43

WYDŻGA Jan Stefan - Jan Stefan Wydżga i jego pamiętnik...egz. szwoleżera gwardii cesarskiej

add Twoja notatka 

Opis pozycji

WYDŻGA Jan Stefan. Jan Stefan Wydżga i jego pamiętnik spisany pod czas wojny szwedzkiej od roku 1655 do 1660. Wydał K. WŁ. Wójcicki. Warszawa 1852. W księgarni G. Senewalda księgarza. str. [4], 203; 18,5cm. Oprawa twarda, ozdobny papier na licach, prószone brzegi kart. Stan dobry, niewielkie zażółcenia papieru. Maliszewski 375. Egzemplarz z księgozbioru (pieczątka J. Załuski) szwoleżera gwardii cesarskiej Józefa Załuskiego!

Jan Stefan Wydżga herbu Jastrzębiec (1610-1685) – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach 1679-1685, biskup łucki w latach 1655-1659, biskup warmiński w latach 1659-1679, kanclerz wielki koronny, podkanclerzy koronny, kanclerz królowej Polski Ludwiki Marii Gonzagi w 1652 roku, proboszcz kapituły katedralnej lwowskiej w 1641 roku, opat sieciechowski w 1647 roku, historyk.

Józef Bonawentura Ignacy Załuski herbu Junosza (1787-1866) – hrabia, polski generał walczący w czasie powstania listopadowego, pamiętnikarz, publicysta i poeta.

Karierę wojskową rozpoczął w roku 1807, przekradając się do Księstwa Warszawskiego i wstępując 19 kwietnia (jako szeregowiec) do 1 Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej. Po kilku tygodniach (5 czerwca) awansował na porucznika II kl. w 6 kompanii, a cztery miesiące później był już porucznikiem I kl. w 3 kompanii. Uczestniczył w kampaniach napoleońskich: (1808-1811) oraz (1812-1814). W bitwie pod Wagram dowodził 1 kompanią.

Pod Brienne-le-Château dostał się do niewoli i został przekazany Rosjanom przez Wirtemberczyków. Kończąc służbę w wojsku napoleońskim, posiadał stopień szefa szwadronu, odpowiadający randze podpułkownika bądź majora gwardii.

Kronikarz 1 Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej. Od roku 1815 był adiutantem cara Aleksandra I Romanowa, a później Mikołaja I w armii Królestwa Polskiego. Brał udział w wojnie z Turcją, walcząc m.in. pod Hassaniar. Po zakończeniu działań wojennych podał się 18 lipca 1829 do dymisji, która została przyjęta. Służbę wojskową zakończył w stopniu generała brygady.

Rzadkie

Aukcja
ANTYKWARIAT OKTAWIAN Aukcja świąteczna
gavel
Data
14 grudnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
174 EUR
Cena sprzedaży
574 EUR
Przebicie
330%
Wyświetleń: 80 | Ulubione: 2
Aukcja

Antykwariat Oktawian

ANTYKWARIAT OKTAWIAN Aukcja świąteczna
Data
14 grudnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest ANTYKWARIAT OKTAWIAN, Sebastian Sadowski, NIP 844-193-76-74.
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji.
 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie w ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 5. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00; pod numerem telefonu: 534 044 332 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 6. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 18]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 7. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 8. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 9. Koszty wysyłki do wyboru: Paczkomaty InPost (ubezpieczony) 12zł lub InPost kurier24 (ubezpieczony) 15zł. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 11. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 12. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 14. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 15. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 16. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 17. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu.
 18. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 19. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 20. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 16 i/lub 18], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 21. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Oktawian
Kontakt
ANTYKWARIAT OKTAWIAN Sebastian Sadowski
room
Świętego Rocha 13/15 lokal 117
15-879 Białystok
phone
+48 534 044 332
keyboard_arrow_up
+