156

Stanisław SZARFFENBERG sygnet drukarni używany przy różnych tytułach druków XVI-wiecznych - przerys Wł. Bartynowskiego z końca XIX wieku

Powiadomienia w trakcie licytacji na żywo
notifications_off Alarm: Nie
textsms SMS: Brak
add Twoja notatka 

Opis pozycji

Sygnet drukarni prowadzonej przez Stanisława Szarffenberga  [1519-1584]. Sygnet używany przy różnych dziełach m.in. "Historia o S. Stanisławie biskupie krakowskim, patronie polskim. Przedtym łacińską rzeczą przez uczciwego K. Jana Długosza... szeroko opisana, a teraz polskim językiem... krótko zebrana i opisana", Kraków 1579, odbitka na papierze czerpanym z wyraźnie widocznymi, charakterystycznymi "żeberkami" - przerys Wł. Bartynowskiego z końca XIX wieku, f. 18,7 x 23cm (karta), 8,5 x 10cm (drzeworyt z inicjałami), RZADKIE

"Dla uczonego ten sam pożytek przyniesie wierna kopia, co i sam oryginał i ten ostatni nie powinien być nawet dawany do czytania, jeżeli jest unikatem, z którego jest zrobiona podobizna wierna, bo ta ostatnia przeznaczona właściwie do podręcznego i praktycznego użytku" - Władysław Bartynowski

stan bardzo dobry, na odwrocie, opis ołówkiem (prawdopodobnie ręką Wł. Bartynowskiego)

SZARFFENBERGOWIE - rodzina z tradycjami drukarskimi, księgarskimi, drzeworytniczymi i papierniczymi, działająca w Krakowie, Wrocławiu, Nysie, Łużycach i Zgorzelcu. Senior rodu Marek Szarffenberg dopiero tuż przed śmiercią uruchomił własną drukarnię [1543] wcześniej zajmując się handlem księgarskim, finansując nakłady Wietora i Unglera. Swoich synów Mikołaja i Stanisława wykształcił na drukarzy, którzy po jego śmierci - do 1565 roku - działali jako Oficyna dziedziców Marka Szarfenberga, wydając m.in. najwybitniejsze ich dzieło "Biblię Leopolity", zwaną również Biblią Szarffenbergerowską [1561].  Mikołaja król Zygmunt II August  obdarzył  przywilejem na wyłączne prawo drukowania statutów Królestwa oraz mianował typografem swojej kancelarii. Natomiast Stefan Batory udzielił mu przywileju na drukowanie i sprzedaż statutów i kronik mianując go drukarzem nadwornym i nadając status serwitora królewskiego. Mikołaj urządził drugą drukarnię wędrowną, która przenosiła się z miejsca na miejsce podążając za królem i jego kancelarią. Po śmierci Mikołaja jego najstarszy syn Jan, nieskutecznie próbował utrzymać drukarnię ojcowską. Wkrótce zastawił ją za długi i w 1616 sprzedał ją Franciszkowi Cezaremu. Maciej Szarffenberg, krewny Marka, uruchomił własny warsztat około 1526. Do 1531 pozostawał w spółce z Markiem i drukował wszystkie jego nakłady. Dzięki protekcji królowej Bony, Maciej otrzymał przywilej dający mu prawo drukowania kalendarzy krakowskich, co było przedsięwzięciem opłacalnym.Po śmierci [1547] drukarnię prowadziła jego żona Helena, potem ich syn Hieronim. Kryspin Szarffenberg wywodzący się ze śląskiej linii rodziny, osiadł w 1545 w Zgorzelcu i tam samodzielnie prowadził księgarnię, wkrótce przeniósł się do Wrocławia, gdzie w 1551 uzyskał prawo miejskie jako drukarz i drzeworytnik. Odkupił drukarnię od Andrzeja Winklera. Po śmierci Kryspina (w 1576) drukarnię objął syn Jan i prowadził ją do 1586. Firma trwała do 1590, kiedy to wdowa po nim, Magdalena, wniosła ją w posagu, poślubiając Jerzego Baumanna. W jego rodzinie firma przetrwała do 1748.

BARTYNOWSKI Władysław [1832-1918] - polski archeolog, antykwariusz, bibliofil, kolekcjoner i numizmatyk. Prowadził też handel drukami i numizmatami antykwarycznymi w Krakowie.

Aukcja
10 Aukcja Ciekawostek z Antykwariatu Bartoszko z Poznania - starodruki polskie, Mickiewicziana, Pepiniana, pamiątki historyczne, rękopisy
gavel
Data
02 września, 18:00
date_range
Cena wywoławcza
21 EUR
Rozpoczęcie aukcji na żywo

Licytuj już teraz

Zaloguj się aby licytować

Chcesz licytować? Zaloguj się i zapisz do aukcji.

