Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
103

GNIEZNO, POZNAŃ. Wezwanie do dobroczynności na rzecz Gniezna, które ucierpiało od wielkiego pożaru w nocy 27/28 maja 1819.

add Twoja notatka 
Opis pozycji

GNIEZNO, POZNAŃ. Wezwanie do dobroczynności na rzecz Gniezna, które ucierpiało od wielkiego pożaru w nocy 27/28 maja 1819. Nieszczęście, które miasto Gniezno, tylu pamiątkami z dawnieyszych czasów sławne […] dotknęło, iest iuż powszechnie wiadomem, a ofiary pustoszącego żywiołu ognia, we wszystkich szlachetnych duszach, nayżywszą litość wznieciły […] każdy czuły na nędzę bliźniego, śpieszyć będzie z dogodzeniem podnietom serca swego […] Poznań, 1 czerwca 1819. – Specjalny dodatek do 24 numeru Dziennika Urzędowego Królewskiej Regencji w Poznaniu z 1819 r., 4 str., stan bdb., karty niezszyte, format: 8o.

Dokument zawiera przedruk wezwania wystosowanego przez Związek ku wsparciu pogorzelców miasta Gniezna w składzie: Nowacki , M. Twardowski, X. Jasieniecki, Schramm, Dresp, Mussolf, Ehrenfeucht, Lisiecki, Juengst, J. Mecklenburg. Pożar ognia […] na ulicy żydowskiey w mieście Gnieźnie wszczęty, w przeciągu godzin kilku, przeszło trzysta rodzin pozbawił mieszkania i majątku. Miasto, staro-dawnym sposobem ciasno zabudowane, szczególnie ulica żydowska, na małey przestreni znaczną liczbę domów, całkiem drewnianych, obeymująca, ieszcze nie w zupełnych dwóch godzinach, płomieniem było ogarnione […]

 

Aukcja
XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
04 czerwca 2022
date_range
Cena wywoławcza
39 EUR
Cena sprzedaży
43 EUR
Przebicie
110%
Wyświetleń: 21 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
04 czerwca 2022
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
+