Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
1

Paweł Kowalewski, MON CHÉRI BOLSCHEVIQ, 2007

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 883 - 1 104 EUR
serigrafia, papier, 89 x 66 cm (w świetle passe-partout) ed. 12/20 sygnowany i opisany p.d.: PAWEŁ KOWALEWSKI 12/20

Serigrafia, dla której wzorem był obraz o tym samym tytule z 1984 roku, przedstawia sowieckiego
żołnierza sił specjalnych o namiętnych, czerwonych ustach i beznamiętnych, zimnych oczach. W swoim dziele Paweł Kowalewski komentuje przewrotność duszy Bolszewii i jej złudną pokusę, alegorycznie przedstawiając ją w atrakcyjnej urodzie sowieckiego młodziana. Jego obraz to sarkastyczny humor, ironiczna alegoria Rosji i bolszewizmu ze wszystkimi konsekwencjami. To również przestroga artysty, który przepowiada, że w momencie, gdy mija namiętność, zostają tylko okrutne, nieludzkie oczy systemu totalitarnego. Płótno prezentowane było na ważnych wystawach problemowych dotyczących historii Polski, a także reprodukowane w licznych publikacjach, m. in. w albumie „W kręgu arcydzieł. Zbiory sztuki w Polsce”. Ten ikoniczny obraz znajduje się w zbiorach kolekcji Fundacji Rodziny Staraków.

BIOGRAM: Paweł Kowalewski – artysta, profesor ASP, założyciel legendarnej Gruppy, ikona polskiej sztuki lat 80. Jego prace powstałe w okresie transformacji ustrojowej, są ważnym komentarzem do czasów PRL’u. Autor takich głośnych dzieł jak: „Mon Cheri Bolscheviq”, „Symulator totalitaryzmu” czy „Europeans Only”. Brał udział w szeregu wystaw w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w największych polskich kolekcjach, m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Jerke, a także Fundacji Sztuki Polskiej ING czy Fundacji Rodziny Staraków. Malarstwo Pawła Kowalewskiego łączy w wyjątkowy sposób wątki indywidualne, społeczne i polityczne, jest antycypacją sztuki krytycznej lat 90’ XX w. W 1984 roku artysta namalował obraz „Mon Cheri Bolscheviq” przedstawiający sowieckiego żołnierza sił specjalnych o namiętnych, czerwonych ustach i beznamiętnych, zimnych oczach. Artysta w swojej pracy odniósł się do tekstu polskiego filozofa i historyka Mariana Zdziechowskiego, urodzonego w 1861 roku, który ze zdziwieniem komentował radość i zachwyt Paryżan nad rewolucją bolszewicką w latach 1917-20. W paryskich bistrach dosłownie wznoszono toasty na cześć „Mon Cheri Bolscheviq”. Charakterystyczne dla twórczości Pawła Kowalewskiego: obscenizm, antyestetyzm, żenada i autoironia na temat przewrotności duszy Bolszewii, mają swoje źródło w doświadczeniach stanu wojennego, który odcisnął silne piętno na pracach artysty. Działania legendarnej Gruppy w latach 80’ XX w., której Paweł Kowalewski był współzałożycielem, były solą w oku dla władz PRL-owskich. Po upadku komunizmu krytyczna działalność Pawła Kowalewskiego, miała swoją kontynuację w postaci kolejnych prac, które były cynicznym komentarzem twórcy na najnowsze wydarzenia polityczno-społeczne. Na wernisażu głośnej i ważnej wystawy pt. „Warszawa – Moskwa 1900 - 2000” w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki, do udziału w której artysta został zaproszony przez Andę Rottenberg, Kowalewski rozdawał pocztówki z „Mon Cheri Bolscheviq 2005”. Rosjanie patrzyli na niego jak na szaleńca, ponieważ nieświadomy wręczył pocztówkę z Putinem Ministrowi Kultury i Sztuki Federacji Rosyjskiej.
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
gavel
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
773 EUR
Estymacje
883 - 1 104 EUR
Cena sprzedaży
1 767 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
1 767 EUR
Przebicie
229%
Wyświetleń: 214 | Ulubione: 0
Aukcja

Piękna Gallery

Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji

WARUNKI OGÓLNE

a. Organizatorem aukcji jest Fundacja HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich, Piękna Gallery oraz Communication Unlimited

b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na aukcję na rzecz Fundacji HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich. 
NIP: 7382160403. 

Gladyszow  105/1, 38-315 Uscie Gorlickie. Woj.malopolskie;

REGON: 386219430

e-mail: [email protected]

tel. +48 661 331 800

Konta firmowe w PKO BP, 

Konto PLN IBAN: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

SWIFT: BPKOPLPW

KRS 0000844394


SYSTEM LICYTACJI

a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.

b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.

c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.

d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.

b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.

UDZIAŁ W AUKCJI

a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.

b. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl

PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej kwoty NIE jest doliczana żadna dodatkowa opłata.

d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji na konto bankowe Fundacji HUMANOSH: PKO BP: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.

OBIEKTY

a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.

b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.

d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty.

f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

PRZYPOMINAMY

a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.


O aukcji

Fundacja Humanosh wraz z Piękna Gallery oraz Communiction Unlimited już po raz drugi organizują charytatywną aukcję dzieł sztuki wybitnych twórców z Białorusi i Polski.
9 lutego 2022 r. będzie można wylicytować nie tylko wartościowe prace, ale również pomóc Białorusinom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny.

Do wylicytowanych cen nie będą doliczane opłaty dodatkowe.

FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Fundacja HUMANOSH
room
ul. Kuracyjna 11
02-210 Warszawa
phone
+48 22 400 16 88
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up