Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
375

Stanisław Lem Szczur w labiryncie - pierwodruk [w:] Przekrój 21 lutego 1956

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Przekrój Nr 566 z 21 lutego 1956, zawiera pierwodruk fragmentu opowiadania Stanisława Lema pt. Szczur w labiryncie - opowiadanie znalazło się w wydanym w 1957r. zbiorze pt. Dzienniki Gwiazdowe

Ilustracją opatrzył Jerzy Skarżyński

s. bdb


Aukcja
3 Aukcja Antykwariatu Szarlatan - Książki i Fotografia
gavel
Data
10 kwietnia 2021 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
25 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 151 | Ulubione: 1
Aukcja

Antykwariat Szarlatan

3 Aukcja Antykwariatu Szarlatan - Książki i Fotografia
Data
10 kwietnia 2021 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
 
Regulamin

Regulamin AUKCJI ANTYKWARIATU SZARLATAN FOTOGRAFIA w serwisie onebid.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


  1. Organizatorem aukcji jest Stanisław Karolewski Szarlatan, z siedzibą przy ul. Szczytnickiej 51, 50-382 Wrocław, NIP :898-198-37-61.

  2. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) oświadcza, że rozumie i akceptuje warunki określone niniejszym regulaminem.

  3. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zarejestrowała się w serwisie onebid.pl i zapoznała się z zasadami i techniką licytacji.

  4. Przedmiotem aukcji są obiekty będące własnością Organizatora. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10% opłaty aukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

  II. AUKCJA

 • 1. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie onebid.pl i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji

  2. Informacji przed aukcją udzielam od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00; w soboty do godz. 14.00 pod numerem telefonu: 606675207 lub pocztą elektroniczną [email protected]

  3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Kolejne postąpienia podaje według tabeli postąpień.


Cena w PLN

Postąpienie

do 100

5,00 zł

100-200

10 ,00 zł


200-500

20,00 zł

500-1000

50,00 zł

1000-2000

100,00 zł

2000-5000

200,00 zł

5000-10000

500,00 zł

10000-20000

5 000,00 zł

powyżej 20000

10 000, 00 zł  4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

  5. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane posiadają prawo pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).


  III. PO AUKCJI

 • 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni od dnia aukcji. Należność do zapłaty to suma wylicytowanej kwoty + opłata aukcyjna + ewentualne koszty wysyłki. Przekroczenie wyznaczonego terminu płatności, równoznaczne jest z naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na nw dane: Stanisław Karolewski Szarlatan, Szczytnicka 51, 50-382 Wrocław Credit Agricole, 35 1940 1076 3007 2907 0000 0000

  W tytule prosimy wpisać datę aukcji oraz numer zakupionego obiektu. W przypadku wcześniej umówionego odbioru osobistego przyjmujemy płatność tylko gotówką lub wcześniejszy przelew.

  2. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową, z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.

  3. Organizator informuje, że wysyłka zamówień odbywać się będzie zgodnie z kolejnością wpływu wpłat.

  4. Do każdego zakupionego obiektu wystawiamy paragon fiskalny, w przypadku chęci otrzymania faktury, prosimy z zgłoszenie tego faktu po zakupie, przed dokonaniem płatności, drogą mailową : [email protected]

  5. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 18 zł – kurier. W przypadku, gdy Kupujący zamieszkuje za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.

  6. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia pełnej opłaty.

  7. Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Organizator nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt wraz z opłatą aukcyjną. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego, poza sytuacją opisaną w pkt. III.2 niniejszego Regulaminu.


  IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia kupującego zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne leżące po stronie serwisu onebid.pl

  4. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.

  5. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do przerwania lub anulowania licytacji.

  6. W razie opóźnienia przez Kupującego w zapłacie Organizator może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego Kupującemu na zapłatę.

  7. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pozwolenia na stały  wywóz za granicę wymagają: książki które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6.000 zł; fotografie które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4.000 zł.

  8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną korespondencji dotyczącej realizacji zamówienia.

  9. W przypadku transakcji dotyczącej sprzedaży zabytku i opiewającą na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), kupujący zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) tych klientów w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).

  10. Osoba licytująca, podając dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.


O aukcji

Zapraszamy do udziału w 3 Aukcji Antykwariatu Szarlatan - Książki i Fotografia w dn. 04.10.2021 na portalu https://szarlatan.onebid.pl/pl/index

W ofercie znajdują się prawdziwe "białe kruki" jak "Erz Stuffen und Berg Arten mit Farben genau abgebildet" Casimir'a Christoph'a Schmidela' z 30 ręcznie kolorowanymi i złoconymi miedziorytami przedstawiającymi minerały, o których napisano: "Płyty powyższej pracy są wyjątkowe i należą do najatrakcyjniejszych płyt mineralogicznych, jakie kiedykolwiek wykonano."

Książki rzadkie jak: I wydanie Potopu Henryka Sienkiewicza, Mieczysława Wajnryba W kalejdoskopie sowieckim czy Ambrożego Grabowskiego Kraków i jego okolice.

Serie wydawnicze: Biblioteka groszowa czy Cuda Polski nieczęste w komplecie.
Pasjonaci opraw artystycznych znajdą wybór prac Heleny Karpińskiej, a także Franciszka Radziszewskiego, Karola Wójcika, Marcelego Żenczykowskiego i in.

Na aukcji licytowane będą także grafiki Juliusza Kossaka, przedwojenne wojskowe fotografie, szkic Vlastimila Hofmana czy całkiem współczesny autograf "Króla Pop-u" Michaela Jacksona.

Oferujemy również spory wybór książek o sztuce współczesnej, w tym rzadkie druki ulotne sprzed kilkudziesięciu lat, wybór książek o kolekcjonerstwie. Uwagę zwraca również zestaw niemal 300 numerów czasopisma Architektura.

Nie zabraknie również dobrej literatury często opatrzonej autografem autora lub ze wspaniałymi projektami graficznymi okładek i ilustracji: Tadeusza Gronowskiego, Jana Marcina Szancera, Jana Młodożeńca, Antoniego Uniechowskiego i in., a także wybór książek dla dzieci.

Aukcję zamknie wybór starych książek kucharskich.

Zapraszamy do oglądania oferowanych obiektów w Antykwariacie Szarlatan oraz do licytacji.

FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Szarlatan
Kontakt
Antykwariat Szarlatan
room
Szczytnicka 51
50-382 Wrocław
phone
+48606675207
keyboard_arrow_up