214

Edward Biszorski - Katalog, Życie i Twórczość [autograf] Bielsko Biała 1976

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Edward Biszorski (1909 -1995) - Skoczów

1. Witold Iwanek - Edward Biszorski Życie i Twórczość - broszura 1987

2. Muzeum Okręgowe w Bielsku Białej - Edward Biszorski - dedykacja  i autograf z 1976 roku

Ilość stron 48

Format : 150 x 205 [mm]

 Nota biograficzna :

" Urodził się w 1909 roku w Skoczowie, zmarł w 1995 roku tamże. Malarz i grafik. W latach 1928-1935 uczył się w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Krakowie. Po ukończeniu szkoły krakowskiej w 1939 roku rozpoczął naukę w ASP w Warszawie. Studiował malarstwo ścienne i sztalugowe oraz grafikę artystyczną pod kierunkiem prof. L. Pękalskiego, T. Pruszkowskiego i S. Ostoi-Chrostowskiego. Systematycznie uczestniczył w wystawach lokalnych, okręgowych i ogólnopolskich, m.in.: w Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Warszawie (1952), Festiwalu Sztuki w Sopocie (1962), Biennale Grafiki w Krakowie (1964), Triennale Rysunków we Wrocławiu (1965, 1968), Festiwalu Sztuki Współczesnej w Szczecinie (1969, 1971). Poza działalnością zawodową Edward Biszorski aktywnie uczestniczył w życiu społecznym, był m.in. prezesem i wieloletnim działaczem skoczowskiego Koła Miejskiego PTTK, jednym z założycieli i honorowym członkiem Towarzystwa Miłośników Skoczowa, a także niestrudzonym animatorem kultury i pomysłodawcą wielu projektów związanych z miastem. Należał do komitetu organizującego jubileusz 700-lecia Skoczowa w 1967 roku, odpowiadając za wizualną oprawę uroczystości. Był organizatorem cyklicznego przeglądu prac artystów amatorów Podbeskidzia. Wielokrotnie stawał w obronie zabytkowych obiektów, optując za jednolitą koncepcją urbanistyczną miasta. "


Aukcja
Antykwariat Pierwodruk - II Aukcja internetowa
gavel
Data
05 lutego 2022
date_range
Cena wywoławcza
11 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 18 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Pierwodruk

Antykwariat Pierwodruk - II Aukcja internetowa
Data
05 lutego 2022
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  50
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

1.     Organizatorem aukcji jest firma ANTYKWARIAT PIERWODRUK DOMINIK KUBICA, NIP: 937 269 7485 z siedzibą w Rychwałd 34 -322 ul. Młyńska 11 zwana w dalszej części regulaminu Antykwariatem.

2.     Przedmiotem aukcji są książki i obiekty bibliofilskie powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Antykwariatu.

3.     Antykwariat PIERWODRUK podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem skarbowym i sądowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

4.     Antykwariat może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.

5.     Do udziału w licytacji/aukcji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl i zapoznały się z zasadami oraz techniką licytacji.

6.     Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi (w PLN). Do ceny wylicytowanej doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 10%.

7.     Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres Antykwariatu PIERWODRUK.

8.     W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę w stosunku do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń.

9.     Treść zamówień aukcyjnych traktowana jest poufnie.

10.   Organizatorzy aukcji zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

11.   Nabywca może w terminie 10 dni roboczych od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w znaczący sposób odbiega od stanu faktycznego. Sporne sprawy będą rozpatrywane przez Antykwariat PIERWODRUK po dostarczeniu rzetelnego uzasadnienia.

12.     Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.

13.     Kupujący/Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 7-dniowego terminu płatności od daty potwierdzenia zakupu wylicytowanych pozycji. Po upływie ww. terminu naliczane będą ustawowe odsetki. 

14.     Zakupione pozycje Antykwariat wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej po otrzymaniu należności na konto bankowe. Do ceny końcowej będą doliczane opłaty związane z wysyłką w wysokości 20 PLN. Odbiór osobisty w siedzibie Antykwariatu jest możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr. tel. +48 797848524 ).

15.     Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat PIERWODRUK. Osoba licytująca, podając dane personalne wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

16.   W związku z  ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), osoba, która dokona zakupu (bądź pośredniczy w zakupie, w tym reprezentuje osoby prawne) obiektu za cenę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych jak imię, nazwisko oraz PESEL. 

17.   Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzea Rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych (Ustawą o muzeach z 21 XI 1996).

16.   Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych warunków aukcyjnych.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Pierwodruk
Kontakt
Antykwariat Pierwodruk
room
ul Młyńska 11
34-322 Rychwałd
phone
+48797848524
keyboard_arrow_up
+