Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
17

Jacek Yerka. Grafika sygnowana. Ślimak czynszowy. Po 1997 r.

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Jacek Yerka. Grafika sygnowana. Ślimak czynszowy. Po 1997 r. 

Inkografia (giclee); 17 x 20 cm (19 x 21,5 cm w świetle oprawy). Sygnowana ołówkiem: „Yerka” oraz „Ślimak czynszowy”; „E.A.”. Na wydruku: „Yerka 97”. Stan bardzo dobry. 

Jacek Yerka (właśc. Jacek Kowalski), urodzony w Toruniu w 1952 r.  malarz, projektant plakatów i ilustracji, przedstawiciel surrealizmu. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Aukcja
Aukcja Malarstwa i Grafiki Galerii Staromiejskiej "Lamusa"
gavel
Data
07 lutego 2023 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
191 EUR
Cena sprzedaży
243 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
202 EUR
Przebicie
127%
Wyświetleń: 115 | Ulubione: 1
Aukcja

Antykwariaty Warszawskie "Lamus" Andrzej Osełko

Aukcja Malarstwa i Grafiki Galerii Staromiejskiej "Lamusa"
Data
07 lutego 2023 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Antykwariatów Warszawskich „Lamus” Andrzej Osełko - właściciela Antykwariatów Warszawskich "Lamus", (www.secretera.pl, www.lamus.pl,[email protected]) mieszczących się w Warszawie przy ul. Sandomierska 23 (tel 0228481639) oraz Galerii Staromiejskiej mieszczącej się w Warszawie przy ul. Nowomiejskiej 7 (tel.0228316121) -  organizatora aukcji zwanego dalej Galerią. Zgodnie z oświadczeniami komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.

 3. Galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Galerią ekspertów.

 4. Galeria zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 5. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w siedzibie Galerii Staromiejskiej w Warszawie przy ul. Nowomiejskiej 7 (między Rynkiem Starego Miasta a Barbakanem), wt.-pt 13.00-19.00, tel.0228316321, [email protected]

 6. Galeria sprzedaje obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Podczas wystawy przedaukcyjnej Galeria zapewnia możliwość obejrzenia obiektu. Galeria nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania obiektu.

 7. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Galerii występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Galerią najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji.

 8. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

 9. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.

 10. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

 11. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.

 12. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro

 13. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.

 14. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

 15. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

 16. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria przetwarza dane osobowe  klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 17. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Galerii oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 18. Obowiązuje odbiór osobisty zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego Galeria może wysłać je na jego koszt. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.

 19. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.

 2.  Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

 3. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.

 4. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), Galeria jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

 5.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Galeria jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

 6. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

 7. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariaty Warszawskie "Lamus" Andrzej Osełko
Kontakt
Antykwariaty Warszawskie "Lamus" Andrzej Osełko
room
ul. Sandomierska 23
02-567 Warszawa
phone
+48228481639
Godziny otwarcia
Poniedziałek
11:00 - 19:00
Wtorek
11:00 - 19:00
Środa
11:00 - 19:00
Czwartek
1:00 - 19:00
Piątek
1:00 - 19:00
Sobota
11:00 - 15:00
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up