303

POLSKIE SIŁY ZBROJNE - LIBAN

add Twoja notatka 
Opis pozycji

POLSKIE SIŁY ZBROJNE – LIBAN. Album pamiątkowy szkolnictwa polskiego w Libanie 1945-1947, album 174 fot. z widokami z Libanu oraz zdjęciami polskich uczniów i studentów w tym kraju, oprac. przez Wydział Oświaty przy Poselstwie R.P. w Libanie, Bejrut 1947; fot. autorstwa Wacława Logi i Janusza Czernego; komentarz w maszynopisie; wszystkie zdjęcia opisane w dole (niekiedy opis jest wspólny dla dwóch lub więcej fot. lub kilka fot. opatrzonych jest z osobna tym samym tyt.). Ss. 50, karty zapełnione jednostronnie, st. bdb., na str. tyt. drobne zabrudzenia, ubytek papieru w dolnej części str. przedtyt., minimalne naddarcia i lekkie zażółcenia krawędzi, oprawa twarda, płócienna, drobne przetarcia i minimalne uszkodzenia w górnej i dolnej części grzbietu; format 4o; UNIKAT!

Polscy uchodźcy napływali do Libanu między 1943-1946 (ok. 6000 osób). Byli to głównie ludzie, którzy przez Iran wydostali się z ZSRR. Opiekowało się nimi Poselstwo Polskie reprezentujące oficjalny Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Wielu uchodźców wyjechało z Libanu w VII 1950 r. i zimą 1951 r. W okresie licznego pobytu Polaków powstawały przeznaczone dla nich szkoły. Istniało w sumie 15 placówek oświatowych, w których w 1947 r. uczyło się 1286 osób. W Bejrucie Polacy podejmowali studia na Uniwersytecie św. Józefa, w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych oraz na Uniwersytecie Amerykańskim.

Zdjęcia przedstawiają: Krajobraz górski; Wybrzeże morskie; Groty Gołębie; Bejrut; Fragment Bejrutu; Siedziba Rządu; Minister Zawadowski [1899-1978, minister spraw zagranicznych w Rządzie RP na uchodźstwie w latach 1976-1978] dekoruje Prezydenta Libanu [Biszar al-Churi, 1890-1964, pierwszy prezydent niepodległego Libanu w latach 1943-1952] Wielką Wstęgą Orła Białego; Polacy u Prezydenta Libanu; Gen. Wiatr [1889-1977] wręcza Prezydentowi Libanu buńczuk; Ghazir; Szkoła powszechna; Dożywianie dzieci; Siatkówka; Lekcja fizyki; Lekcja religii; Podczas lekcji; College francuskie w Bejrucie; Scena końcowa; Fragment przedstawienia; Kościół OO. Jezuitów w Ghazirze; Wnętrze kościoła; Polskie groby w Ghazirze; Wejście do cmentarza; broszurka W hołdzie Wieszczowi Polski Juljuszowi Słowackiemu Autorowi „Anhellego” Rodacy na uchodźstwie w Libanie; Tablica; Klasztor św. Antoniego; transport tablicy; fragment uroczystości odsłonięcia; szkoła powszechna; widok ogólny [chodzi o widok Azaltunu]; Klasztor sióstr; Kaplica klasztorna; Grupa dzieci; Po wyjściu z biblioteki; Powrót z gimnastyki; Lekcja geografji Polski; Widok na gimnazjum i liceum (na wzgórzu); Krajobraz; Widok ogólny [miasta Baabdat]; Budynek szkolny [szkoła w Baabdat]; Lekcja arytmetyki; Wycieczka szkolna; Grupa dzieci; Budynek szkolny [liceum i gimnazjum w Baabdat]; Chór szkolny; W drodze do kościoła na nabożeństwo szkolne; Zabawa szkolna (na pomoc dzieciom w Polsce); Przy pracy; Podręcznik fizyki w zeszytach; Pracownia pomocy naukowych; Komplet pomocy naukowych do nauczania przyrody martwej w Szkole Powszechnej; Prace stolarskie; Ćwiczenia z fizyki; Nauka introligatorstwa; Wychowanie fizyczne (Liceum i Gimnazjum w Baabdat); Nauka języka arabskiego w Szkole Powszechnej w Baabdat; Wymarsz harcerek na Święto Patrona; Ogródek szkolny; Widok ogólny [miasta Bdadoun]; Budynek szkolny; Zastęp harcerek; Siatkówka; Sklepik szkolny; Roboty ręczne; Modlitwa poranna; Wycinanki z blachy; Nauka śpiewu; Krakowianka; Widok ogólny [miejscowości Beit-Chebab]; Krajobraz; Budynek szkolny; Widok od strony Bikfai; Podczas lekcji; Grupa dzieci; Lekcja języka polskiego; Gazetka ścienna; Pisanie wypracowania; Lekcja rachunków; Nauka pisania; Grupa dzieci najmłodszych; II klasa; Budynek szkolny [szkoła w Boumy]; Lekcja geografji; Nauka rysunków; Lekcja geometrji; Grupa dzieci; Pielgrzymka dzieci szkolnych; Widok ogólny [widok Zouku]; Gazetka szkolna; Podczas lekcji; Przyszły artysta; Grupa młodzieży; Podczas lekcji; Liceum Handlowe; Lekcja gimnastyki; Wymarsz na ćwiczenia; Zajęcia praktyczne; Przed budynkiem szkolnym [Żeńskie Gimnazjum Krawieckie w Zouku]; Zajęcia praktyczne; Lekcja języka polskiego; Nauka kroju; Przy maszynie; Budynek internatu; Grupa dzieci; Nauka muzyki; Przy obiedzie; Przy prasowaniu; dalsze zdjęcia poprzedzone kartą z tyt. kolejnej części (Polscy studenci na wyższych uczelniach w Bejrucie): Uniwersytet Francuski; O. Maksymilian Ryłło; Święcenia Kapłańskie; Wykład na Wydziale Lekarskim; Wręczenie dyplomów lekarskich; Praca w laboratorium; Studenci Farmacji przy pracy; Laboratorium chemiczne; Widok z parku uniwersyteckiego [Uniwersytet Amerykański]; Jeden z budynków uniwersyteckich; Prace laboratoryjne na Szkole Farmacji; Uroczyste wręczenie dyplomów na Uniwersytecie Amerykańskim...; Na „plenerze”; Z wystawy malarskiej polskich studentów; Proseminarium historyczne; Wykład Historji; Studenci Polonistyki; Egzamin z gramatyki polskiej; Z Wystawy Druków w Instytucie Polskim; Prace w bibliotece; Dom Studentów zorganizowany i prowadzony przez Polską Y.M.C.A. w Bejrucie; Dom Studentek; Kierowniczki Domu Studentek; W Domu Studentek przy pracy; Msza św. na Kolonii; Walne Zebranie Bratniej Pomocy; Przy obiedzie; Studenci Nauk Politycznych na wakacjach; Przyjęcie dziennikarzy libańskich; Z wycieczki do Baalbeku (dawny Heliopolis)...; Na plaży w Bejrucie; ostatnie zdjęcie opisane: W maju 1946, jako w 10-tą rocznicę ślubów Jasnogórskich młodzież akademicka w Bejrucie odnowiła ślubowanie w tutejszej Katedrze w obecności kardynała obrządku ormiańskiego, Agageanian’a.

Aukcja
XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
04 czerwca 2022
date_range
Cena wywoławcza
628 EUR
Cena sprzedaży
1 333 EUR
Przebicie
212%
Wyświetleń: 62 | Ulubione: 1
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
04 czerwca 2022
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
+