Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
130

POLSKA JEJ DZIEJE I KULTURA od czasów najdawniejszych do chwili obecnej.

add Twoja notatka 
Opis pozycji

POLSKA JEJ DZIEJE I KULTURA od czasów najdawniejszych do chwili obecnejTom trzeci od roku 1796-1918. Warszawa 1928, Nakładem Trzaski, Everta i Michalskiego, Czcionkami Druk. Narodowej w Krakowie.; dodruk do wydania przedwojennego w nakładzie 470 egz.- Druk. Zakł.Graf. im. M.Kasprzaka- Poznań br. [po 1946r.]; s. XVI, 977; form. 25 x 32,5. Autorzy tekstów: Aleksander Bruckner, Stanisław. Dobrzycki,  Marian Kukiel,  Adam Szelągowski i inni. 

TWARDA OPRAWA WYDAWNICZA PŁÓCIENNA Z EPOKI, TŁOCZENIA I ZŁOCENIA NA LICU I GRZBIECIE, GÓRNE OBCIĘCIE KART BARWIONE. FUTERAŁ OCHRONNY - ETUI, egzemplarz jak nowy. 

POMNIKOWE DZIEŁO wydane z inicjatywy St. Lama, J. Michalskiego i Wł. Trzaski.

Aukcja
JUBILEUSZOWA AUKCJA Antykwariatu Abecadło
gavel
Data
13 czerwca 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
64 EUR
Cena sprzedaży
94 EUR
Przebicie
147%
Wyświetleń: 43 | Ulubione: 2
Aukcja

Antykwariat Abecadło Antoni Stąpor

JUBILEUSZOWA AUKCJA Antykwariatu Abecadło
Data
13 czerwca 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin


Warunki ogólne licytacji.

1. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez komitentów, bądź stanowiące własność antykwariatu. Obiekty te posiadają opisy bibliograficzne i ceny wywoławcze.
3.
Ceny podane w katalogu aukcyjnym są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

4. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.Organizatorem aukcji jest Antykwariat Abecadło Antoni Stąpor, z siedzibą w Krakowie (30-105), mieszczący się przy ul. Kościuszki 18/3U; NIP 814 147 19 06, e-mail: [email protected].


1.
Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę upoważnioną, która działa w imieniu antykwariatu.

2. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które chcą licytować
on-line za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid albo złożyły zlecenie kupna w formie pisemnej
lub poprzez e-mail.

3. Osoby, które chcą licytować online, są zobligowane są do zarejestrowania się w serwisie Onebid.pl i zapoznania z zasadami
i techniką licytacji.

4. Zamówienia pisemne przyjmujemy do 10 czerwca Prosimy kierować je na adres: Antykwariat Abecadło Antoni Stąpor,
ul. Kościuszki 18/U3 30-105 Kraków lub na adres e-mail
:[email protected], podając w nich: numer pozycji, tytuł
i najwyższą oferowaną cenę (limit). Osoby i instytucje, które złożyły zamówienia pisemne, w licytacji reprezentuje przedstawiciel antykwariatu. Treść zamówienia pozostaje informacją poufną.

5. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.

6. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w terminie 7 dni od daty aukcji.

7. Od 15.06.2023 r. wylicytowane pozycje można opłacić i odebrać osobiście w siedzibie antykwariatu.

8. Zakupione obiekty wysyłamy również przesyłkami pocztowymi i kurierskimi (doliczając opłaty związane z wysyłką),
po otrzymaniu należności na konto bankowe.                                                                                                                         

9. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności za zakupione obiekty. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.  

10. Niewykupienie obiektu nie zwalnia licytanta od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta/właściciela.

11. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego.

12. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

14. Licytant podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest antykwariat „ABECADŁO” Antoni Stąpor z siedzibą w Krakowie (30-105) przy ul. Kościuszki 18/U3. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
Antykwariat oświadcza, że podanie danych osobowych przez licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu aukcji.

15. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne i pozostają do wyłącznej wiadomości antykwariatu Antykwariat jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).

16. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.)                                                               
17. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody antykwariatu.                                                                                                                     
18. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej.

Reguły prowadzenia aukcji online określa regulamin na platformie aukcyjnej OneBid.

O aukcji
Autografy i dedykacje Wiesławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Mirona Białoszewskiego, Allena Ginsberga, Kurta Vonneguta, Henryka Grynberga, Jerzego Harasymowicza, Kornela Filipowicza, Józefa Tischnera, Adama Zagajewskiego i wielu innych Autorów. 
Pozycje z Księgozbiorów Barbary Nawratowicz, Leszka Elektorowicza. 
FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Abecadło Antoni Stąpor
Kontakt
Antykwariat Abecadło Antoni Stąpor
room
Kościuszki 18 / U3
30-105 Kraków
phone
+48 606 89 12 31
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
11:00 - 17:00
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up