48

Friedensburg Ferdynand. Monety śląskie średniowiecza.

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Reedycja opracowana i ze wstępem Mariana Haisiga.
Warszawa 1968. Polskie Towarzystwo Archeologiczne. 
s. 19, tabl. XLVI, brosz. wyd.
Stan bardzo dobry-

Wymiary: 23 x 16
Aukcja
39 Aukcja PTN - Literatura numizmatyczna, ekslibrisy
gavel
Data
19 czerwca 2021
date_range
Cena wywoławcza
4 EUR
Cena sprzedaży
18 EUR
Przebicie
413%
Wyświetleń: 39 | Ulubione: 4
Aukcja

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

39 Aukcja PTN - Literatura numizmatyczna, ekslibrisy
Data
19 czerwca 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
Podbicia
  1
  > 5
  100
  > 10
  500
  > 20
  1 000
  > 50
  5 000
  > 100
  10 000
  > 200
  50 000
  > 500
  100 000
  > 1 000
 
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI

   1. Organizatorem aukcji jest Polskie Towarzystwo Numizmatyczne z siedzibą w Warszawie.

   2. Aukcja odbywa się zgodnie z układem obiektów w katalogu. W szczególnych wypadkach prowadzący aukcję może układ ten zmienić. Informacja o ewentualnej zmianie porządku aukcji będzie podana licytującym.

   3. Opisy są podane w katalogu w dobrej wierze i na podstawie aktualnych informacji i wiedzy ekspertów.

   4. Ewentualne wątpliwości mogą być zgłoszone Komisji Aukcyjnej wyłącznie przed aukcją, a w trakcie aukcji przed wywołaniem kwestionowanego numeru.
       W wypadku niejasności, przedmiot może być 
z aukcji wycofany. Licytanci będą traktowani tak, jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów, ich wady i zalety, i żadne
       reklamacje po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane.

   5. Organizator aukcji nie odpowiada za wady prawne przedmiotów zgłoszonych na aukcję.

   6. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania i są w każdym przypadku indywidualnymi szacunkami.

       Stany zachowania podane są zgodnie z klasyfikacją przyjętą dla danej kategorii zabytków i traktowane są również jako indywidualne szacunki.

   7. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli walorów numizmatycznych (komis) i w imieniu licytujących.

   8. [wykreślony]

   9. Udział w aukcji jest możliwy przez internet (także sala) po wcześniejszym zarejestrowaniu się.

10. Organizatorzy aukcji mogą odmówić rejestracji osobom, które wcześniej nie wywiązały się z zobowiązań wobec PTN w związku z poprzednimi aukcjami lub z innych istotnych przyczyn.

11. Tzw. postąpienie w licytacji tj. podwyższenie stawki w trakcie aukcji wynosi:

      do 100 zł o 5 zł

      100-500 zł o 10 zł

      500-1000 zł o 20 zł

     1000-5000 zł o 50 zł

      5000-10 000 o 100 zł

     10 000-50 000 zł o 200 zł

     50 000-100 000 o 500 zł

      powyżej 100 000 zł o 1000 zł

      Aukcjoner może przyjąć inną stawkę postąpienia w licytacji.

12. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. W sytuacji wątpliwej, czy nastąpiła podwyżka ceny, jak też przy innych niepewnych
      sytuacjach, kwota przebicia będzie raz jeszcze 
wywołana. W kwestiach wątpliwych dopuszcza się również powtórzenie licytacji danego numeru.

13. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany przedmiot w przeciągu 10 dni od dnia aukcji.
      W przypadku nieuregulowania należności w terminie, naliczane będą ustawowe odsetki.

14. Do wylicytowanej ceny dolicza się kupującemu 10% – w tym podatek VAT od marży
      (Ustawa z dn. 11 marca 2004 roku O podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54, poz. 535, art. 120, ust. 4).

15. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.

      Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów odbioru.
      Wysyłki będą realizowane do 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty.

      Koszty wysyłki krajowej (Pocztex Kurier 48, lub list polecony) :

       - do 2 kg:   15-20 zł
       - do 5 kg:   20-25 zł
       - do 10 kg: 30-35 zł
       - powyżej 10 kg: 45 zł

      Koszty przesyłki zagranicznej w każdym przypadku ustalane będą indywidualnie.

15. Fakt zgłoszenia obiektów na aukcję przez właściciela, jak i przystąpienie do licytacji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Kontakt
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
room
ul. Jezuicka 6/8
00-281 Warszawa
public
keyboard_arrow_up
+