18

FORST, Otto - Ahnen-Tafel seiner kaiserlichen und koeniglichen Hoheit...

add Twoja notatka 
Opis pozycji
FORST, Otto - Ahnen-Tafel seiner kaiserlichen und koeniglichen Hoheit, des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Franz Ferdinand von Oesterreich-Este / bearbeitet von ... Wien und Leipzig 1910, Halm & Goldmann. 31 cm, s. [6], 24, [2], k. tabl. 33 (każda na 2 k.); opr. luksusowa z epoki: marokin ciemnoczerwony ze złoceniami, górne obcięcie k. złocone i szlifowane, dublura obwiedziona na 3 brzegach bogato wyzłoconym marokinem, wyklejki woskowane.
Polonik! „Wyd. książęce” (Fürstenausgabe) na papierze czerpanym Van Geldern ukazało się w nakł. 25 egz. numerowanych. Egz. bez nr-u. Ekskluzywnie wyd. księga genealogiczna przodków arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga (1863-1914), następcy tronu austro-węgierskiego, jego śmierć była bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej. Autor we wstępie dziękuje za pomoc w oprac. i materiały m. in. Oskarowi Haleckiemu, Helenie Mycielskiej i Stanisławowi Kętrzyńskiemu, wykorzystał herbarze i prace heraldyczne Okolskiego, Niesieckiego, Bonieckiego, Uruskiego, Żychlińskiego, Borkowskiego, Kosińskiego, Kossakowskiego. Tabl. genealogiczne poprzedza register osób z odsyłaczami źródłowymi, w nim jak i na tabl. liczne pol. nazwiska szlacheckie i arystokratyczne. Opr. z lekkimi zabrudzeniami i małym zaplamieniem na tylnej okł., w kilku miejscach nieznaczne otarcia opr., na przedniej wyklejce ślad po odklejeniu ekslibrisu?, słabo widoczny ślad minimalnego przetarcia na k. przedtyt., poza tym stan więcej niż dobry. Efektowny egz.! Zob. ilustr. s. 7.
Aukcja
Aukcja 50
gavel
Data
11 grudnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
262 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 26 | Ulubione: 0
Aukcja

Bydgoski Antykwariat Naukowy

Aukcja 50
Data
11 grudnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania netto. Do cen uzyskanych zostaną doliczone opłaty organizacyjne w wysokości 10% (również w sprzedaży poaukcyjnej).
 2. W zamówieniach korespondencyjnych należy podać numer pozycji, hasło oraz najwyższą oferowaną cenę. Informacje te mają charakter poufny, a składających zamówienia będzie reprezentował upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 3. W wypadku zgłoszenia identycznych limitów pierwszeństwo przysługuje temu, który jako pierwszy dotarł do Antykwariatu.
 4. Antykwariat ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację zleceń korespondencyjnych złożonych najpóźniej 18 godzin przed rozpoczęciem licytacji.
 5. Antykwariat gwarantuje zgodność opisu katalogowego ze stanem faktycznym oferowanych obiektów aukcyjnych. W przypadku wykazania przez nabywcę rażącej niezgodności opisu ze stanem faktycznym kupionego obiektu, nabywca posiada prawo jego zwrotu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania tego obiektu przez kupującego.
 6. Nabywca jest zobowiązany wykupić wylicytowane przedmioty w ciągu 7 dni od otrzymania informacji z Bydgoskiego Antykwariatu Naukowego Wiesław Dreas o łącznych kosztach ich nabycia (przedmiot(y) aukcyjny(e)), opłata organizacyjna, koszt wysyłki - jeśli taka będzie). Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 7. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i ukryte wady fizyczne oferowanych obiektów, co nie przekreśla roszczeń wobec dotychczasowego właściciela spornego obiektu.
 8. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz muzea rejestrowe posiadają prawo pierwokupu po najwyższej wylicytowanej cenie bezpośrednio po zakończeniu licytacji.
 9. Osobom prywatnym wysyłamy wylicytowane pozycje po wpłaceniu należności na konto Antykwariatu.
 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Antykwariat jest zobowiązany do rejestrowania danych osobowych klientów dokonujących zakupów na kwotę powyżej 10 000 euro lub pojedynczego zabytku o wartości powyżej 10 000 zł.
 11. Wywóz dóbr kultury (w tym materiałów bibliotecznych) za granicę reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z poźn. zmianami).
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Bydgoski Antykwariat Naukowy
Kontakt
Bydgoski Antykwariat Naukowy Wiesław Dreas
room
Stary Rynek 3
85-105 Bydgoszcz
phone
+48 52 322 19 77
keyboard_arrow_up
+