Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
559

MIKOŁAJ z Błonia (Mikołaj Pszczółka, Nicolaus Posnaniensis). Tractatus sacerdotalis

add Twoja notatka 
Opis pozycji

MIKOŁAJ z Błonia (Mikołaj Pszczółka, Nicolaus Posnaniensis). Tractatus sacerdotalis D. Nicolao de Ploue, doctore decretorum, authore. Huic accessit confessionale diui Thomæ de Aquino. Wenecja 1554. Wyd. Dominicus Lilius. Format: 16o, 680 str. + [18] k, okładka pergaminowa z epoki. Rzadkie. Cena: 3600 zł

Estreicher nie notuje, brak w katalogach polskich bibliotek. Pierwsze wydanie weneckie bardzo poczytnego wówczas w Europie traktatu o sakramentach. Dzieło Mikołaja z Błonia zawiera ogólną i specjalną sakramentologię, naukę o mszy św. i brewiarzu, ekskomunice oraz interdykcie. Z czasem stało się klasycznym podręcznikiem pastoralnym dla duchowieństwa zarówno w kraju, jak i za granicą – wznawiano je nieprzerwanie przeszło sto lat. Traktat powstał po tym, gdy w 1428 r. Stanisław Ciołek został biskupem poznańskim i mianował Mikołaja z Błonia swoim kapelanem. – Na brzegach ślady zawilgocenia, ale poza tym blok książki czysty i ładny; okładka przetarta i popękana.

Mikołaj z Błonia zwany Pszczółką (ur. przed 1400, zm. po 1438) – teolog, historyk, kaznodzieja, uczeń i wykładowca Akademii Krakowskiej, doktor prawa kanonicznego (doctor decretorum). Jeden z najwybitniejszych teologów polskich i europejskich. Syn mieszczanina Falisława, burmistrza Błonia k. Warszawy. Studiował pod kierunkiem Stanisława ze Skarbimierza, którego uważał za swego mistrza. Po 1428 r. został kapelanem biskupa poznańskiego Stanisława Ciołka i przeniósł się do Poznania. Związany był z kancelarią Władysława Jagiełły. Spod jego pióra wyszły hymny pochwalne z okazji narodzin królewiczów Władysława oraz Kazimierza. Pleban w Czersku, kanonik w kolegiacie św. Jana Chrzciciela w Warszawie, kanonik płocki. Delegat na sobór bazylejski. [za: Krzysztóf Ożóg: Mikołaj z Błonia zwany Pszczółką]

Aukcja
XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
04 czerwca 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
779 EUR
Cena sprzedaży
857 EUR
Przebicie
110%
Wyświetleń: 74 | Ulubione: 1
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
04 czerwca 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1 / U3
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up