Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
581

WAZA Jan Albert. List królewicza polskiego Jana Alberta Wazy (1612-1634) do nuncjusza apostolskiego w Rzeczypospolitej, Honorata Viscontiego

add Twoja notatka 
Opis pozycji

WAZA Jan Albert – WARSZAWA, WILNO. List królewicza polskiego Jana Alberta Wazy (1612-1634) do nuncjusza apostolskiego w Rzeczypospolitej, Honorata Viscontiego, który przebywał w Wilnie z powodu trwającej wojny polsko-rosyjskiej (1632-1634). Warszawa, 18 sierpnia 1633. Sucha pieczęć Jana Alberta Wazy jako kardynała, list sygnowany Joann[es] Albertus Cardinalis. Stan bdb., po fachowej konserwacji, ślady złożenia, format: folio.

Jan Albert Waza pisał swój list podczas trwającego oblężenia Smoleńska przez Rosjan. Prosi nuncjusza Viscontiego o modlitwę i Mszę Św. za powodzenie wyprawy swojego brata, króla Władysława IV, który podążył twierdzy z odsieczą […] nos et Ser[enissi]mum Regem nostrum charis[simu]m praesentemque expeditionem Sacrificiis Missae M[aiesta]tis V[estr]ae diligenter et amanter commendamus atque eandemque bene valere cupimus. Podobnie jak legat papieski Antonio Possevino znany z obrazu Matejki „Batory pod Pskowem”, Visconti przebywał na Litwie, obserwując rozwój wydarzeń na froncie wojny polsko-rosyjskiej. Nuncjusz brał aktywny udział w polityce Rzeczpospolitej, broniąc interesów Watykanu, a także wysyłając do Stolicy Apostolskiej liczne raporty na temat ważnych osób i zdarzeń. Wiele uwagi poświęcał poczynaniom królewicza Władysława, na wiadomości o nim wyczekiwano w Kurii Rzymskiej. Z treści listu wynika, że Jan Albert Waza jako kardynał i królewski brat pozostawał z Viscontim w stałym i serdecznym kontakcie.

Jan Albert Waza, SJ, także Jan Olbracht Waza (ur. 25 czerwca 1612 w Warszawie, zm. 29 grudnia 1634 w Padwie) – syn króla Polski Zygmunta III Wazy i arcyksiężniczki austriackiej Konstancji Habsburżanki, biskup krakowski od 1632 i warmiński od 1631, kardynał, królewicz polski.

Honorat Visconti (7 VII 16.. – 1652?) – nuncjusz apostolski, miał kwaterę w klasztorze bernardynów w Warszawie przy kościele św. Anny.   Wobec śmiertelnej choroby Zygmunta III jego zadaniem było zabiegać w imieniu Stolicy Apostolskiej o wybór vivente rege królewicza Władysława na następcę ojca. Miał przeciwstawiać się pretensjom dysydentów i dyzunitów a popierać Kościół unicki, bronić uprawnień duchowieństwa przeciwko politykom antyklerykalnym, zabiegać o życzliwość osób wpływowych na dworze królewskim i o względy jezuitów bardzo przez króla szanowanych, być dobrze poinformowanym o sprawach toczących się na królewskim dworze, na sejmikach i na sejmach oraz w obozach wojskowych. [za: Encyklopedia Krakowa]

Aukcja
XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
04 czerwca 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
1 947 EUR
Cena sprzedaży
2 142 EUR
Przebicie
110%
Wyświetleń: 89 | Ulubione: 2
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
04 czerwca 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1 / U3
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up