47

Silva Rerum. Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Książki [ekslibrisy, oprawy, druki bibliofilskie]

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Kraków 1925, 1927-8, 1930-1931, 1938-1939. Towarzystwo Miłośników Książki. 20,5x26,5 cm. Stan bardzo dobry (minimalne pojedyncze przybrudzenia, brak ex librisu J. N. Dembińskiego z nr 4/1927, naddarta i luzem przednia okładka nr 10-12/1928).

Zestaw zawiera:

 • Zeszyty nr 2-6 z 1925 roku.
 • Zeszyty nr 1-12 z 1927 roku (komplet).
 • Zeszyty nr 6-12 z 1928 roku.
 • Zeszyty nr 1-12 z 1930 roku (komplet).
 • Zeszyt nr 1-6 z 1931 roku.
 • Zeszyt nr 1-2 z 1938 roku.
 • Zeszyty nr 3-9 z 1939 roku.

W treści m.in.: Wiadomość o kilku autografach poezyj Mickiewicza (Stanisław Pigoń). Księgozbiór rodziny Ostrowskich w Ujeździe (Tadeusz Seweryn). Ze studiów nad grafiką książkową Wyspiańskiego (Jan Durr). Oprawa książek (Aleksander Semkowicz). Egzemplarz "Pana Tadeusza" z własnoręcznymi poprawkami Mickiewicza (Stanisław Pigoń). Inkunabuły i druki polskie XVI wieku w Bibliotece oo. franciszkanów we Lwowie. Czym powinna być Biblioteka Jagiellońska? (Edward Kuntze). Adam Mickiewicz: Pani Twardowska. Z autografu wydał po raz pierwszy Józef Kallenbach. Ex libris Jana Brożka czyli o profesorskiej genezie polskiego znaku książkowego (Kazimierz Piekarski). Jak mój ojciec pracował nad "Bibliografią" (Stanisław Estreicher). Biblioteka Kórnicka (Władysław Pociecha). Sztambuch J. A. Załuskiego (Henryk Barycz). Stanisława Wyspiańskiego Orędzie (Leon Płoszewski). Księgozbiory Wielkiego Księcia Konstantego (Paweł Ettinger). Z rozważań nad graficzną postacią ex librisu (Tadeusz Przypkowski). Podobizny Jana Kochanowskiego w krakowskich zbiorach graficznych (Maria Fredro-Boniecka). Inkunabuły litografii niemieckiej w Muzeum im. XX Lubomirskich we Lwowie (Władysław Żyła). W oficynie "architypografa". Rzecz o kłopotach Januszowskiego (Stanisław Bodniak). Biblioteka puławska w czasie walk powstania listopadowego (Karol Buczek). Pierwodruki wierszy powstańczych Słowackiego i przedruki "Ody do młodości" (Leon Płoszewski). Fragmenty belwederskiej biblioteki Wielkiego Księcia Konstantego Pawłowicza w moim księgozbiorze (Aleksander Birkenmajer). Henryk Kunzek jako grafik (Przecław Smolik). Księgozbiór robotnika. Przyczynek do bibliofilstwa na Śląsku (Karol Ludwik Koniński). Znaki wodne w rękopisie kórnickim (Włodzimierz Budka). Resztki Archiwum hr. Potockich w Raju i wiadomość o papierni w Nowej Grobli (Justyn Sokulski). Franciszek Nierzwicki (Stary Franek) Gbur - bibliofil pomorski (ks. Alfons Mańkowski). Król bibliofil (Mieczysław Opałek). Przywilej Stanisława Augusta dla Ignacego Grobla oraz szyld jego drukarni w Krakowie (Adam Bochnak). Adam Gieryk Podebrański - sztychator, typograf i bibliopol J. Kr. Mości, ostatni alchemik Krakowa (Jerzy Dobrzycki). Spór sukcesorów Bskp. J. i J. Załuskich o Bibliotekę Załuskich (Józef Korpała). Archiwum Miejskie Warszawy (Adam W. Englert). Antykwariusz Bazyli. Z cyklu "Dialogi o książce" (Zuzanna Rabska). Rozpowszechnianie broszurek Słowackiego i Mickiewicza w dobie powstania listopadowego (Ksawery Świerkowski). O stosowaniu elementów typograficznych w zdobnictwie książkowym i drobnej grafice (Józef Goldman). Graficzna i malarska twórczość Jana Wojnarskiego (Franciszek Walter). Sygnet drukarski oficyny Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego, biskupa krakowskiego (Kazimierz Witkiewicz). Polskie ex librisy muzyczne (Edward Chwalewik). Ryciny do książek wykonane przez Jeremiasza Falcka (ks. Tadeusz Kruszyński). O starych bibliotekach śląskich (Stanisław Majewski). Zasługi księgarzy polskich w dziejach odrodzenia narodowego (Jan Wantuła). Śląski przemysł w grafice artystycznej. Twórczość Pawła Stellera i Władysława Zakrzewskiego (Stefan Płuszczewski). Śląsk w twórczości artystycznej Michała Elwira Andriollego (Justyn Sokulski). O śląskich ex librisach Edwarda Grabowskiego (Tadeusz Pietrykowski). Biesiadecki (Stanisław Wasylewski). Aleksander Bruckner (Franciszek Bielak).

