24

VOGELER Heinrich - I WOJNA Światowa - GALICJA. Aus dem Osten. 60 Kriegs-Zeichnungen... oprac. Nationalen Verlag, Charlottenburg-Berlin, 1916.

add Twoja notatka 
Opis pozycji

VOGELER Heinrich – I WOJNA Światowa – GALICJA. Aus dem Osten. 60 Kriegs-Zeichnungen aus dem Kriegsgebiet Karpathen Galizien-Polen, Russland von Heinrich Vogeler, Worpswede, oprac. Nationalen Verlag, Charlottenburg-Berlin, 1916; ryt. Otto Felsing, egzemplarz nr 19, pochodzi z limitowanej edycji 100 ręcznie numerowanych i sygnowanych przez artystę egzemplarzy; widziany oczami artysty zapis działań wojennych w Galicji i na terenie zaboru rosyjskiego na przełomie 1914 i 1915 r.; zawiera 60 cz.-b. miedz. wykonanych techniką wgłębną. Prace umieszczone w sztywnej tece; wymiary grafik: od ok. 83x192 do 201x122 mm; st. grafik bdb., teka ze złoconym tytułem w st. db. (przód okładki luźny, uszkodzenia grzbietu, przetarcia). 

Teka została zadedykowana generałowi piechoty Friedrichowi von Gerokowi, komendantowi XXIV korpusu rezerwy armii niemieckiej, operującego z terenu Galicji. Drogi artysty bardzo często przecinały się z oddziałami legionowymi – przebywał w tych samych miejscowościach (Wołowe Pole, Sołotwina, Rokitna, Kostiuchnówka).

Johann Heinrich Vogeler (1872-1942), niemiecki malarz, pisarz, myśliciel (utopista, pacyfista) i komunista. Mąż Zofii Marchlewskiej, córki polskiego komunisty Juliana Marchlewskiego. Po zdobyciu władzy przez Adolfa Hitlera wyjechał do ZSRR. Działał w otoczeniu niemieckich komunistów, zgrupowanych wokół Wilhelma Piecka. W okresie wielkiej czystki został oszczędzony, podobno przez wzgląd na fakt, iż jego teściem był Julian Marchlewski. W 1941 r. po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej został ewakuowany do Kazachstanu, gdzie pracował przy budowie tamy i zmarł z wycieńczenia.

