Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
32

Jan PAMUŁA (ur. 1944), Pole dyskretnych zmian barwnych – 2h z cyklu: Obrazy drukowane; 2018

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 1 720 - 2 580 EUR
Druk pigmentowy Epson Sure Color P20000 na płótnie Hahnemühle Cèzanne Canvas 430gsm 100% bawełana z normami ISO 9706; 2020; 120 x 120 cm
Sygn., dat., opisany na odwrocie: JAN PAMUŁA / „POLE DYSKRETNYCH ZMIAN BARWNYCH”/ 2018/2h/ WYK. 2021/ NR. 1
Do pracy dołączony jest certyfikat zawierający hologram drugi taki sam znajduje się na odwrocie obrazu.
W założeniu artysty każda edycja nie przekroczy 20 egzemplarzy jednak na pracy nie jest zaznaczona edycja a jedynie numer wydruku z cyklu gdyż artysta zastrzega sobie prawo zmniejszenia edycji czy pozostawienia jedynie jednego egzemplarza.
Praca wystawiana na wystawie w Pałacu Sztuki w Krakowie.

Grafik, malarz, profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Studiował malarstwo i grafikę w krakowskiej ASP oraz w Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts w Paryżu. W 1980r. był stypendystą Rządu Francuskiego a w 1982 roku Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Prowadził zajęcia na Wydziale Sztuki w New York Institute of Technology w Nowym Jorku jak również w Uniwersytecie Stanu Connecticut w Storrs. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Grupy Krakowskiej oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Autor ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, wziął udział w licznych wystawach zbiorowych. Kurator wystaw grafiki i promotor sztuki w Polsce, Chinach, Korei, Japonii, Rosji… Jego prace znajdują się między innymi w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Muzeum ASP w Krakowie, Muzeum Albertina w Wiedniu, Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, Portland Art Muzeum w Oregonie, Muzeum w Bochum, Mondrian Muzeum w Amersfoort, Cińskim Muzeum Grafiki w Shenzhen, The William Benton Museum of Art. w Storrs. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń między innymi: Odznaczony i złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Grand Prix d’Honneur Międzynarodowego Triennale Grafiki w edycji 2021 roku.
Uważam, że to szlachetne i wspaniałe, gdy ktoś w tradycyjny sposób tworzy grafiki i doskonali tę formę obrazu, choć ja sam korzystam z aktualnych możliwości technicznych, żeby nie zatrzymywać się w jednym miejscu. Z grafiką zresztą zawsze tak było, że artyści korzystali z najprzeróżniejszych form druku w miarę jego rozwoju, bazując na odkryciach, używali ich do działalności czysto artystycznej. Tak się dzieje od czasów Gutenberga. Na przykład litografia służyła do druku ilustracji, podobnie było z resztą wcześniej z drzeworytem i innymi technikami, które z czasem, w rękach twórców stawały się formą druku artystycznego. Na tej wystawie znalazły się także obrazy drukowane - to coś pośredniego między obrazem a grafiką, czyli drukiem.
(…)Sama technika wykonania obrazu graficznego może być czasem wtórna, ale może zawierać ważną myśl – ta zawsze jest najważniejsza.
(fragmenty wypowiedzi Jana Pamuły dotyczące wystawy „Coninuum” w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie w 2021 roku gdzie po raz pierwszy pojawiły się „obrazy drukowane”)
Aukcja
III Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Data
12 kwietnia 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
1 075 EUR
Estymacje
1 720 - 2 580 EUR
Cena sprzedaży
1 290 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
1 075 EUR
Przebicie
120%
Wyświetleń: 123 | Ulubione: 0
Aukcja

Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska

III Aukcja Dzieł Sztuki
Data
12 kwietnia 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego Róża Wroniszewska zwanego dalej: Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%-50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wypełnienie Zgłoszenia licytacji oraz zaakceptowanie „Regulaminu Aukcji”. 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym. najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym  na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu , gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych droit de suite) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro
  3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro
  4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro
  5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Dom Aukcyjnyn Róża Wroniszewska ul. Siemiradzkiego 13/6 31-137 Kraków lub adres e-mail [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
Kontakt
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
room
ul. Henryka Siemiradzkiego 13 / 6
31-137 Kraków
phone
+48602130899
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up