Wśród wkładek i dodatków m.in.: karta korespondencyjna "Życzenia noworoczne" w autolitografii A. Birtusównej, oryginalne odbitki ex librisów (np. Kazimierza Piekarskiego, Stanisława Wasylewskiego, Leszka Hałacińskiego, Tadeusza Cieślewskiego, Adama Bara, Stanisława Tyszkiewicza, Józefa Piłsudskiego, Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu) według projektów takich artystów jak Antoni Procajłowicz, Zbigniew Pronaszko, Janusz Tłomakowski, Henryk Kunzek, Józef Goldman; oryginalne drzeworyty W. Osseckiego, W. Bieleckiego, S. Jakubowskiego; czarno-białe fotografie prezentujące oprawy introligatorskie Aleksandra Semkowicza i Roberta Jahody.

Aukcja
3. Aukcja Antykwariatu Kwadryga [Książki, plakaty, fotografia, grafika]
gavel
Data
07 marca 2021
date_range
Cena wywoławcza
271 EUR
Cena sprzedaży
472 EUR
Przebicie
174%
Wyświetleń: 126 | Ulubione: 3
Aukcja

Antykwariat Kwadryga

3. Aukcja Antykwariatu Kwadryga [Książki, plakaty, fotografia, grafika]
Data
07 marca 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  300
  > 30
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. Do ceny wylicytowanej Antykwariat Kwadryga dolicza 10% opłaty organizacyjnej. 
 3. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl albo złożyły zlecenie kupna w formie pisemnej lub poprzez e-mail.
 5. Zamówienia pisemne przyjmujemy do 6 marca, do godz. 18. Prosimy kierować je na adres: Antykwariat Kwadryga ul. Wilcza 29a lok. 25, 00-544 Warszawa lub na adres e-mail [email protected], podając w nich: numer pozycji, tytuł i najwyższą oferowaną cenę (limit). Osoby i instytucje, które złożyły  zamówienia pisemne, w licytacji reprezentuje przedstawiciel antykwariatu. Treść zamówienia pozostaje informacją poufną. 
 6. W przypadku otrzymania zamówień na tę samą pozycję, z jednakowymi limitami, pod uwagę brane jest zamówienie, które wpłynęło jako pierwsze.
 7. Obiekty aukcyjne można oglądać, po wcześniejszym ustaleniu terminu, w siedzibie antykwariatu do 5 marca 2021 r. do godz. 16.00.
 8. Od 9.03.2021 r. wylicytowane pozycje można opłacić i odebrać osobiście w siedzibie antykwariatu. 
 9. Zakupione pozycje wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej: do instytucji – po otrzymaniu przelewu bankowego, do osób prywatnych – za pobraniem pocztowym lub po przedpłacie. 
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rozliczenia za zakupione pozycje. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym terminie, Antykwariat Kwadryga ma prawo anulować sprzedaż lub naliczać odsetki ustawowe.
 11. Osoba licytująca, podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat Kwadryga. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. 
 12. Antykwariat jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249). 
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Kwadryga
Kontakt
Artur Jastrzębski Antykwariat Kwadryga
room
ul. Wilcza 29A lok. 25
00-544 Warszawa
phone
+48 22 622 11 54
keyboard_arrow_up
add