Teka zawiera następujące prace: 1) karpacka wioska Pereslö – Karpathendorf Pereslö; wieś znajdowała się na Rusi Zakarpackiej, należącej wówczas do Węgier, stąd jej nazwa; w okolicach Pereslö na linii Oekörmezzö – Zugo walczyły oddziały podzielonej II Brygady Legionowej pod dowództwem płk. Durskiego; 2) kolumna zwierząt pociągowych na stoku karpackim – Tragtierkolonne beim Anstieg (Karpathen); 3) modlący się Żyd w karpackiej wiosce – Betender Jude in einem Karpathendorf; 4) chowanie poległych – Schließung eines Grabes (Karphaten); podobne pochówki dotyczyły poległych żołnierzy legionowych walczącej na tej linii frontu blisko przez miesiąc od I do II 1915 r. 5) stajnia dla chorych zwierząt pociągowych w Oekörmezzö (Wołowe Pole) – Stall für erkrankte Tragtiere in Oekörmezzö; 6) miejscowość Oekörmezzö (Wołowe Pole) w Karpatach węgierskich (dziś Ukraina) – Oekörmezzö in den ungarischen Karpathen; na linii Oekörmezzö – Zugo przez miesiąc walczyły oddziały II Brygady Legionowej pod dowództwem płk. Durskiego, później przesunięte do walk na Bukowinie; 7) odbiór zaopatrzenia w Oekörmezzö (Wołowe Pole) – Verpflegungsempfang in Oekörmezzö; 8) wiosna w karpackiej dolinie – Frühling in einem Karpathental; 9) węgierskie bydło rzeźne – Ungarisches Schlachtvieh; 10) kwatera brygady zniszczona przez Rosjan w Różance Wyżnej – Von den Russen zusammengeseschossenes Brigadequartier in Rozankawyzna; Różanka Wyżna leży na terenie dzisiejszej Ukrainy 65 km na południowy zachód od Stryja, nieopodal szczytu Czyrak, zwanym też Magej o wysokości 1283 m (patrz ilustr. 12-14); 11) groby strzelców górskich na zboczu pod Różanką Wyżną – Graben der Schneeschuhläufer an der Talsperre in Rozankawyzna; 12) niemiecka piechota na pozycjach pod Czyrakiem – Deutsche Infanterie hinter den Stellungen am Czyrak; 13) groby żołnierzy pod naszym okopem pod Czyrakiem – Soldatengräber hinter unserem Graben am Czyrak; 14) Rosyjski okop pod Czyrakiem ze schronem antybombowym – Russischer Graben am Czyrak mit bombensicherem Unterstand; 15) rosyjskie pozycje na grzbiecie Karpat (kozły hiszpańskie w kształcie gwiazd, mające szybko zablokować dostęp do wąskich okopów) – Russische Stellungen auf dem Karpathenkamm (sternförmige spanische Reiter, um schmale Grabenstücke schnell unpassierbar zu machen); 16) Haubice podczas pościgu za Rosjanami (Karpaty) – Haubitzen auf dem Verfolgungsmarsche hinter den Russen (Karpathen); 17) austriackie umocnienia w przełęczy wyszkowskiej – Österreichische Unterstände am Viscow-Paß; 18) Przełęcz Wyszkowska, las całkowicie zniszczony przez ogień maszynowy i piechoty – Der Viscow-Paß, ein von Maschinen- und Infanteriegewehrfeuer völlig zersplitterter Wald; w okolicy rzeki Mizuńka (oznaczona przez artystę); 19) ruiny wsi spalonej przez wycofujących się Rosjan – Rest eines Dorfes von den abziehenden Russen verbrannt; opisana przez artystę jako Solotwina; w okolicach Sołotowiny walczył w X 1914 r. 4 batalion 2 pułku piechoty Legionów Polskich; 20) rosyjskie schrony w lesie w okolicy frontu pod Czyrakiem – Russische Unterstände im Walde hinter der Czyrakfront; 21) rosyjskie stanowisko oficerskie pod frontem pod Czyrakiem – Russischer Offfiziersunterstand hinter der Czyrakfront; 22) rosyjskie pozycje leśne w Karpatach – Russische Waldstellung in den Karpathen; 23) Pionierzy przy budowie mostu i artyleria w pościgu za Rosjanami uchodzącymi z Karpat – Pioniere beim Brückenbau und Artillerie auf der Verfolgung der Russen aus den Karpathen; 24) Wyjście z Karpat (Maksymówka) – Am Ausgange der Karpathen (Maxymowka); 25) Wieś Maksymówka – Dorf Maxymowka; podpisane przez artystę Weldzirz Maksymówka; 26) wojska austriackie podczas przemarszu przez Galicję – Öesterreiche Truppen auf dem