29

GASZOWIEC, PIOTR (Piotr z Krakowa, Petrus Cracoviensis), Computus ecclesiasticus vel astronomicus; w ...

add Twoja notatka 

Opis pozycji

GASZOWIEC, PIOTR (Piotr z Krakowa, Petrus Cracoviensis), Computus ecclesiasticus vel astronomicus; wyd. Ludwig von Renchen, Kolonia 1483/1484. Zawiera 18 (z 19) drzeworytów; 19 nieliczbowanych kart, okładka introligatorska późniejsza (półskórek); format: 4° (21 x 15 cm). Bardzo rzadkie.

Estreicher XXIV, 205-206; F. Koper, „Spis druków epoki jagiellońskiej…”, str. 3. – Niezwykle rzadkie i wczesne, być może nawet pierwsze wydanie dzieła astronomicznego dotyczącego rachuby kalendarza liturgicznego. Jego autorem był polski astronom, doktor medycyny i profesor Akademii Krakowskiej, a także lekarz przyboczny króla Kazimierza Jagiellończyka, Piotr Gaszowiec (1425-1474). Na ziemiach polskich Computus ukazał się po raz pierwszy dopiero 20 lat później (Kraków 1504), pod zmienionym już tytułem. Zarówno jednak to, jak i inne późniejsze wydania są od edycji kolońskiej uboższe – posiadają mniejszą ilość drzeworytów oraz mniej tekstu. Oferowane wydanie zostało bowiem wzbogacone o ryciny i komentarz autorstwa kolońskiego astronoma i rytownika, Heinricha Koenmuta von Melhusen. Oprócz fachowych drzeworytów astronomicznych przedstawiających schematy i tabele na pierwszej karcie widzimy również sferę podtrzymywaną przez dwa anioły, a u końca dzieła hołd trzech króli oraz – niestety współcześnie odtworzony, a obecny w oryginale – wizerunek św. Anny Samotrzeciej.

Dzieło to zostało wydane jeszcze w starej erze nauki średniowiecznej, w dobie panowania systemu geocentrycznego oraz przed wprowadzeniem kalendarza gregoriańskiego (1582). Rachuby astronomiczne na potrzeby kalendarza liturgicznego, m.in. w celu ustalania dat Wielkanocy oraz innych świąt ruchomych nazywano wówczas komputystyką – stąd tytuł dzieła. Nauka ta była depozytariuszką wiedzy matematycznej i astronomicznej od starożytności po późne średniowiecze. Z prac Gaszowca korzystali późniejsi astronomowie, w tym Mikołaj Kopernik.

Na szczególną uwagę zasługuje ponadto fakt, że Gaszowiec był również autorem najstarszego druku wydanego na ziemiach polskich – Almanach Cracoviense, wydrukowanego w 1474 r. w Krakowie przez Kaspera Straube.

Istnieje tylko kilka znanych egzemplarzy oferowanego wydania (jeden znajduje się w Muzeum Hutten-Czapskiego w Krakowie). Z uwagi na typowe dla inkunabułu cechy (kolofon zamiast karty tytułowej, brak paginacji, zróżnicowany zestaw czcionek, gdzieniegdzie odręcznie naniesiony kolor) jest od późniejszych edycji o wiele ładniejszy. – Ostatnia (dwudziesta) karta z drzeworytem odtworzona współcześnie, ślady zawilgocenia, nieznaczne zabrudzenia, gdzieniegdzie ręczne dopiski z epoki.

Napis w kolofonie: Celeberrimi viri Artium Magistri nec non medicinarum doctoris eximii domini Petri Cracoviensis Computus ecclesiasticus vel astronomicus qui per honestum virum bonarum artium magistrum magistrum Hinricum koenmunt de Melhusen ad figuras una cum Canonibus earundem calculando correcte reductus Certis quoque additionibus annexis. Universis quoque tam Scholasticis quam Presbiteris ad calculationem Almanach non minus utilis deserviens et necessarius feliciter incipit.

MIKOŁAJ Z BŁONIA (Mikołaj Pszczółka, Nicolaus Posnaniensis), Sermones de tempore et de sanctis, sive Viridarius; wyd. Georg Husner, Strasburg 1498 (23 VIII). Część pierwsza (z dwóch). 384 nieliczbowane arkusze, niezwykle piękna okładka z epoki ze skóry garbowanej ałunowo, dwie metalowe zapinki, szyldziki. Format: 2° (30 x 21 cm). Rzadkie.

Aukcja
XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
17 czerwca 2021
date_range
Cena wywoławcza
4 036 EUR
Cena sprzedaży
17 511 EUR
Przebicie
434%
Wyświetleń: 310 | Ulubione: 3
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXIX Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
17 czerwca 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
add