Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
26

Mieczysław Kościelniak (1912- 1993) - [Rysunek, Lata 1970-Te] [Jabłoń], Mieczysław KOŚCIELNIAK (1912- 1993) - [rysunek, lata 1970-te] [Jabłoń]; 1979/akwarela na kartonie, kompozycja 13 x 20 cm. na karcie ok. 22 x 30 cm.

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Oryginalny rysunek, projekt ilustracji do "Legendy z okolic Parczewa", opublikowanej w czasopiśmie Płomyczek.
Aukcja
Polska Szkoła Ilustracji, Grafika, Brązy, Varia
gavel
Data
08 lipca 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
147 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 29 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Galeria Atticus

Polska Szkoła Ilustracji, Grafika, Brązy, Varia
Data
08 lipca 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

Organizatorem aukcji jest Juliusz Kłosiński-Antykwariat Galeria Atticus, NIP 521-140-86-92, zwany dalej Antykwariat

 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej, a w przypadku obiektów, których twórca zmarł w okresie krótszym niż 70 lat od daty aukcji lub twórców żyjących również opłata droit de suite w wysokości 5%. 
 2. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 3. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną, otrzymaną przez Antykwariat najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia jest informacją poufną. W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę w stosunku do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 5. Zamówienia prosimy kierować na adres: Antykwariat Galeria ATTICUS, ul. Krakowskie Przedmieście 12, 00-325 Warszawa
 6. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną , e-mail: [email protected]
 7. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do soboty w godz. 11.00-19.00, pod numerem telefonu: 22 826 7323, 501 631 411 oraz pocztą elektroniczną [email protected]
 8. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 18]. Dla instytucji płatność przelewem bankowym.
 9. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, Antykwariat naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie Antykwariat może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.
 10. Koszty wysyłki krajowej (książki) wynoszą 20 zł – pocztą kurierską. Koszt i możliwość wysyłki dzieł sztuki ustalamy indywidualnie. Także w przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 12. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po cenach wylicytowanych (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 13. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarygodnej ekspertyzy w tym terminie.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 15. Organizatorzy mają prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 16. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 50 lat (oraz przekraczających ustalone limity cenowe np malarstwo 40000 zł., rzeźby 20000 zł., grafika, rysunki 16000 zł.) poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wymagane jest zezwolenie Biblioteki Narodowej dla obiektów, których limit cenowy został przekroczony, przykładowe limity to: Książka (starsza niż 100 lat, pozostałe kategorie 50 lat) - 6000.- zł.; Rękopis - 4000.- zł.; Grafika - 16000.- zł.; mapa - 6000.- zł.; fotografia - 6000.- zł.
 17. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 18. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobowiązani przez ustawodawcę do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 19. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 20. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 16 i 18], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 21. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
 22. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Galeria Atticus
Kontakt
Antykwariat Galeria Atticus
room
ul. Krakowskie Przedmiescie 12
00-325 Warszawa
phone
+48228267323
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up