Zaloguj się
PLN
.00

Przyjmowanie ofert: 02/09 18:00
Rozpoczęcie aukcji na żywo: 02/09 18:00

Podbij cenę pozycji natychmiast. Złóż ofertę jeśli chcesz licytować pozycję w preaukcji. Uwaga: Ofert nie można odwoływać!

Złóż limit

Zaloguj się aby licytować

Chcesz licytować? Zaloguj się i zapisz do aukcji.

Zaloguj się
PLN
.00

Po ustawieniu limitu w czasie licytacji pozycja będzie automatycznie licytowana w Twoim imieniu do wysokości ustalonego limitu. Limit jest ukrytą ofertą, jego wartość nie jest znana innym użytkownikom i uaktywnia się dopiero w trakcie licytacji na żywo na zasadzie podobnej do snajperów aukcji Allegro lub eBay. Ustawione limity można modyfikować do momentu rozpoczęcia licytacji danej pozycji.

Wyślij wiadomość do organizatora aukcji

Masz pytania odnośnie tej pozycji lub udziału w licytacji?

Wyświetleń: 7 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Poznań

10 Aukcja Ciekawostek z Antykwariatu Bartoszko z Poznania - starodruki polskie, Mickiewicziana, Pepiniana, pamiątki historyczne, rękopisy
Data
Piątek, 02 września, 18:00
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Koszt dostawy

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

                                                                                                                                                    REGULAMIN AUKCJI:


§ 1:

Organizatorem aukcji jest P.W. Bartoszko Bartosz Wyziński, os. Jana III Sobieskiego 6 / 60, 60-688 Poznań, NIP: 9720811731.

§ 2:

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

§ 3:

Podane w katalogu ceny są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest kwota wylicytowana do której Organizator doliczy 10% opłaty organizacyjnej.

§ 4:

Walutą aukcji jest złoty polski (PLN) i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.

Preferowana formą rozliczenia należności za wylicytowane przez Uczestnika pozycje jest przelew bankowy na rachunek P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński:

PL (mBank):          92 1140 2017 0000 4102 0740 9164

USD (mBank):      PL 88 1140 2004 0000 3112 0590 9132

EURO (mBank):   PL 77 1140 2004 0000 3812 1297 6892

Inne, akceptowane formy płatności to:

- GOTÓWKA do kwoty 14.999,00zł (słownie : czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), w siedzibie antykwariatu: os. Oświecenia 49, Poznań, poniedziałek – piątek 10 – 17

- wpłata przez PayPal dla użytkownika : [email protected], przy powiększeniu należnej kwoty o 4% tytułem opłaty transakcyjnej PayPal.

§ 5:

Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności za wszystkie zakupione pozycje w terminie 10 dni od daty zakończenia aukcji. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie powoduje, że Organizator ma prawo rozpocząć procedurę windykacyjną i naliczanie odsetek za zwłokę. W przypadku uporczywego unikania zapłaty (powyżej 30 dni od daty zakończenia aukcji) za wylicytowane przedmioty Organizator może podjąć decyzję o anulowaniu zakupu i skierować wylicytowane przedmioty do ponownej sprzedaży. W przypadku braku wpłaty w terminie, na nabywcę przechodzi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia nieopłaconego przedmiotu.

§ 6:

Wysyłka wylicytowanych przedmiotów następuję bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu przez kupującego opłaty za wylicytowane przedmioty wraz z opłatą za wybraną formę dostawy. Preferowana jest wysyłka do paczkomatów INPOST (najbliższych lokalizacją adresowi kupującego podanemu podczas rejestracji).

Inna forma wysyłki możliwa jest po uprzednim poinformowaniu Organizatora o wybraniu innego sposobu dostawy.

Odbiór osobisty w siedzibie antykwariatu : os. Oświecenia 49, Poznań jest możliwy – po wcześniejszym uzgodnieniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 10 -17

§ 7:

Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe i inne muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych, powiększonych o opłatę organizacyjną.

§ 8:

Organizator aukcji może wycofać pozycję przed rozpoczęciem aukcji, bez podania przyczyny.

§ 9:

Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych przedmiotów.

§ 10:

Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od zakończenia aukcji.

Wszelkie ewentualne spory rozwiązywane są w pierwszej kolejności na  drodze postępowania polubownego, a w przypadku braku uzyskania satysfakcjonującego obie strony rozwiązania, na drodze sądowej, zgodnie z miejscem siedziby Organizatora P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński.

§ 11:

Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną informacji handlowej i marketingowej od Organizatora P.W.Bartoszko Bartosz Wyziński i podmiotów współpracujących.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Poznań
Kontakt
Antykwariat Poznań
room
os. Oświecenia 49
61-207 Poznań
phone
+48 784 043 834
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 -
Wtorek
10:00 -
Środa
10:00 -
Czwartek
10:00 -
Piątek
10:00 -
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up
+