Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
10

IZYS POLSKA czyli DZIENNIK umieiętności, wynalazków, kunsztów i rękodzieł 6 tomików wyd. 1820-4r. tablice

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 402 EUR

IZYS POLSKA czyli Dziennik umiejętności, wynalazków, kunsztów i rękodzieł, poświęcony krajowemu przemysłowi tudzież potrzebie wieyskiego i mieyskiego gospodarstwa

6 współoprawionych numerów  z lat 1820 - 1824:

Nr. ? . Tom III, część 3 z jedną ryciną, Warszawa 1820. Str 365 - 492. 

Nr. 7. Tom II, część 3 z dwoma rycinami, Warszawa 1824. Str. 256 - 382

Nr. 8. Tom II, część 4 z trzema rycinami, Warszawa 1824. Str. 383 - 502

Nr. 9. Tom III, część 1 z trzema rycinami, Warszawa 1824. Str. 383 - 494

Nr. 10. Tom III, część 2 z trzema rycinami, Warszawa 1824. Str. 495 - 606

Nr. 11. Tom III, część 3 z trzema rycinami, Warszawa 1824. Str. 607 - 718

W Warszawie, 1820-4, nakłądem wydawcy, format 11,5x20cm,

Pierwsze polskie czasopismo techniczne., wyd. 1820–28 w Warszawie ( w każdym roku 12 numerów ), zał. przez G. Korwina i A. Lelowskiego; zamieszczał artykuły gł. o nowościach technicznych w rolnictwie i przemyśle z nim związanym, liczne porady gospodarskie i sprawdzone przepisy.

W oferowanym zbiorze m.in nast. artykuły:

Trwały czerwony atrament, Świecące flaszeczki zamiast lamp, Łatwy sposób robienia wody różanej, Sposób odświeżania śledzi, O czekolacie dla użytku gospodyń, Nowe koło wodne zwane kołem pochyłem, Aparat parowy do warzenia  różnych soli, cukru, syropów, czyszczenia łoju,  oleiu, parowania wszelkiegp rodzaju rozczynów itp., Praktyczna nauka robienia posadzki kamienney,  czyli mozaiki, na sposób wenecki, Aparat do przelewania płynów spirytusowych z iednego naczynia w drugie, bez stykania się ich z zewnętrznem powietrzem, które zarazem do innych użytków domowych służyć mogą, O napawaniu skóry tłustością i powiększeniu iey trwałości uwagi, O wyprawie lnu bez roszenia...,  O pożytku albo szkodliwości machin, Ogólne zasady do stosowney budowy ognisk, z przeciągiekm powietrza i zastosowaniem ich do niektórych pieców, lamp i kominów, Parowy aparat gorzelniany, O wyrabianiu kartaminu, czyli różu chińskiego, O zasłodzeniu krochmalu kartoflanego, i użyciu go na wódkę i piwo; czyli sztuka wyrabiania wódki i piwa z kartofli, bez gotowania tychże; Piła do spuszczania drzewa ze pnia; Młockarnia  wynaleziona w Rossyi w r. 1823; O rafkach dla owiec, i użyciu tychże dla koni; Angielska machoina do tarcia kartofli; Sposób garbowania, wyprawiania, i farbowania skór baranich i jagnięcych wraz z wełną; Sposób zachowania skór i innych części z ptaków i owadó, dla gabinetu historyti naturalney; O prawach przyrodzenia, które ziemianin w udoskonaleniu zwierząt domowych zachować winien; Nauka zakładania żywych gościńców; Machiny do ciągnienia wody; O uprawie buraków i wyciąganiu z nich cukru; O przerabianiu wódki zbożowey na wodkę francuzką, rum i arak;

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA WSPÓŁCZESNA NAWIĄZUJĄCA STYLISTYKĄ DO ZBYTKOWNYCH OPRAW Z EPOKI. OKŁADKI OKOLONE SKROMNĄ POJEDYNCZĄ ZŁOTĄ LINIĄ. GRZBIET PŁASKI Z EFEKTOWNYMI ZŁOCENIAMI I BARWNYMI SZYLDAMI. OBCIĘCIA KART BARWIONE. WYKLEJKI Z RĘCZNIE BARWIONEGO W MASIE I LAKIEROWANEGO PAPIERU MARMURKOWEGO.

Stan DB/ w t.1-szym [niezidentyfikowanym]  ubytek k.tyt.; w 7-ym brak fragmentu jednej z rycin, miejscami nieznaczne zawilgocenia na dolnym marginesie, nieliczne ślady zawilgocenia na tablicach, te także miejscami naddarte, DEKORACYJNY EGZEMPLARZ

Aukcja
I Aukcja świąteczna książek i starodruków na gwiazdkę!
gavel
Data
10 grudnia 2020 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
358 EUR
Estymacje
402 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 25 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Sobieski

I Aukcja świąteczna książek i starodruków na gwiazdkę!
Data
10 grudnia 2020 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Sobieski
Kontakt
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up