Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
568

WUJEK Jakub - Postylla Większa.

add Twoja notatka 
Opis pozycji

WUJEK Jakub – Postylla Większa. Postylle Katholiczney o Swiętych Część Pierwsza Ozimia. W kthorey się zamykają Kazania na Swiętha Panny Maryey, Apostolow, Męczennikow, y innych Swiętych, których swięta Kośćiół zwykł obchodzić począwszy od Aduentu, aż do ś. Jana Krzćićiela. Przez tegosz D. Jakuba Wuyka z Wągrowca, Theologa Societatis Iesv. Cum Gratia & Priuil: S. R. M. W Krakowie, W Drukarni Siebeneycherowey, Roku Pańsk: 1584. Folio, k. tyt. i k. 14 nlb., str. 514. – Na str. 242 następuje kolejny tytuł: Postylle Katholiczney o Swiętych Część Wtora Letnia. W kthorey się zawierają Kazania na Swiętha Panny Maryey… obchodzić: pocżąwszy od ś. Jana Krzćićiela, aż do Adwentu. Przez tegosz… W Krakowie, W Drukarni Siebeneycherowey: Roku Pańsk: 1584. – Na str. 515 ostatni z trzech tytułów: Apologia, Tho iesth Obrona Postylle Katholiczney, przeciw sprośnym wykrętom y potwarzam Postylle Heretyckiey, w Krakowie wydaney, Roku Pańskiego 1582… Przez tegosz D. Jakuba Wuyka z Wągrowca Theologa Societatis Jesv. Folio, k. 2 nlb. i str. 515-702, na końcu k. 16 nlb. (dwa regestry miejsc Pisma Św. oraz istotniejszych zagadnień).

Wszystkie trzy karty tytułowe bardzo ozdobne, w tekście 25 drzeworytów. Na pierwszej karcie tytułowej interesujący wpis własnościowy Wojciecha (Alberta) Chotelskiego (zm. 1616), kanonika wiślickiego oraz proboszcza w Dobrowodzie, zbieracza, memuarysty i bibliofila: Albertus Chotelski Can(onicus) Visli(censis) pleb(anus) Dobrowode(nsis) poss(ess)or. Również późniejszy wpis własnościowy: dopiski w dole jednej z pierwszych str.: Ex libris R(evere)ndi Joannis Paczenski Opatovecensis Anno 1699. – Miejscami ślady wilgoci, delikatne zabrudzenia, na kilku początkowych i ostatnich str. uzupełnione ubytki papieru, brzegi kart barwione, oprawa XIX-wieczna, ćwierćskórek ze złoconym tyt. na grzbiecie (przetarcia, nieznaczne ubytki). Ciekawa i nieczęsta pozycja.

Estreicher XXXIII, 393. Oferowane wydawnictwo składa się właściwie z trzech części, stanowiących osobne dzieła Jakuba Wujka. Pierwsze dwie, czyli „Postylle”, to zbiory kazań w przystępny sposób komentujące wybrane fragmenty Biblii. Wyczerpują całość roku liturgicznego, a podzielono je na część „ozimią” i „letnią”.  Trzecia część z kolei to „Apologia”, która zresztą nigdy osobno się nie ukazała. W przedmowie do tego dzieła Wujek pisze, że heretycy chcą podrzucić swoją Postyllę kacerską a jego Postyllę wytracić (ma tutaj na myśli Postyllę Grzegorza z Żarnowca). „Apologia” zawiera zbiór kazań kontrreformacyjnych i polemicznych.

Na uwagę zasługuje również niezwykle ciekawy wpis własnościowy Wojciecha (Alberta) Chotelskiego. Chotelski był autorem dwóch kopiarzy o charakterze historycznym: w 1599 r. opracował on tzw. Kopiarz Wiślicki, zwany również Kopiarzem Chotelskiego, który stanowi kopię spisu przywilejów i dokumentów kolegiaty wiślickiej, sporządzonego wcześniej przez Jana Długosza (znajduje się on obecnie w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach); od 1602 r. zbierał materiały dotyczące swojej parafii Dobrowoda, co zaowocowało kolejnym kopiarzem; jest także autorem tzw. Rocznika Chotelskiego, włączonego do jednego z ważniejszych ossolińskich kodeksów, będącego rękopiśmienną księgą powstałą w 2. poł. XVI i w początkach XVII w. o charakterze sylwy, zawierającą m.in. oryginały listów Marcina Kromera – Chotelski był jego trzecim z kolei właścicielem; w XIX w. Rocznik Chotelskiego przedrukowano w 3. tomie Monumenta Poloniae historica; o jego ambicjach literackich świadczą rymowane fragmenty inwentarzy, przemowy do następców na plebani, czy skargi pisane na rokosz Zebrzydowskiego.

Aukcja
XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
04 czerwca 2022
date_range
Cena wywoławcza
1 947 EUR
Cena sprzedaży
3 213 EUR
Przebicie
165%
Wyświetleń: 148 | Ulubione: 6
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
04 czerwca 2022
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
+