Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
93

GŁOGÓW, WROCŁAW, DOLNY ŚLĄSK. 3 zarządzenia króla pruskiego oraz głogowskiej kamery wojennej i domen

add Twoja notatka 
Opis pozycji

GŁOGÓW, WROCŁAW, DOLNY ŚLĄSK. 3 zarządzenia króla pruskiego oraz głogowskiej kamery wojennej i domen z 1742 r. – 4 str. (paginacja 43-46), format: 8o, stan bdb. 

a) Zarządzenie króla Prus Fryderyka II (1740-1786) skierowane do administracji biskupstwa wrocławskiego w sprawie dopuszczenia pochówku ewangelików na cmentarzach katolickich. Zabrania się m.in. następujących praktyk: utrudnianie lub uniemożliwianie pogrzebu, zakaz wykonywania pieśni ewangelickich, nie dopuszczenie ewangelickiego pastora do pochówku etc. Wydano 8 marca 1742 we Wrocławiu.

b) Zarządzenie skierowane do urzędów akcyzowych oraz celnych departamentu głogowskiego wprowadzające zakaz utrzymywania deficytu w urzędowych kasach. W tym celu powołano specjalnych kontrolerów oraz receptorów – rozwiązanie typowe dla pruskiej kameralistyki. Wydała Królewsko-Pruska Głogowska Kamera Wojny i Domen (niem. Königl. Preussis. Glogauische Kriegs- und Domainen Cammer) 14 marca 1742 w Głogowie.

c) Zarządzenie skierowane do magistratów miast departamentu głogowskiego nakazujące sporządzenie wykazu opustoszałych lub niezabudowanych nieruchomości. Celem było uzupełnienie ubytków ludnościowych oraz zapobieżenie sytuacji, w której luki w tkance miejskiej zamieniają się w ogrody czy poletka. Wydała Królewsko-Pruska Głogowska Kamera Wojny i Domen (niem. Königl. Preussis. Glogauische Kriegs- und Domainen Cammer) 16 marca 1742 w Głogowie.

O całym zbiorze dokumentów z niniejszego działu. Już latem 1742 roku na polecenie Fryderyka II rozpoczęto intensywne przekształcanie istniejącego ustroju Śląska i jego integrację z Królestwem Prus. W tej pierwszej fazie postanowiono przeprowadzić modernizację Śląska w duchu pruskiego kameralizmu – przede wszystkim finansową, wojskową i gospodarczą. Działania te podejmowano metodą faktów dokonanych jeszcze w trakcie trwania I wojny śląskiej, na długo przed podpisaniem oficjalnego pokoju z Austrią 28 VII 1742.

W czasach fryderycjańskich Śląsk otrzymał szczególne miejsce w systemie administracyjnym Prus. Przejawiało się ono w istnieniu specjalnego ministra dla Śląska. W styczniu 1742 r. prowincja została podzielona na dwa okręgi kamer wojenno-dominialnych (niem. Kriegs- und Domänenkammer), jeden z siedzibą w Głogowie, drugi – we Wrocławiu. [Prowincja Śląska w: Encyklopedia Województwa Śląskiego, 2017]

Aukcja
XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
04 czerwca 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
39 EUR
Cena sprzedaży
43 EUR
Przebicie
110%
Wyświetleń: 36 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
04 czerwca 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
+