393

PAWLIKOWSKI - DWA ŚWIATY

add Twoja notatka 
Opis pozycji

PAWLIKOWSKI Michał

DWA ŚWIATY

Londyn 1952, Komitet Wyd. "Veritas", str. 502, 6 map; format 14,5x22,5 cm

 

Spis treści:

I. Problem. Cywilizacja – ustalenie pojęcia. Co to jest cywilizacja?

II. Europa i Azja w mroku czasów.

III. Dwa źródła światopoglądów.

IV. Dziedzictwa narodów europejskich. [niejednolitość cywilizacyjna Europy. Wracamy do historii. Żydzi. Niemcy. Mgła nad Londynem. Preliminaria rosyjskie. Polska. Zwierciadło literatury]

V. Nauka.

VI. Co to jest Naród?

VII. Co to jest "rasa"?

 

Z noty wydawniczej:

Nasz okres zamętu, nieszczęść i złych przeczuć potrzebuje gwałtownie syntez, jak rozpoznania choroby i wskazania leków. Wszyscy tę potrzebę czujemy, Wielu z nas kusiło się o podjęcie takiej, jakże olbrzymiej i trudnej pracy. Książka Michała Pawlikowskiego jest pierwszą taką pełną i ukończoną syntezą. Nie wdając się w ocenę jej niepospolitej wartości, trzeba stwierdzić, iż jest to książka, jakiej dotąd we wspomnianym zakresie nie było.

JÓZEF KISIELEWSKI

 

Zagadnienie cywilizacji jest jednym z wymagających sięgnięcia tak daleko, jak tylko można w przeszłość rodzaju ludzkiego. Pawlikowski sięga w nie jednak nieco inaczej, niż zwykle badacze dziejów, ciekawi przeszłości. Jego pobudką jest teraźniejszość. Zmagają się w olbrzymim napięciu i zasięgu przeciwne sobie pojęcia i dążenia: Dwa światy. Aby zrozumieć to, co się dziś dzieje, stara się dociec i pokazać, jak narastało to przeciwieństwo. Czytelnik przyjdzie do gotowego. Trzeba było poznać dotychczasowe wyniki nauki, zestawić sprzeczne poglądy, przemyśleć je, oświetlić przeciwieństwa, ocenić, przerzucić wyłaniające się stąd wnioski na zjawiska dzisiejsze. Ten dorobek wieloletniej pracy Michała Pawlikowskiego, rzetelnej i bystrej, zawarty jest w książce, która wiele nauczy i bardzo pobudzi do myślenia.

STANISŁAW STROŃSKI

Chociaż Pawlikowski sam skreśla swoją książkę jako polityczną, jest to typ książki zupełnie odmienny od wszystkich politycznych wydawnictw, jakie ukazały się od czasów przedwojennych. Przedmiotem polityki w naszych czasach jest już nie program ekonomiczny, polityczny czy dyplomatyczny, ale obrona naszej cywilizacji jako całości. W postaci książki Pawlikowskiego mamy przed sobą owoc wszechstronnych stadiów. Autor posługuje się nie tylko skalpelem naukowca, ale i piórem poety, pobudza do myślenia i do czynu. Mówiąc, czy to o sprawach najbardziej odległych w czasie, czy wprost o sprawach wiecznych, każdym nerwem przekazuje nam swoje wyczucie ich dzisiejszej aktualności i ważności.

WOJCIECH WASIUTYŃSKI

TWARDA OPRAWA WYDAWNICZA PŁÓCIENNA

Stan BDB-/ rdzawe plamki na obcięciach k., ŁADNY EGZEMPLARZ

Aukcja
XV Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
11 września 2021
date_range
Cena wywoławcza
36 EUR
Cena sprzedaży
83 EUR
Przebicie
234%
Wyświetleń: 12 | Ulubione: 1
Aukcja

Antykwariat Sobieski

XV Aukcja książek i starodruków
Data
11 września 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Koszt dostawy

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 20 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Sobieski
Kontakt
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31/3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up
+