Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
211

GDAŃSK. Uchwała gdańskiej rady miejskiej w sprawie napływu do miasta popsutej waluty. Wydano 6 listopada 1752 r.

add Twoja notatka 
Opis pozycji

GDAŃSK. Uchwała gdańskiej rady miejskiej w sprawie napływu do miasta popsutej waluty. Wydano 6 listopada 1752 r., 4 str., stan bdb., ozdobny inicjał, format: 8°. […] wasmassen allhier verschiedene neue ungewöhnliche Müntzen zum Vorschein kommen und unter die Leute gebracht werden […].

Od czasów Jana III Sobieskiego w Rzeczypospolitej przestały działać mennice królewskie. W Polsce krążyły głównie monety obce. Gdańsk zachował jednak prawo bicia własnej monety, podobnie jak Elbląg i Toruń ale w czasach saskich nie bardzo z tego korzystano. Przywilej menniczy wydatnie przyczyniał się do powstania potęgi ekonomicznej Gdańska. Problemy dla miasta zaczęły się dopiero, gdy Prusacy zaczęli fałszować walutę, która następnie zalewała tereny Rzeczpospolitej. Tak oto np. w 1752 r. uruchomiono mennicę w Szczecinie, która biła drobną monetę pruską, drastycznie zaniżając próbę kruszcu. Nie było to jedyne złodziejskie przedsięwzięcie Prusaków (najsłynniejszy przykład stanowiły tzw. „efraimki”). Wpływało to fatalnie na gdański handel.

W reakcji na pojawienie się popsutej waluty gdańska rada miejska wprowadziła bezwzględny zakaz wprowadzania do obrotu na terenie miasta obcej waluty, o ile nie zostanie wcześniej sprawdzona i zatwierdzona przez specjalnego urzędnika zwanego Müntzwardein


Aukcja
XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
04 czerwca 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
104 EUR
Cena sprzedaży
119 EUR
Przebicie
115%
Wyświetleń: 41 | Ulubione: 5
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
04 czerwca 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
+