Vormarsche in Galizien; 27) chore zwierzęta pociągowe – Kranke Tragtiere; 28) ekscelencja Gerok na stanowisku dowodzenia w Savoy (hotel?) (wyjście z Karpat) – Exzellenz von Gerok auf dem Gefechtsstand am Savoy (Karpathenausgang); 29) Moja gospodyni w Wełdzirzu (wyjście z Karpat) – Meine Quartierswirtin in Weldzirz (Karpathenausgang); 30) austriacka kuchnia polowa podczas przemarszu przez Galicję – Österreichische Küche auf dem Vormarsche in Galizien; 31) niemiecka kawaleria w rezerwie w czasie bitwy pod Doliną – Deutsche Kavallerie in Reserve während der Schlacht vor Dolina; miejscowość dokładniej oznaczona przez artystę jako Wygoda (10 km od Doliny); 32) chłopi galicyjscy – Galizische Bauern; 33) wiosna w Galicji – Frühling in Galizien; 34) moi towarzysze na kwaterze w Dolinie – Meine Quartiersleute in Dolina; 35) chałupy w Dolinie – Hüttenviertel in Dolina; 36) główna ulica w Kałuszu – Hauptstraße in Kalusz; 37) ulica żydowska w Kałuszu – Judenstraße in Kalusz; 38) cmentarz galicyjski w Kałuszu – Galizischer Friedhof in Kalusz; 39) Żydzi z Kałusza – Juden aus Kalusz; 40) uchodźcy pod Brześciem Litewskim – Flüchtlinge vor Brest-Litowsk; miejscowość oznaczona przez artystę dokładniej jako Adampol; 41) kwatera letnia w Trzeszczanach – Sommerquartier in Polen; 42) Trzeszczany – Russisches Dorf; 43) rosyjska kwatera główna ostrzelana przez niemiecką artylerię podczas przemarszu w stronę Dniestra – Von deutscher Artillerie zusammengeschossenes russisches Stabsquartier auf dem Vormarsche zum Dnjester; 44) jeńcy z korpusu Geroka nad Bugiem – Vom Korps Gerok gemachte Gefangene am Bug; 45) Czerniejów podczas przemarszu w stronę Chełma – Czerniejow auf dem Vormarsche nach Cholm; 46) letnia kwatera w Łowczy – Sommerquartier auf dem Vormarsche in Rußland; 47) domy żydowskie w Chełmie – Judenhäuser in Cholm; 48) kancelaria XXIV korpusu rezerwy w wołyńskim dworze – Schreibstube des XXIV. R.A.K. in einem wolhynischen Gutshause; 49) groby żydowskie użyte przez Rosjan jako umocnienia w Łucku – Judengräber als russische Schützenstellungen ausgehoben in Luck; 50) stanowisko kawalerii na bagnach w Rokitnie – Kavallerieunterestand in den Rokitnosümpfen; 13 VI 1915 r. doszło pod Rokitną do szarży 60 ułanów z 2 szwadronu 2 pułku Legionów Polskich pod dowództwem rtm. Zbigniewa Dunina-Wąsowicza; 51) nad Turią w Kowlu – An der Turya in Kowel; 52) opuszczona wioska – Vor einem verlassenen Dorfe; podpisana przez artystę jako Sawczinowka; 53) polowe fortyfikacje pod miejscowością Kołki – Feldbefestigungen vor Kolki; 54) las bagienny na brzegach Styru – Sumpfwaldstellungen am Styrbogen; 55) groby polskich bohaterów przy wejściu do wioski (nad brzegami Styru) – Polnische Heldengräber an einem Dorfeingange (Styrbogen); są to najprawdopodobniej groby żołnierzy Legionów Polskich, które w dniach 4-6 VII 1915 r. stoczyły bitwę pod położoną niedaleko Styru Kostiuchnówką; 56) podejście do miejscowości Budka po bitwie (nad brzegami Styru) – Zugang zu dem Sumpfdorfe Budka nach dem Kampfe (Styrbogen); 57) las pod bitwie pod Podgatjami – Wald nach der Schlacht von Podgatje; 58) okopy w Czartorysku – Vorgeschobenes Werk vor Tschartorysk; 59) zima w Lisowie (nad brzegami Styru) – Winter in Lissowo (Styrbogen); od strony Lisowa Legiony Polskie były podczas bitwy pod Kostiuchnówką odbezpieczane przez wojsko węgierskie; 60) umocnienia 8 pułku ułanów austro-węgierskich w Lisowie – Unterstände der 8. Ulanen in Lissowo

Aukcja
XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
04 czerwca 2022
date_range
Cena wywoławcza
389 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 48 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
04 czerwca 2022
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
+