w Gorlicach, 17 X 1915 – Jüdischer Friedhof in Gorlice; 38) Gorlice, X 1915 – Aus Gorlice (odręczna sygn. autora); 39) Gorlice, X 1915 – Aus Gorlice (odręczna sygn. autora); 40) cmentarz wojenny w Gorlicach, X 1915 – Anlegen des Heldenfriedhofes in Gorlice (odręczna sygn. autora); 41) dwór w Gorlicach, X 1915 – Herrenhaus in Gorlice (odręczna sygn. autora); 42) panorama Gorlic od południa, X 1915 – Gorlice von Süden (odręczna sygn. autora); 43) wnętrze kościoła w Sękowej, 16 X 1915 – Sękowa, Kircheninneres; 44) drewniany kościół w Sękowej, 17 X 1915 – Kirche von Sękowa bei Gorlice; 45) rafineria w Gliniku Mariampolskim, 20 X 1915 – Petroleumraffinerie in Glinik Maryampolski; 46) Kolegiata Bożego Ciała w Bieczu, X 1915 – Biecz (odręczna sygn. autora); 47) i 48) na wspólnym arkuszu: Kolegiata Bożego Ciała w Bieczu, 20 X 1915; budowa mostu na Sanie, 7 IX 1915 – Biecz, Brückenschlag am San.

Aukcja
XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
04 czerwca 2022
date_range
Cena wywoławcza
606 EUR
Cena sprzedaży
666 EUR
Przebicie
110%
Wyświetleń: 143 | Ulubione: 1
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
04 czerwca 2022
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
+