13

GAWĘDY ŻOŁNIERSKIE. [W-wa ?]. Czerwiec - Lipiec nr 6/41 i 7/42.Rok III. Format 15/21 cm. Druk 4 - stronicowy...

add Twoja notatka 

Opis pozycji

GAWĘDY ŻOŁNIERSKIE. [W-wa ?]. Czerwiec - Lipiec nr 6/41 i 7/42.Rok III. Format 15/21 cm. Druk 4 - stronicowy. [Na stronie tytułowej] : Gawęda I. Ustrój polityczny Polski Odrodzonej. [Dalej]. Gawęda II. Tragedia braci naszych na Kresach Wschodnich. Gawęda III. Nie załamiemy się. [Gawęda IV]. Walka z czołgiem w mieście. [Centralny Katalog polskiej Prasy Konspiracyjnej 1939 - 1915 opracowany przez Lucjana Dobroszyckiego podaje taki tytuł, ale znane są numery od 5(40) do 7(42), nie podaje takiego numeru łączonego jaki mamy tutaj. Podaje też że pismo było związane z Armią Krajową, tu treść jest chyba zdecydowanie lewicująca, więc powstaje pytanie czy to jest to samo pismo? [Fragment z tekstu : „Zbrojnym ramieniem Rzeczypospolitej będzie Armia Narodowa, stojąca poza polityką i poświęcona zadaniom zewnętrznego bezpieczeństwa Państwa i Narodu, Armia przesiąknięta duchem demokratycznym, otoczona miłością i zaufaniem całego społeczeństwa.” Rzadkie.
Aukcja
Aukcja antykwaryczna
gavel
Data
10 czerwca 2022
date_range
Cena wywoławcza
21 EUR
Pozycja nie została sprzedana i może być wciąż dostępna. Jeśli chcesz ją kupić, wyślij zapytanie o możliwość sprzedaży i aktualną cenę.
Wyświetleń: 11 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Tom

Aukcja antykwaryczna
Data
10 czerwca 2022
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Koszt dostawy

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. W zamówieniach pocztowych prosimy podawać:
  1. numer pozycji
  2. nazwisko autora
  3. pierwsze słowo tytułu
  4. największą oferowaną cenę/limit/
 3. Zakupione pozycje wysyłamy:do osób prywatnych za pobraniem pocztowym lub paczką zwykłą na koszt odbiorcy po wcześniejszej wpłacie na konto.Dla instytucji płatność drogą przelewu na nasze konto.
 4. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje.Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 5. Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 6. Instytucje płatnicy VAT proszone są o podanie na zamówieniach NIP oraz dopisku upoważniającego Antykwariat do wysyłki zakupionych książek pocztą i wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy.
 7. Do ceny wylicytowanej Antykwariat dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z aukcji osób,które nie wywiązują się z zobowiązań.
 9. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny. 
 10. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 11. Zamówienia na aukcję przyjmujemy do godz.21 00 dnia poprzedzającego.
 12. Antykwariat przypomina,że zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 18.3.2010 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w Ustawie.
 13. Przypominamy również,że zgodnie z obowiązującymi przepisami,antykwariat jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów,dokonujących   transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
 14. Odbiór książek w antykwariacie od 3 listopada 2020. Antykwariat jest czynny: w poniedziałki, środy, piątki 10:00-14:00, we wtorki, czwartki 14:00-18:00
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Tom
Kontakt
Antykwariat Tom
room
ul. Żelazna 91
00-879 Warszawa
phone
+48 226201301
keyboard_arrow_up
+