650

AFISZ

add Twoja notatka 
Opis pozycji
AFISZ. ŻOŁNIERZE b. Armii Krajowej. W związku z apelem Dowódcy Grupy Południowej i Dowódcy b. 6 Dywizji Piechoty A.K. pułkownika dyplomowanego „Odweta” z dniem 12.X.br., rozpoczęła w lokalu Pow. Rady Narodowej w Bochni ul. Kazim. W. Nr 31, Komisja Likwidacyjna dla spraw b. Armii Krajowej.
Afisz wyd. przez Komisję Likwidacyjną w Bochni, dnia 12 października 1945 r.
Komisja będzie przyjmować zgłoszenia ujawniających się żołnierzy A.K., rejestrować straty poniesione w związku z pracą konspiracyjną: poległych, zaginionych, rannych, aresztowanych i poszkodowanych materialnie.
Członkowie Komisji: „Topola” włr, Turoń włr, „Mizera” włr, „Gołębiowski” włr, „Tygrys” włr, „Wilk” włr. Przewodniczący: „Rostek” włr. Wym.: 62 x 46 cm.
Naddarty pr. margines.
Aukcja
Aukcja Antykwaryczna nr 139
gavel
Data
09 maja 2020
date_range
Cena wywoławcza
26 EUR
Cena sprzedaży
96 EUR
Przebicie
367%
Wyświetleń: 41 | Ulubione: 2
Aukcja

Krakowski Antykwariat Naukowy

Aukcja Antykwaryczna nr 139
Data
09 maja 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%.
 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytacje danej pozycji, wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcje ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
 4. Do udziału w licytacji upoważnione są również osoby oraz instytucje które złożyły pisemne zlecenie kupna.
 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu i najwyższą oferowana cenę (limit). Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 6. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą:
  1. - dla instytucji – kredytowo,
  2. - dla osób prywatnych - za pobraniem pocztowym (doliczając opłaty wg taryfy pocztowej).
 7. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje.
 8. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji.
 9. Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie numeru NIP i przekazanie upoważnienia umożliwiającego przesyłanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 11. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 12. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 13. Informujemy, że zgodnie z przepisami Antykwariat jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów, których transakcje przekraczają 15 tysięcy euro.
 14. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres: Krakowski Antykwariat Naukowy, ul. Sławkowska 19, 31-016 Kraków
 15. Zamówienia przyjmujemy również faksem i przez Internet: tel./fax (012) 421-21-43, e-mail: [email protected] 
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Krakowski Antykwariat Naukowy
Kontakt
Krakowski Antykwariat Naukowy s.c. Sara Śmiłek Rafał Janke
room
ul. Sławkowska 19
31-016 Kraków
phone
+48 12 421 21 43
keyboard_arrow_up
add