Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
549

JAN III SOBIESKI - Godzinki. Faksymile tzw. „Godzinek” Jana III Sobieskiego. Oryginalny rękopis przechowywany jest w Królewskiej Bibliotece na Zamku Windsor.

add Twoja notatka 
Opis pozycji

JAN III SOBIESKI – Godzinki. Faksymile tzw. „Godzinek” Jana III Sobieskiego. Oryginalny rękopis przechowywany jest w Królewskiej Bibliotece na Zamku Windsor. Uważa się go za najcenniejszy zabytek rękopiśmienny w całym zbiorze Biblioteki [Jane Roberts : The Sobieski Hours within the Royal Library]. Sam rękopis powstał w pierwszej ćwierci XV w. w Paryżu – należy do ostatnich akcentów epoki książki niedrukowanej i stanowi jeden z najwybitniejszych zabytków sztuki zdobnictwa i iluminacji późnego gotyku. Iluminatorem rękopisu był Mistrz z Betford, któremu asystowali Mistrz Fastolf oraz Mistrz Monachijskiej Złotej Legendy. Poziom wykonania faksymile jest wybitny. Odtwarza wszystkie 234 karty oryginału, w tym 60 całostronicowych miniatur, a także 400 bogato iluminowanych scen. Wiernie oddano kolorystykę oryginału, łącznie z przybrudzeniami i plamkami na poszczególnych kartach pergaminowych. Złote i srebrne elementy iluminacji naniesiono na karty faksymile w osobnym procesie. Wydawnictwo otrzymało luksusową oprawę obleczoną czerwonym aksamitem, stylizowane na złoto okucia i zapinki oraz emblemat „JRP” – „Johannes Rex Poloniae” (pol. „Jan Król Polski”). To, w jaki sposób Jan III Sobieski wszedł w posiadanie tego rękopisu nie jest do końca jasne. We współczesnych opracowaniach naukowych pojawia się przypuszczenie, że mógł to być dar za udział w wojnie przeciwko Turcji i odsieczy Wiednia w 1683 r. Pewne jest natomiast, że na wyspy trafiła za sprawą jego wnuczki, Marii Klementyny Sobieskiej (1701-1735), która wyszła za Jakuba Franciszka Stuarta (1688-1766), tzw. „Starego Pretendenta” do tronu Szkocji i Anglii (ang. „The Old Pretender”). Następnie drogą kolejnych sukcesji, m.in. za sprawą króla-bibliofila Jerzego IV Hanowerskiego (1762-1830) rękopis już na stałe znalazł się w brytyjskiej kolekcji królewskiej. Do wydawnictwa dołączone jest trójjęzyczne (ang., niem., franc.) opracowanie. Zawiera słowo wstępne Księcia Walii (Karola), wprowadzenie Jane Roberts oraz bardzo cenne, współczesne opracowanie naukowe Jenny Stratford (historia manuskryptu, opis fizyczny, teksty, artyści, opis miniatur). Zamieszczono również wiele tablic zawierających karty rękopisu wraz z wyjaśnieniami. – Wyd. Quaternio Verlag, Lucerna 2017. Stan gabinetowy, wymiary faksymile oraz opracowania: 28 × 20 cm. Dodatkowo specjalne, zamykane przezroczyste etui. 

Aukcja
XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
04 czerwca 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
3 895 EUR
Cena sprzedaży
4 284 EUR
Przebicie
110%
Wyświetleń: 162 | Ulubione: 1
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
04 czerwca 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up